Az erőszakmentesség művészete

Az önérvényesítés a saját szükségleteink, kívánságaink, akaratunk és céljaink megfogalmazásának a művészete. Szinte minden esetben a  teljesítményre való törekvéssel, határozottsággal párosul, de mások megbántása nélkül. 

pofon

Az asszertív, vagy más szóval a helyzetnek megfelelően határozott ember jellemzője, hogy környezetével összhangban igyekszik eléri céljait.

pofon

Van önbizalma, határozott, szemkontaktust tart, erős,de nem agresszív és egyben együttműködő. Nehéz, konfliktusos helyzetben is maga és mások pozitív tulajdonságait tartja szem előtt. Értékeléstől mentesen viselkedik, nem ítélkezik. Képes a kompromisszumra, amikor lehet arra törekszik, hogy mindenkinek (beleértve saját magát is) jó legyen. Az asszertivitás verbális jegyekben is megmutatkozik: egyértelmű, rövid, direkt, világos érthető közlésekben, címkézéstől, támadástól, fenyegetéstől mentes üzenetekben. Az asszertív ember önkifejező, énközlésekkel él, nem a másikról alkot véleményt mondandójában. Hangja nyugodt, higgadt, halk, de magabiztos.

HOGYAN KAPCSOLÓDIK AZ ASSZERTÍV VISELKEDÉS AZ ÖNISMERETHEZ?

pofon

Nem is gondolnánk, mennyire összefügg. Az önismeret egyik alaptétele az asszertív viselkedés elsajátítása, mert így egészségesen fejlődik az önbizalmunk és azon belül könnyen tanulható és hamar “megtérül”. Bár személyenként eltérő, hogy kiben mennyire van meg a magabiztosság és önérvényesítésre való képesség, az asszertivitás nem veleszületett, hanem tanult készség – éppen ezért bármelyik korban megtanulható, fejleszthető. Ahhoz, hogy kifejlesszük magunkban az asszertivitás képességét, tisztában kell lennünk az asszertív ember viselkedésével, gondolkodásmódjával és szóhasználatával. Általa képessé válunk a saját igényeinket kifejezni, céljainkat elérni, úgy, hogy közben a másik fél igényeire, jogaira  és problémáira tekintettel vagyunk. Ezt a hozzáállást támogatja az erőszakmentes kommunikáció és a helyes szándék kialakítása. Az asszertivitás olyan módon változtatja meg a gondolkodásunkat, hogy gyakorlása által belénk ivódnak jogaink és felelősségeink, melyek határozott irányt adnak viselkedésünknek, valamint egy stabil énképet, önbizalmat hoznak létre. Ilyen jog és kötelesség pl. hogy bármikor nemet mondhatunk vagy nekünk mondhatnak nemet, anélkül hogy bűntudatot érezne bármelyik fél; hogy hibát kövessünk el és vállaljuk érte a következményeket; hogy meghallgassanak és mi is meghallgassuk a másik felet; hogy felismerjük és jelezzük saját vagy a másik hibáit, igényeit, szükségleteit; vagy hogy kérjünk vagy tőlünk kérjenek. 

pofon

Nem csodatétel, de fantasztikus hatása lehet, ha  eltérő véleményünket másokat tisztelve tudjuk kifejezni és  megvédjük magunkat anélkül, hogy másokat érzelmileg megbántanánk. Az asszertivitás művészetéhez hozzátartozik, hogy figyelembe vesszük mások  szempontjait, illetve  tekintetbe vesszük  álláspontját és tudunk az egészre nézve  elfogadható megoldást találni. Nem hajolunk meg és nem törjük meg a másik felet.

MIÉRT FONTOS AZ ERŐSZAKMENTESSÉG?

A LELKI BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁNAK EGYIK LEGGYAKORIBB OKA A STRESSZ, MELYET MAGYARORSZÁGON A MUNKAHELYI BIZONYTALANSÁG VÁLT KI LEGINKÁBB. 

A rossz munkahelyi légkör, társas konfliktusok, beilleszkedési nehézségek, megbecsültség hiánya, kommunikációs problémák akkor is tartós stresszt, valamint az ebből kialakuló testi és lelki betegségek létrejöttét fogja okozni, ha amúgy a munkahelyi státusz biztos és a fizetés is megfelelő. Egy apróbb feszültség  (érkezzen kívülről pl. családi problémákból, vagy a munkahely felől), ha sokáig kezeletlen marad, akkor előbb-utóbb olyan hatalmas teherré nőhet, ami alatt bárki bármikor összeroppanhat – drasztikus teljesítményromlást, gyakoribb betegszabadságot és táppénzt, sőt, akár pályaelhagyást, munkahely elvesztését eredményezve. A munkahelyi lelki egészség nem csak külsőségeken (munkahely minősége, munkatempó, szünetek, stb.) múlik, számos egyéb belső tényezője is van. Talán az egyik legfontosabb önmagunk felvállalása, megfelelő bemutatása, igényeink, szükségleteink hatékony kifejezése, a másik ember jogainak megsértése nélkül.

pofon

Az önérvényesítés számos elfojtott feszültségtől óv meg, és az emberekkel való kapcsolatunkat is javítja. Munkahelyi közegben az együttműködés és a feladatoknak való megfelelés minősége javul, hiszen sokkal könnyebb jól teljesíteni, ha mindenki tisztában van a másik feladatokkal és munkával kapcsolatos szükségleteivel, nehézségeivel, elvárásaival. 

Ezt a hozzáállást támogatja az erőszakmentes kommunikáció és a helyes szándék kialakítása. Ez mind szép és jó, de hogyan is működik?

pofon

Legyünk tisztában a minket megillető jogokkal, de fogadjuk el a velük járó kötelezettségeinket is! Ha így teszünk, és betartjuk munkánk, valamint az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait, akkor könnyebben képesek leszünk beismerni hibáinkat is – mert tudjuk, hogy azok jóvátehetők, és emberi értékünket nem kisebbítik.

Segítségünkre lehet az asszertív jogok listája:

 1. Véleményt nyílvánítani
 2. Hogy tisztelettel bánjanak velem
 3. Hogy meghallgassanak és komolyan vegyenek
 4. Hogy megfelelően kifejezhessem a véleményemet és érzéseimet
 5. Hogy kérjem azt, amire szükségem van
 6. Hibázni
 7. Háttérben maradni, ha úgy tetszik
 8. Elutasítani, vagy tárgyalni
 9. Mentegetőzés nélkül kijelenteni, hogy „nem tudom”
 10. Gondolkodási időt kérni

pofon

A belső harmónia elérése érdekében figyelembe kell venni, hogy mik azok a dolgok, amik által előrébb jutunk, melyek közelebb visznek célunkhoz. Viselkedésünk, cselekedeteink (legyen az tett, szó vagy gondolat) mindig minden esetben kihat a környezetünkre, hatással van embertársainkra és a következmények által visszahat ránk is. Az asszertivitás által csökken a belső feszültség és az emberek közötti konfliktus, hiszen olyan közösség alakul ki általa, ahol értékesnek érezzük magunkat, ahol megoszthatjuk érzéseinket, vágyainkat, félelmeinket és nemtetszésünket, illetve ahol a felesleges játszmák helyett a célokra fordíthatjuk energiáinkat. Megtanuljuk az  adás és kapás folyamatának elsajátítását, magát az önérvényesítést is, valamint mások jogainak tiszteletben tartását.

pofon

Közösen felfedezzük a  nemet mondás egyszerűségét. A kérés és a kritika adásának és fogadásának főbb stratégiáit. Elsajátíthatod, hogy hogyan lehet alkalmazni és megtanulni azokat a módszereket, amik által meggyőzővé, jó beszédűvé,céltudatossá, határozottá,  következetessé válhatunk, miközben tiszteletben tartjuk a másik személy nézőpontjait és véleményét, annak személyiségét.

 0
Tovább

Belső harcok

pofon

Ki vagyok én?

Ez az a bizonyos kérdés, ami mindenki életében számtalanszor felbukkant már. Ilyenkor az ember általában önismeretre adja a fejét, hogy feltehessen két kérdést: milyen vagyok, és miért vagyok?

Tulajdonságok

Milyen ember vagyok? Szép, okos, bátor? Vagy épp ellenkezőleg? Milyen tulajdonságokkal rendelkezem? Olyan vagyok, amilyennek az emberek látnak, vagy amilyennek én gondolom magam? Komplikált kérdések, és sokszor nem vagyunk elégedettek a válasszal, mert attól, hogy valaki teleír egy A/4-es oldalt azzal, hogy (szerinte) milyen tulajdonságokkal rendelkezünk, nem leszünk elégedettebbek, talán csak rövid időre. De valami miatt aztán újból felbukkan ez a fránya kérdés, hiába kaptunk kimerítő jellemzést a középiskolai osztályfőnökünktől…

pofon

A “Ki vagyok én?” már jó ideje foglalkoztatja az emberiséget, és hogy pontosan miért is nehéz megválaszolni ezt a kérdést (különösen a tulajdonságokat tekintve), azt ebben a humoros animációban nézheted meg

Amint látható, az, hogy ki vagyok, rengeteg dologtól függ, de legfőképp attól, hogy épp hogyan látom magam, és hogyan látnak mások – egyik sincs kőbe vésve.  Az vagyok aminek gondolom magam, másnak pedig megint más vagyok: az, akinek ő gondol.

Miértek

Akik felteszik maguknak a “Ki vagyok én?” kérdést, általában rögtön hozzáteszik ezt is: Mi végett vagyok ezen a Földön? Mi az értelme a létezésemnek? Miért pont ide és miért pont ebben a korba/családba/testbe születtem? Aki nem kapott tudathasadást az első kérdéstől, és még úgy ahogy el tudja dönteni, hogy milyen tulajdonságokkal milyen mértékben rendelkezik éppen, az is tuti kibukik ettől.

pofon

Miért? – kérdezhetnénk stílusosan. Azért, mert az életünk értelmét értékeink, döntéseink, preferenciáink, hitünk, meggyőződésünk adja. És még ha nagy nehezen találunk is erre a kérdésre egy elfogadható választ, amiért akár még lelkesedünk is, akkor is csak egy általános illúzió csapdájába kerültünk, ezt pedig  “a befejezett történet illúziójának” nevezték el a pszichológusok.

pofon

Ez az elmélet azt mondja ki, hogy “mindannyian egy ábrándba ringatjuk magunkat. Abba, hogy történetünk, személyes élettörténetünk épp most ér véget. Hogy épp mostanában válunk azzá az emberré, aki mindig is lenni akartunk, és aki életünk hátralevő részében leszünk”. Az idézett amerikai pszichológus, Dan Gilbert felmérései alapján teljesen mindegy, hogy valamely tulajdonságunkról, értékről, hobbiról, preferenciáról, vagy meggyőződésről van-e szó, mindig ugyanaz jött ki: amit most preferáltak, gondoltak, hittek a vizsgálati alanyok, arról úgy tartották, 10 év múlva is jellemezni fogja őket. Aztán pár év múlva kiderült: semmi nem maradt úgy, ahogy gondolták.

A válasz: rugalmasság

Mint látjuk, nem csak személyiségünk, énképünk változik állandóan, de nagyjából minden ami a tudatunk terméke. Ennek elfogadása pedig rengeteg előnnyel jár:

 1. rugalmassá válunk az élet minden területén
   
 2. nem fogjuk ostorozni magunkat egy-egy régebben hozott döntésünk miatt, mert elfogadjuk: nem a döntés volt rossz, csak megváltoztak azóta a körülmények
   
 3. nem ragaszkodunk állapotokhoz, nézetekhez, érzésekhez, gondolatokhoz
   
 4. elfogadjuk az aktuális helyzetet, és energiánkat alkalmazkodásra és problémamegoldásra tudjuk fordítani a felesleges “Ennek nem így kéne lennie” gondolat helyett
   
 5. nyugodtabbak, békésebbek, “lazábbak” leszünk
   

pofon

Tehát “a válasz az életet, a világmindenséget, meg mindent érintő végső kérdésre” a rugalmasság. Fogadjuk el, hogy sem mi, sem a körülményeink, sem pedig a körülöttünk lévő emberek nem állandóak. Lássuk úgy magunkat, mint egy folyót: bár a medre nagyjából adott, de hogy a víz benne mekkora, milyen gyorsan folyik és épp mit hoz magával, valamint mi lapul a mélyén, az folyamatosan változik.

 0
Tovább

Orthorexia - Veszélyes egészség

Ép testben ép lélek, tartja a mondás és ez a megfigyelés valós tényeken alapul. Ahhoz, hogy az életünk és egészségünk teljes legyen, mindenképpen gondoskodnunk kell  a testünkről és a szellemünkről. Testnek és léleknek szinte ugyanaz a táplálék szükséges csak más formában. Mikor odafigyelünk magunkra  fizikai értelemben, hogy mit eszünk, mennyit és mikor mozgunk, az a lelki állapotunkra is hat.

divatsprint

A mozgás - ami örömet okoz és ezért mindenkinek érdemes olyan sportot űzni, amit szeret  - segíti az endorfin termelést, így a depresszió is megelőzhető.  Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet rossz hangulatunk vagy nehéz időszak az életünkben, miközben sportolunk, de az aktív életmóddal könnyebben megbirkózunk a negatív helyzetekkel.

divatsprint

Nem is gondolnánk, hogy az étkezés is befolyásolja a lelki állapotot. A kiegyensúlyzott étrend hozzájárul a nemcsak a harmonikus testkép kialakuláshoz, de a lelki egészséghez is. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha megfigyeljük mi az ami jó nekünk - ténylegesen nem csak azért, mert finom és most akarok  késő este például krémest enni -  akkor testünk meg fogja ezt hálálni és nem fog olyan kényelmetlen fizikai tüneteket produkálni , mint puffadás vagy a kajakóma. Igen, ha  a kajakómát észleljük magunkon az nem csak a túlevés miatt van, hanem, hogy olyan étellel lőttük túl a célt, ami nem kell a szervezetnek. Aki ételallergiával él együtt, annak nem hat ez az információ az újdonság erejével, de akiknek semmilyen ételintoleranciája sincsen, ők is megtapasztalják a habzsi-dőzsi úgymond sötét oldalát.

divatsprint

Odafigyeléssel és egy kis testtudatossággal megelőzhetjük a nem várt kellemetlenségeket. Ha  a reggeli kávét éhgyomorra iszom és ettől fáj  a gyomrom, akkor lehetőleg előtte igyak meg inkább egy pohár vizet vagy egyek kekszet, mert így nekem is könnyebb lesz. Nem fog fájni a hasam, ergo nem leszek feszült emiatt.  Tudom itt sokan a teát javasolnák a kávé helyett, de jó az, ha gyakorlunk egy kis együttérzést a koffein-és kávéfüggők felé.   

Tehát már tudjuk miért jó jól enni és mozogni és  azt, hogy  megéri az a fizikai és lelki egészségünkkel foglalkozni. Viszont mi történik akkor, ha túlzásba visszük az egészség-mániát?  Mi történik akkor velünk ?

divatsprint

Ha az egészség kényszerré válik, akkor már köszönőviszonyban sincsen a tényleges egészséges életmóddal. Az ilyen típusú függés Orthorexia nervosa elnevezést viseli, vagyis ezt nevezzük egészséges étel függőségnek. A táplákozási zavarok kialakulásában számos tényező közre játszik.  Ilyen a kor karcsúság-vagy testkép ideálja. A túlzott elvárások, bizonytalanság vagy  a betegségre való hajlam. Olyan szociológiai és pszichológiai  modell határozza meg, amely inkább a kialakulást hajlamosító és kiváltó tényeket integrálja egy mintábaAmit nagyon érdekesnek találok, hogy a  orthorexiát kifejezetten a jóléti társadalmak hozták létre. Egy olyan kultúrában, ahol nincsen élelmiszer fölösleg, biztosan nem találunk evészavarral és új diéta-trendekkel küzdő embereket.

Nyilvánvaló, hogy a média és a társadalmi “téves” elvárások befolyásolják az emberek életstílusát és ez nem csak a nőket, de a férfiakat is érinti. Előszőr 1997-ben írták le a jelenséget. Steven Bratmant amerikai  pszichiáter foglalkozni kezdett orthorexia jelenségével, mert azt vette észre egyes emberek túlzottan is egészségesen élnek.

divatsprint

Az orthorexia nervosa - röviden ON - amolyan trendként jelenik meg az adott személy életében.  A tiszta étkezés elméletén alapszik, amely azt taglalja nagyon szigorúan, hogy mit kell kitiltani és elkerülni az étkezésünkben. Minden étel alapanyagának válogatott minőségűnek  kell lennie. Akik ON függők, olyan ideákat, filozófiákat, trendeket és életmódrendszereket követnek, illetve úgy építik fel az életüket, melyeknek sok esetben az ég adta világon semmilyen tudományos alapja nincsen. Azzal nincsen probléma, ha az ember kerüli a nagy mennyiségű cukrot és a glutént. Figyel rá, hogy mit miért eszik és hogyan. Az olyan étrendek, mint a nyers ételek fogyasztása vagy a vegán étrend önmagukban is elég ingoványos talajon állnak, de itt nem az a kóros, hogy valaki így eszik, hanem ha túlzásba viszi. Az egészsége már nem érte van, hanem magért a filozófiáért és a küldetéstudatért, ami barátok közt is a fanatizmus alapjait fekteti le.

divatsprint

A szigorral, a megingathatatlansággal és a kontroll mániával van itt baj és persze a teljes rugalmatlansággal. Ha az ON-es úgy dönt, hogy ő biza fotoszintetizálni fog, akkor ezt a téves hozzáállást nehezen lehet kipalántálni belőle. Azt eszi, amire ő azt mondja, megfelelő számára és az elveinek. Az ON  embernek fontos a tisztaság és az egészség, annyira hogy ezt az étkezést nem szakítaná meg semmi pénzért. Akkor sem, ha a nagymamájának születésnapja van, baráti szalonnasütés vagy csak egy póker parti. Kivétel nincsen, de ha még is bele megy - kizárt - akkor olyan mély és maró bűntudat kezdi gyötörni, hogy még drasztikusabb megoldásokhoz nyúl. Egy időben jóga gyakorlók és vegánok körében volt divat, hogy 4 napig csak sós vizet ittak, hogy átmossák a szervezetüket. Az biztos sikerült is nekik, de a veséjük és a vízháztartásuk biztosan kapitulált, ők mégis hittek benne.

divatsprint

Erről szól ez a függőség is. Ha nem tudja a berögzött rendszer szerint élni az életét - vagy enni az életét - akkor inkább nem megy el sehova. Se barátok, se család. Az ilyen típusú ember nem eszik a főnök szülinapi tortájából, nem megy moziba, saját magával hordozza az ennivalóját és ha valaki megjegyzést tesz erre, azt még ki is oktatja, hogy mennyire elmaradott. ON-val ugyanis társul egyfajta felsőbbrendűségi érzés másokkal szemben. A szigorú étrend, a szabályok következetes betartása, és a hit abban, hogy csak az egészséges ételeket veszi magához valaki, akkor automatikusan szeretné ellenőrzése alá vonni azokat is, akik szerinte gyengék. Ugyanis így igazolja magának elmélete helyességét.

A kényszeresség nem csak az étkezéshez fűződő viszonyában jelentkezik, hanem az élet számos más területén is. Rituálisan ragaszkodnak az időpontokhoz, a szokásokhoz, kezdve azzal, hogy vásárolok répát és csak ott és akkor. Vagy csak a bizonyos méretű paradicsom a megfelelő és abból csak 10 darabot veszek egyszerre.

divatsprint

Páratlant már nem, és ha nincsen annyi paradicsom, akkor meg se veszi és ez okoz némi belső feszültséget is. Ebben az életmódban az a veszélyes, hogy fizikailag nagyon hamar tönkre teheti magát és szociálisan elszigetelődik, és egy idő után- valljuk be- kifejezettem idegesítő lesz a környezete számára. Az orthorexia nem teljesen étkezési zavar, mint egy anorexiás esetében. Míg egy anorexiásnak az a célja, hogy fogyjon, addig az orthorexiásnak csak az egészséges és tiszta életmód.

Az orthorexiásnál nincs visszacsatolás, mint egy anorexiásnál, mert nem tűnik az elején annyira drasztikusnak  és pont ezért veszélyes. A hitén és a rögeszméjén kívül nem kapaszkodik semmibe. A hitrendszere miatt kerülhetnek olyan helyzetbe - főleg ha nagyon egysíkú diétát követ -  hogy vas-, vitamin- és nyomelem hiány lép fel. A hiányokból kialakulhat kóros szívelégtelenség, vese-és gyomorbántalmak, a neurológiai betegségekről nem is beszélve. Hosszú évek alatt derül csak ki, hogy amit az orthorexiás egészségesnek vélt, valójában tönkre tette őt.

divatsprint

Az ilyen típusú emberekkel nagyon nehéz bánni. Nehéz családtagok, barátok, kollégák és kliensek számára. A rugalmatlanságuk rabjai, amit kellő segítséggel fel lehet oldani, de csak akkor, ha szembesítjük a hibás értékrendel, de ez nagyon hosszú folyamat.

 0
Tovább

Fókuszban az őrület

A mozikban mindig nagy sikerrel futottak azok a filmek, melyek az emberi elme olyan szegletébe próbáltak betekintést nyerni, amely a kívül állók számára rejtve van. Pont ez a rejtelem tette  borzongatóvá a thrillereket és a pszichológiai drámákat. Egy pillanatra fellebben a fátyol és a fényre kerül valami, aminek nem szabadna: a motivációk sötétsége, az elme brutális megtörése és az őrület manifesztálódása.
film
Ebben a kategóriában számtalan remek történet született, igaz ezek egyben nagyon jó könyvek is, mint Száll a kakukk fészkére, Virágot Algernonnak, A kristálytükör meghasadt vagy az Az ötödik Sally. Alfred Hitchcock forgatókönyvíró, filmrendező és producer számtalan műve ilyen témákat dolgoz fel. Hichcocknak nem csak az általa írt és rendezett filmjei voltak az emberi félelem realista ábrázolásai, hanem a sajátos fekete humora is. Egyszer Tippi Hedren lányát, Melanie Griffith-t ajándékozta meg a Madarak forgatásán egy babával, ami egy koporsóban feküdt. Egyszerűen haláli.

film

Ha már a halálnál és az élet sötét oldalánál tartunk, feltétlenül meg kell említeni a velejéig romlott - izgalmas sorozatgyilkosokról szóló filmeket. Nekem a kedvenc filmjeim közé tartozik a Bárányok hallgatnak,  Hannibal - Anthony Hopkins zsenialtása verhetetlen, de a sorozatban szereplő Mads Mikkelsen játéka is fenomenális -  és az előzményként filmre vitt a Hannibal ébredése. A Vörös Sárkányt sem szabad kihagyni, valahogy nálam kifejezetten pozitív, ha egy férfi tudja mit szeretne enni.
film

Megnyugtatom kedves olvasóimat, nem egy egyszerű összefoglalást fognak olvasni a filmtörténet nagy pszichopatáiról, hanem a filmvászonra vitt pszichológiai drámákat fogom tárgyalni. Megnézzük, hogy a zseniális alakítások mögött milyen történet és a színészi játék által megformált figura milyen kórtörténettel rendelkezik.

film

Az első ilyen típusú film, amely tisztán formázza meg a borderline személyiségzavar szárnybontását az a Fekete Hattyú. A történet a Natalie Portman által megformált Nina köré épül, aki megkapja élete nagy lehetőségét: a Hattyúk Tava főszerepét. Ezzel a szereppel nem is lenne probléma; az egyik oldalával nem. A másik a Fekete Hattyú csábítása és a tisztátalanságának megformálása, a basáskodó anya és a külvilágból jövő nyomás, szép lassan felőrli a balerinát és furcsa, valóságnak tűnő víziók kezdik gyötörni. Kínozza magát, nem csak fizikálisan - vakarja magát, lenyúzza a bőrét - de lelkileg is. Lassan olyan szinten átszellemül a szerepében, hogy érzi, tollak nőnek ki a bőréből. Végül ő maga válik a Fekete Hattyúvá és annyira elmosódik a valóságának és a képzeletének határa, hogy megsebzi magát és végül bele is hal. Néha a film túlzó vizualitással mutatja be mi történik Nina fejében, de mi is történik?

film

A bordeline személyiségzavarhoz érzelmi instabilitás társul. Mondhatni egyszerre képesek gyűlölni és szeretni, vagy ragaszkodni valakihez vagy eltaszítani maguktól az illetőt.Sokszor ezek az érzelmi váltások egy emberre összpontosulnak. Mind depressziós,mind mániás tüneteket képesek produkálni és szinte mindig szoronganak, amihez nagyon gyorsan hozzászoknak. Szinte ez lesz a fegyverük és a csapdájuk egyben. A szorongás az egyik mozgatórugójuk, ami nem csak lelkükben/elméjükben jelentkezik, hanem testi megnyilvánulásai is vannak. Az érzelmi káoszt a kapcsolataikba is átviszik. Az előbb említett ragaszkodás - taszítás epizód minden kapcsolatukra jellemző, nem csak a társkapcsolataikra.  A bordeline személyiségzavarral küzdőknek támogatásra, irányításra van szükségük, igaz ők ebből nem kérnek, mert meg vannak győződve az ellenkezőjéről. Tehát, hogy erősek és önállóak. Beavatatlan szemnek annak is tűnnek, mert az indulataikat nem bírják kontrollálni, sokszor rendeznek jelentet és nagyon manipulatívak.

film

A Fekete Hattyú, Nina a rá jellemző neurotikus személyiségjegyekkel és hallucinációkkal végül egyesíti magában a jót és a rosszat, amely odáig vezet, hogy a főszereplő tényleg elhiszi, hogy ő a Fekete Hattyú és ez az életébe kerül.

Az előbb leírt jellemzők ebben a filmben teljesen jól ábrázolják Nina betegségét, de egyre nincs benne példa: és ez pedig a manipuláció. Nina pszichotikus rendellenessége a stressz miatt  erősödött meg. Szinte mindent produkált, kivéve a manipulatív személyiségjegyeket, de ezt egy másik női főszereplős filmben -Rosemound Pike - a Holtodiglanban megtaláljuk, ott nagyon. Emlékszem, mikor moziban először láttam a filmet, annyira - most nagyon nem szakmai leszek - feldühített a női karakter, hogy én nőként alig vártam, hogy valami nagyon, de nagyon csúnya dolog történjen vele. Persze az nem lett, csak egy kicsit megverték és kirabolták és saját maga kezdeményezett egy nemi erőszakot, amiből mint főnixmadár újjászületett,  miután megölte a mit sem sejtő elkövetőt. Ez miért is volt jó neki? Így manipulálta a közvéleményt, mint csodálatos Amy és a férjét így tudta sakkban tartani, igaz egy jó kis gyilkossági vád ezt már megelőzte. Végül is miért tette ezt csodálatos Amy?

film

Igen, ha így nézzük a Ben Affleck játszotta figura hozta ki belőle ezt a fajta viselkedést, de ha jobban megfigyeljük Amy édesanyjának és  édesapjának viselkedését, megérthetjük, hogy bizony itt a genetika is közbe szólt, mentális szinten. Az tény, hogy egy elhanyagolt feleségben sok elfojtott düh megszülethet, de itt egy szerelem elmúlásáról beszélünk, amit egy válással meg lehetett volna oldani. A nő gazdag, a férjnek szinte semmije sincs, kivéve a pub, amit a húga vezet. Egyszerű lenne … de  mégsem az, mert itt a probléma egyik részét a férj feletti kontroll elvesztése okozza, a másik részét, hogy Amy sosem ismerte igazán a megbánást, a beleérzést és a megbocsátást. Így ír egy ál-naplót - igen, amit film nézése közben sokan félre értenek, mert azok a dolgok, érzések nem történtek meg a valóságban. Amy találta ki, hogy rossz fényben tűnjön fel a férje -  és úgy rendezi,  hogy kincskeresés közben a rendőrök rátaláljanak.

film

Amy antiszociális személyiségzavarban “szenved”: röviden pszichopata.

A személyiségzavarok kialakulása több tényező eredménye, egy konkrét kór-ok nem nevezhető meg. Nagyon sokszínűek, nem egy konkrét betegségről van szó. Alapvonásaik alapján több csoportba lehet sorolni őket, ugyanakkor egy adott ilyen típusú személy, akár több csoport jellemzőit is magán viselheti párhuzamosan. Az első nagyobb csoportba tartoznak a skizoid, schizotipias, paranoid személyek.  A második csoportba az antiszociális, borderline hisztrionikus és a narcisztikus zavarok, a harmadikba a kényszeres, a dependens (függő) és az elkerülő típusok sorolhatók. Azt le kell szögezni, hogy az antiszociális kifejezés megtévesztő lehet, a köztudat számára, ugyanis a köznyelv nem feltétlenül társít mellé patológiai jelzőket. Mindenki ismer olyan embert, aki visszahúzódó vagy épp túl vehemens, esetleg nem barátkozik annyira más emberekkel, de ez nem azt jelenti, hogy személyiségzavaros lenne. Célszerű lenne ezt típust inkább asszociálisnak nevezni .. de nem így történt. Ígérem, többet nem kavarlak meg titeket ezzel. Tehát maradjunk az antiszociális kifejezésnél.


Milyen is egy antiszociális személyiségzavarral rendelkező ember, jelen esetben Amy?

film

A környezete számára nagyon kedves… túlságosan is kedves. Barátságos, elbűvölő és intelligens. Mindig megtesz, amit kérnek tőle. Az ilyen kategóriába eső emberek sokkal sikeresebbek, mint  embertársaik többsége, de minden pozitív és barátságos megnyilvánulás csak álca. A  jól szituáltság maszkja mögött egy teljesen más ember lakozik. Az antiszociális ember végtelenül önző és egocentrikus, mindent azért tesz, hogy a saját céljait elérje. A mások feletti kontroll megszerzésére bármit hajlandó bevetni, legyen az a személyes kisugárzása, manipuláció, erőszakos viselkedés, szex vagy megfélemlítés. Az áldozatok sokszor csak késve ismerik fel, hogy az elbűvölő álarc mögött ki is lakozik valójában. Itt például Amy férje, aki kifejezetten későn kapcsolt, hogy bizony óriási bajban van.

Van még egy dolog, ami veszélyessé teszi az antiszociális személyiségzavarban létező embert és pedig az, hogy soha nem tanul a hibájából, mivel tévedhetetlen. Mivel általában sikeresek, könnyen beilleszkednek a társadalomba, de sohasem lesznek képesek igazán “együtt” is élni az emberekkel. Náluk minden a saját cél érdekében történik, és ami a leglényegesebb, gyógyíthatatlanok. Átmeneti megoldást nyújt a pszichoterápia, de az eredmények nem maradandóak.

film

A mentális problémák még véletlenül sem csak a nőket érintik. A filmipar hozott  szép számmal olyan filmeket, amelyekben a férfiak betegségei állnak középpontban. Előszeretettel készítettek olyan férfi főszereplős filmeket, amiben egy skizofrén állapotát kellett megformálnia egy színésznek. A januárban vetített Széttörve című filmben  a James McAvoy által megformált figura tüneteit sokszor összekeverik a skizofrénia tüneteivel. Rengeteg filmkritikában olvastam, hogy skizofréniát írtak a  főszereplő mentális betegségének bemutatásakor. Pedig nem az. Fontos tisztázni, hogy a film főhőse disszociatív identitászavarban szenved. Ennek a betegségnek van egy másik elnevezése :  multiplex személyiségzavar, amely nem azonos a skizofréniával.

Mit jelent a disszociatív identitászavar?

A disszociatív identitászavar sajátossága, hogy az eredeti személyiség mellett további alter személyiségek is létezhetnek párhuzamosan. Itt legalább kettő identitásról beszélünk. A különböző alterek másképpen éreznek, érzékelnek és gondolkodnak és a  környezethez való kapcsolódásuk is  sajátos mintázatot követ. A személyiségek felváltva veszik irányítás alá a viselkedést. Az aktuálisan irányító személyiségnek  is van egy külön elnevezése, ez pedig „host”. Az alterek számának létszáma változó lehet. Előfordulhat 10 - nél kevesebb , de ritkán sokkal több is. Egy átlagos disszociatív identitászavarban szenvedő betegeknek kevesebb mint 10 alter  személyisége van. Az eredeti személyiség gyakran passzív, lehangolt és alárendelt vagy védekező személyiség, de az alterek között akár agresszívebbek is jelen lehetnek. Hogyan épülnek fel ezek a plusz személyiségek?


A “normál” betegeknél az alterek szinte mindig átlagos életet élnek, átlagos hétköznapi vágyakkal, de kialakulhatnak fiktív, misztikus ( a filmben egy szörny) és más élőlények tulajdonságaival (állatok ) bíró alterek is.  Az alterek nem tudnak egymással kommunikálni és nem is tudnak magukról, szemben a filmmel, ahol ez működött.

film

Ebben a mentális betegségben szenvedők kórtörténetében gyakran fordulnak elő korai gyermekkori traumák, fizikai és szexuális bántalmazás. A bántalmazások hatására a valós történetek kizáródnak a tudatból és ezért különböző alter személyiségek jönnek létre, amiknek  az emlékei, érzelmei és viselkedés jellemzői nagyban eltérhetnek egymástól. Itt a filmben láthattunk vallási fanatikus nőt és kisgyereket is. A tünetek között gyakran megjelenik disszociatív amnézia és az illető nem képes visszaemlékezni akár órákkal ezelőtti történetekre sem. Az illető nem emlékszik mit mondott és kinek, illetve hogy hol volt és minek. Gyakran produkálnak pszeudo-hallucinációkat.

A disszociatív identitászavarral szenvedőknek van betegség tudatuk, szemben skizofrénekkel, akiknek nincs. Nincsenek téveszméik és pszichotikus tüneteik. Viszont rengetegszer keverik össze a kettőt. A kezelés során nagyon fontos a terapeuta személye és a rendszeres ülések, amik előrehaladtával előfordulhat, hogy az alterek száma csökken. Érdekes, hogy egyes alterek sokkal jobban reagálnak a terápiára, mint mások. Azonban a cél minden esetben a stresszre és a fenyegetésekre adott megfelelő válaszok elsajátítása és a  személyiség megerősítése.

film


Az Az én szerelmem hasonló “párkapcsolati problémát” feszeget, mint a Holtodiglan, csak itt a szerepek megcserélődtek. Nem annyira brutális, de a mostanában gyakran emlegetett verbális abúzus itt tökéletesen van ábrázolva, illetve az, hogy mi történik az ember lányával, ha egy nárcisztikus figurával köti össze az életét. Pontosabban nárcisztikus személiségzavarban szenvedő emberrel. Az én szerelmem egy olyan történet, amely élethűen mutatja be a lelki bántalmazás pszichológiáját.Tony (Emmanuelle Bercot) súlyos síbaleset után lábadozik és eközben felidézi pörgő szerelmi életét férjével, Georgioval(Vincent Casselnek egyszerűen jól állnak az ilyen szerepek) és ebben a lelki állapotban ébred rá, hogy mi történt valójában az életével.

Hogy miért?

Ha netalántán egy nárcisztikus férfi karjaiba sodorna az élet, akkor érdemes 1-2 dolgot tudni róla és a patológiájáról. Az ilyen férfiak elsőnek nagyon lehengerlőek, vonzóak, kreatívak és lenyűgözőek, ezért könnyű beléjük bolondulni és nehéz nekik ellenállni.

film

A nárcizmusnak különböző fokozatai vannak és sokszor nem mutatnak több tünetegyüttest. Figyelembe kell venni azt, hogy amit csinálnak az a védekező mechanizmusok része, mert iszonyatosan bizonytalanok valójában. A terápia alatt hosszú időnek kell eltelnie, mire megnyílnak. Egy terapeutának sem könnyű velük dolgozni, de együtt élni velük igazi adrenalinfüggés. Magas érzelmi hőfokon égnek, nagyon érzelmesek, sok nő egyszerűen nem tud nemet mondani nekik, pont az előbbi okokból kifolyólag. Nem arról van szó, hogy az illető nők befolyásolhatóak lennének és naivak. Sokszor a nagyon intelligens, független, érett személyiségű nők is beleesnek ebbe a csapdába, mint itt Tony is. Mire viszont észreveszi a problémát, addigra többször megalázták, megcsalták és közben nem bír szabadulni, mert naná, hogy terhes.

Mit is takar a nárcisztikus személyiségzavar?

film

A nárcisztikus embereket általában kora gyermekkorukban éri a sérülés, mely az egészséges énkép kialakulását gátolja. Azt éreztették velük, bármit is tesznek, nem elég jók, mindenre alkalmatlanok. Az ilyen tapasztalatok okozzák a "nárcisztikus szégyenérzet" kialakulását, amely a "nárcisztikus düh" kiváltója is egyben. Bárminemű kritikára, tiszteletlenségre túlérzékenyen, időnként dühkitöréssel reagálnak. Leginkább azok lesznek ezeknek a kitöréseknek a szenvedő alanyai, akik a legközelebb állnak hozzájuk, együtt élnek velük, hiszen a nárcisztikus személy mindenkitől, de leginkább tőlük várja el mindazt a szeretetet, melyet gyerekkorában nem kapott meg. Más és igen fontos jellemvonásuk, hogy rendkívül önzőek, arrogánsak és azt mutatják, hogy tele vannak önbizalommal. Ez mind a védekező mechanizmusuk része. Mindig és minden róluk szól. A másik ember (társ, barát, feleség, férj) csak addig kell  nekik, amíg a hasznukra van és pozitív hatással van az életükre.

film

 0
Tovább

A reality műfaj 

Egy kicsit másként megközelítve a tanácsadás témáját. Mert mindenki add vagy kér tanácsot, de jó ez egyáltalán ? Tanácsot adni nem könnyű. Sőt, egyenes TILOS! Ez most zavaró lehet, hiszen tréninggel ÉS tanácsadással foglalkozunk, de megmagyarázom: tanácsadás és tanácsadás között is van különbség.

film

A Benzaiten Tréning elsősorban készségfejlesztéssel foglalkozik. Az egyéni tanácsadás része is főleg a készségfejlesztésre fókuszál. Empátia, kommunikáció, önismeret, konfliktuskezelés – mindegyikkel kapcsolatban vannak hasznos trükkjeink, hogyan lehetne adaptívabb, jobb és konstruktívabb módon hozzájuk állni. Egyéni tanácsadás keretében azt nézzük meg, hogy személyre szabottan Neked melyik módszer lenne a legmegfelelőbb és azt miként tudod maximálisan hasznosítani. Ez is tanácsadás. Meg az is, hogy szakíts e a pároddal vagy ne – na ez az utóbbi tanácsadás az, amit el kell kerülni! Soha ne adj tanácsot, ne kérj és ne fogadj tanácsot ilyen témakörben – bár tisztában vagyok vele, hogy pont ezek azok a kérdések, amikor a leginkább igényelnénk. 

film

Mit tartsunk szem előtt?

Több probléma is akad a magánéleti válságokra adott tippekkel. Teljesen mindegy, hogy szakember adja, vagy egy jó barátod, vagy a spirituális vezetőd, a probléma mindig ugyanaz: Ő nem TE vagy!

Miért van ez így?

film

1. A másik embernek fogalma sincs róla, hogy min mész keresztül.


Ecsetelheted neki órákon vagy napokon keresztül, jobb esetben annyit fog fel belőle, hogy szenvedsz, megérti és együtt érez Veled. De nem ismeri a párodat, a főnöködet, soha nem nevelte a gyerekedet, és még sorolhatnám.

film

2. Egy kívülállónak semmi sem drága.


Ugye sokunk hallotta már azt a jó tanácsot, mikor a munkahelyünkre panaszkodtunk, hogy „Hagyd ott a francba, keress másik állást!”? Vagy amikor a párkapcsolatunk nem stimmel, hogy hagyjuk ott. Egy kívülálló értheti a helyzetünket, és a racionális oldalát valószínűleg ő jobban is látja a problémának. De a döntéseinket általában érzelmekre alapozzuk, arról meg fogalma sem lesz, mert lásd 1. pont. Neki csak egy pasi a sok közül a férjed, míg Neked az egyetlen. Nem mindegy.

film

3. A másik embernek is megvan a maga életszemlélete.


Az őt ért traumák és megoldások, tapasztalatok, sikerek és kudarcok formálták olyanná amilyen ma. A döntései által lett olyan az élete amilyen. Ezért az ő szemüvegén keresztül lát mindent: a Te problémádat is. A gúla tipikus esete: aki alulról nézi négyzetet lát, aki oldalról az háromszöget. Mindegyik igaz a gúlára, de valahol egyik sem.

film

4. Mindenki a saját életéért felelős.


Miért vennéd ki bárki kezéből ezt a felelősséget? Nem a kötelességed, ráadásul még jogod sincs megoldani mások problémáját. A segítségnyújtás inkább a meghallgatásnál kezdődik. Ha eleve úgy állsz a dologhoz, hogy tuti nem fogsz tanácsot adni, akkor legalább nem azzal kötöd le a figyelmedet, miközben a másik beszél, hogy mit válaszolj neki, hanem tényleg arra koncentrálsz, amit ő mond. Ha pedig úgy jönnek oda hozzád, hogy adjál tanácsot, akkor kedvesen utasítsd vissza az illetőt – de ajánld fel a legőszintébb odafigyelésedet.

Ne passzold le a felelősségedet!

film

Ha boldog akarsz lenni, akkor felelősséget kell vállalnod az életed minden döntéséért. Ez sokaknak ijesztően hangzik, ezért erről lemondva másokra támaszkodnak, amivel 4 probléma van:

 • - Ha más hozza meg a döntéseket helyetted, akkor sosem fogsz fejlődni
 • - Ha nincs ott a másik, életképtelenné válsz, tele félelmekkel és tehetetlenségérzéssel –           egyik sem fog előrébb vinni az utadon
 • - Ha a másik összeroppan a helyzet súlya alatt, Te is vele roppansz
 • - Végül: úgy sem tudod lepasszolni a felelősséget, mert az, hogy másokra hagyatkozol, az is a   Te döntésed

De akkor miben segíthet egy szakember?

Egy szakember nem mutatja meg Neked, hogy merre kéne indulni. Ezt a döntést Te hozod meg, viszont ha már döntöttél, hogy merre mész tovább, akkor egy tanácsadó remek támogató lehet az úton: ötleteket ad, hogyan tudnál a legjobban haladni, segít, ha elakadtál, vagy megpróbál irányban tartani, ha épp visszafelé kezdenél el lépegetni. A párkapcsolati példánál maradva, ha úgy döntesz, maradsz a pároddal, segít, hogy miként tudnátok megmenteni a kapcsolatotokat, boldogabban együtt lenni. Ha pedig a szakítás mellett teszed le a voksod, akkor pedig a veszteség megélésénél és feldolgozásánál tud sokat nyújtani egy jó, pártatlan szakember.

film

A legfontosabb, hogy ha úgy döntünk, nem tudunk megbirkózni egy adott élethelyzettel, akkor célszerű szakember segítségét kérni, mindegy, hogy az coach, pszichológus vagy lelki pásztor “verzióban” a legmegfelelőbb számunkra. És csak akkor kérjünk segítséget, ha képesek vagyunk elviselni a kritikát (hiszen ha mindent szuperul csinálnánk, nem kellene segítséget kérnünk), és vállaljuk a felelősséget, a mi részünket a kialakult a helyzetért (hiszen azzal csak mi tudunk foglalkozni, a mások részével meg foglalkozzanak mások).

 0
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Legfrissebb bejegyzések

Utolsó kommentek

Reblog