Kód az érzelemmentességhez

Előfordulhat, hogy az embernek az érzelmi operációs rendszere vagy annak  a fele teljesen zárlat alatt van. Így a személy egyáltalán nem érez vagy csak alacsony szinten, minimálisan működik az érzelmi szektora. Ám az érzelmeket kiváltó tényezők az ő esetében is hatnak – még akkor is, ha ő maga ennek nincs tudatában.

 maganugy

Ez a jelenség az alexitímia nevet kapta.

A kifejezés jelentése: „az érzelmek megnevezésének képtelensége”.

Olyan esetekben használják, amikor valaki csupán nagyon kis mértékben képes arra, hogy érzelmeit azonosítsa – és beszéljen róluk. Az ilyen embereknek általában kötődési nehézségeik vannak és  az érzések szabályozása nem segíti az alkalmazkodást. Nem egyszerű észrevenni,ha valaki nem érez, hiszen az érintettek is megtanulták, hogyan kell adott helyzetben viselkedni, például kedves dolgokat mondani, virágot vinni, stb. Közeli kapcsolatban azonban hamar kiderül, hogy a begyakorolt módszerek mögött nincsen semmi.

maganugy

Az alexitímia lényegében az érzelmek kiértékelésének, szabályozásának és feldolgozásának a zavara. Az ilyen emberek viselkedési sajátosságai leginkább akkor figyelhetők meg, ha társas vagy intim helyzetbe kerülnek. Ezek a szituációk potenciális veszélyforrást jelentenek számukra, mivel a helyzettel való megküzdéshez nincsenek meg az alapvető eszközeik, kódjuk. Már a kapcsolat által kiváltott érzelem (öröm, bánat, csalódás, harag) megélése, felismerése és a másiknak való elmondása is komoly fizikai akadályokba ütközik. Ezért nehéz ilyen típusú emberekkel kapcsolatot létrehozni, mivel képtelenek a kapcsolódásra. Az átlagember a legingerszegényebb környezetben is érzelmeket közvetít. Az alexitímia képviselői másik fél számára semmiféle visszajelzést nem adnak érzéseikről, megéléseikről, vagy csak nagyon minimálisat. Ők úgy gondolják, ez elég.

maganugy

Ha kapcsolati konfliktusba kerülnek, jellemző rájuk az elhárító mechanizmus vagy a kimenekülés a problémából a megoldásra törekvés helyett. Verbális kommunikációjuk színvonala is igen alacsony, ha érzelmi kérdésekről van szó. Gondolkodásuk inkább konkrét, realisztikus és logikus.
Egy ilyen típusú ember simán elmagyarázza egy atom felépítését vagy a gazdasági körforgás törvényeit, de ha azt kérdeznénk tőle, hogy érezte magát a vacsora közben…. hát körülbelül ugyanolyan módon beszélne a sült hús elkészítési módjáról , mint az atomról, de érzelmeket nem tudna kimutatni. A léte a  külső eseményekre irányul, a konkrétumokra és a pillanatnyi jelenségekre korlátozódik, miközben lehetőség szerint kizárja a belső tapasztalatokat és az érzelmeket. Egy alexitímiás profi módon képes megszervezni- mondjuk-egy külföldi utazást, de a látnivalókat érzékelés és átélés helyett csak kipipálgatja.

Körülbelül így:

– ezt láttam

– azt is láttam

– meg ezt is

– oké, mehetünk

A kapcsolati problémákon túl az alexitímiás betegek számára a legnagyobb problémát az okozza, hogy nem képesek feldolgozni érzelmi megéléseiket. Az érzelmi szituációk őket jobban megterhelik , mint társaikat. A félreértés elkerülése végett, ők éreznek, de nem úgy mint mi.  Ha negatív érzésekkel találkoznak, azt nem tudják kifejezni szavakkal, gesztusokkal a képzelet és fantázia hiánya miatt, így nem is képesek semlegesíteni azt.  Mivel nem képesek a pszichés feszültségek tudattalan lelki feldolgozására, egyetlen mód marad számukra a konfliktus kezelésére: a testi-lelki megbetegedések.

maganugy

Az érzelmileg megterhelő vagy stresszel teli helyzetekkel ily módon próbálnak megküzdeni. Fokozottan ki vannak tehát téve számos pszichés megbetegedésnek, mint a pánikbetegség és a depresszió. Többször nyúlnak valamilyen pótló  anyaghoz , mint az alkohol vagy a drogok, de nem csak lelki hanem negatív testi tüneteket is produkálnak. Gyakran lép fel náluk evészavar,magas vérnyomás, asztma, gyulladásos bélbetegség és különböző allergiák. Míg az átlagos felnőtteket 8-10%-ban jellemzi alexitímiás vonás, addig a pszichés és szomatikus betegeknél 40-60% az alexitímia előfordulási aránya.

Mi volt a kezdő lökés?

Ha az anya figyelmen kívül hagyja vagy nem érti  gyermeke érzelmi megnyilatkozásait-  ami lehet  mosoly, testi kontaktus iránti vágy, gyengédség vagy dicséret-, akkor visszajelzés hiányában legátolja vagy érvényteleníti azokat. Amennyiben nem képes olvasni gyermeke emocionális jelzéseiből, és megkülönböztetni sem képes azokat – sértettségét, csalódottságát, megbántottságát a dühétől –  akkor arra sem lesz módja, hogy megnyugtassa őt, azaz kívülről szabályozza aktuális érzelmi állapotát.

maganugy

Egy gyermek lelke csak akkor tud egészségesen fejlődni, ha fizikailag és lelkileg is biztonságban érezheti magát. Az is meghatározó, hogy a gyerek érzelmeinek nyílt terepet biztosítsunk. Az elfojtások is blokkolják a lelki fejlődést. Mindezek hiányában a gyermekek az érzelmekkel együtt járó szituációkban mindig kellemetlenül fogják érezni magukat, miközben azt sem tanulják meg, miként lehet megküzdeni a különböző érzelmi szituációkat. Az érzelmi megrekedtség állapotába kerülnek, és ettől az állapottól szenvednek később felnőttként is. Az anyai gondoskodás alacsony színvonala tehát nagyban hozzájárul a gyermek alexitímiás viselkedésének kialakulásához.

Hogyan lehet rajtuk segíteni?

Az alexitímia megosztja szakmát. Egyes terapeuták szerint az alexitímiás páciensek sajátos személyiségszerkezetükből eredendően alkalmatlanok a klasszikus pszichoanalízisre vagy a pszichoterápiára. Az oka pedig a hozzáférhetetlenségnek az, hogy  a verbalizációjuk, a képzelőerejük és az átélési képességük  szegényesebb. Más szakemberek szerint azonban az alexitímiás betegek gyógyíthatók, amennyiben a terápia alapját az emóciók feldolgozásának és megtapasztalásának hiányosságára helyezik. Tehát a hiányra hívják fel a beteg figyelmét és arra, hogy ezt az „ürességet” tudatosan betöltsék. Ennek érdekében a terapeutának nyíltnak kell lennie, úgy kell kifejezni érzéseit, hogy a páciens tudomást szerezzen róla, és egy olyan konkrét személyt kell megjelenítenie, aki megközelíthető, látható, érthető és kiszámítható.

maganugy

A klasszikus pszichoanalízis szabályait felrúgva sokkal nyíltabban kell kommunikálni, a terápiás üléseket a megosztott fantáziák, érzések, vágyak felfedezésének kreatív játékának tekintve. A terápia legelső lépcsőfoka, hogy a páciens számára lehetővé kell tenni saját alexitímiás zavarának megfigyelését, ezt követően a cél a tolerancia kifejlesztése, illetve a másik cél , hogy a kliens képes legyen érzelmeit szavakkal, testbeszéddel kifejezni.

 0
Tovább

A testet és lelket mozgató energiák

Ez az ősi kínai szimbólum azt az energia-körforgást ábrázolja, amelyre minden élőlénynek szüksége van. A jin a befogadás, a belső nyugalom, a hűvös, a tél, a nőiség, a jang a kiáradó erő, a tettrekészség, a meleg, a férfi erő – a felsorolás a végtelenségig folytatható, az egész világot ennek a két energiának a mozgása tartja életben.

test

Egyik sincs meg a másik nélkül, ahogy a fény sem értelmezhető a sötétség nélkül. A kínai gyógyászat szerint a testi-lelki betegségeket csupán tünetként kell kezelnünk, melynek hátterében mindig az energiaáramlás, a jin és jang egyensúlyának felborulása áll. Ez a szemlélet mutat rá, hogy a testet a szellemtől vagy lélektől nem szabad elkülöníteni, mint ahogyan a nyugati orvoslás teszi. A nyugati hozzáállást az különbözteti meg igazán a keleti gyógyítástól, hogy egy darab szép húst látnak bennünk. Valamivel baj van esetleg fáj a gyomra? Csak a gyomorra koncentrálunk és arra, hogy mi rejtőzik a fájdalom mögött nem foglalkozik senki. Néha előkerül az a a fránya stressz …. és felajánlják, hogy egyél xanaxot ….. ami különösen, ha példánál maradunk, nem tesz jót az amúgy is gyenge szervnek és az idegrendszernek sem. 

Ha egy szervünk nem tud tökéletesen teljesíteni, érdemes körül nézni nem csak az adott probléma háza táján, hanem magával a kiinduló problémával, illetve a környezettel is foglalkozni érdemes. Ha a lélek beteg, megbetegedhet a test is és fordítva. Ilyenkor szükséges az egyensúlyt újra létrehozni és ezt az állapotot minél hosszabb ideig, tudatosan megtartani. Persze ez is kölcsönös, a gyógyulás is két félen múlik.

test

A XX. század egyik legkiemelkedőbb elméje, Albert Einstein figyelte meg és igazolta tudományosan, hogy az anyag és az energia alapjában véve egységet alkot, csak megjelenési formájuk változik. Ez a jin és jang. A jin és a jang minőség ugyan azon az elméleten és gyakorlaton alapszik. Az erőt hegyhez hasonlítják, melynek egyik fele árnyékban, másik fele napfényben fekszik.  A napos oldal meleg, száraz és világos, ez a janghoz tartozik. Azok, akik gyakran fáznak, s nagy a meleg igényük, energia szempontjából jin állapotban vannak. Ők melegebb és szárazabb éghajlatú vidéken érzik jól magukat. A lobbanékony természetűek esetében viszont épp ellenkezőleg, a jang van túlsúlyban, ők az árnyas, nedves helyeken szeretnek felfrissülni. A jang típusú emberek betegségei általában magas lázzal járnak, a hideg izzadás viszont inkább a jin többletűekre jellemző. A jin és jang erők évszakonként is váltakoznak. Az ősz (száraz) és a nyár (meleg) jang, a tavasz (szeles), a tél (hideg): jin.

test

Ezen erők kiegyensúlyozásával harmóniában élhetünk, de ha  kibillen a helyéről ez az erő, akkor lelkileg és testileg is diszkomfortosnak élhetjük meg  a létet.  A jin-jang energiaforrás a természet alapját képezi. Fontos, hogy holisztikusan tekintsünk erre a rendszerre és nézzünk mélyen a természet áramlásába. A keleti gondolkodásmód nem 4 elemet  hanem 5 elemet különbözetet meg egymástól. Az elemeknek vannak jang és jin részei is, és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással. Így érvényesül az univerzum ereje. Az elemek energetikája minőségében változik, majd visszatér a kiinduló pontba.

Az 5 elem kapcsolata a jin és jang energiával

Fa

test

A könnyű és üreges, hajlékony fából készült szerkezetek légies benyomást keltenek, de híján vannak a stabilitásnak. A bambusz hajlékony és könnyű szerkezetű. Pár hétre van csupán szüksége  méretének teljes eléréséhez, hogy magasra jusson. A bambusz minden légiességével és lágy természetével együtt  a jin oldalt testesíti meg.  A bambusz fesztelenségével szemben egy erős és szilárd szövetű tölgy, amelynek hatalmas kiterjed lombkoronája messziről feltűnik az úton lévő vándornak, a jangot ábrázolja.

Fém

test

A természetben minden ásványi anyagnak rengeteg időre van szüksége a kiteljesedésre. Óriási nyomás és hő szükséges a kialakulásukhoz.  A Fém elemhez tartozó kőzetek, ásványok ezért a sűrűségért és forróságért kerülnek a jang oldalára.  

Az egyik legerősebb jang erőt a kőzetek közül a gránit testesíti meg. A távol-keleti kultúrák úgy tartják, hogy a gránit kialakulásához rengeteg időre (millió évek), forróságra és a legnagyobb nyomásra van szükség. Ez az energia nagyon besűrűsödik, így lesz jang. A kőzetek csak keménységük révén maradhatnak fent az elemek küzdelmében. A fiatalabb üledékes kőzetek jóval kevesebb janggal rendelkeznek, de jin nem elég nagymértékben van jelen ebben az elemben. A gránit igazi példája az erős jang oldalnak, így kevés teret enged meg a jin energiának. Ilyen jin energiahiány tapasztalható a növényzet ritkulásánál.  A homokos és száraz talajon sétálva érezhető a növények ritkulása.

Föld

test

A jang minőségének igaz megtestesítője a súlyos, ragadós, termékeny, ásványokban gazdag, a vizet szerkezetileg megszűrő bőséges fekete föld. A jang típusú agyag még ennél is inkább jang, mert a tűz segítségével kiégethetjük és edényeket készíthetünk belőle, amit akár újra is melegíthetünk. Az agyag megőrzi minőséget és a hőmérsékletet. A termőföldek közül is léteznek lazább,könnyedebb felépítésűek. Az ilyen jellegű talajok a jin minőséget erősítik.

Tűz

test

A tűz elem szintén birtokolja a jang és a jin oldalt is. Azt hinnénk, hogy a tűz amolyan a „jang maga”, de a jin is megtalálható benne, méghozzá egyensúlyban. Nincs olyan, mint a fémnél, ahol a jang van túlsúlyban. Itt a folyamatot kell követni. A tűz, mely hirtelen fellobban és a fa vagy gallyak táplálják, erős fényű és perzselő lehet. Viszont nincsen benne elég kitartás, elég jang. A faágak gyorsan elporladnak a pillanat hevében és a jin minőséga fénnyel együtt eltűnik. A tűz jang sugárzása megmutatkozik, ha a faszenet használunk melegedés céljából.
A faszén hosszú ideig, egyenletesen képes biztosítani a tűz fennmaradását és a meleg áldást.

Víz

test

A víz összesíti a jin és jang erőforrásait. A friss és tiszta, üde patak, amely aktivitása miatt első pillanatban jangnak tekinthető, valójában a legfinomabb jin. Frissessége és rugalmassága mutat rá erre a minőségre, ahogy a helyét keresi magának kőzetek és a föld között, a gyökereken át.A fürge patak a jin felfelé szökkenő jellegéről tanúskodik. A patak gyorsaságával és üdeségével szemben az óceánok, tengerek és tavak esetében tapasztalt nyugalom a mélység és a mozdulatlanság jin energiát tükrözi. Nem szabad elfelejteni, hogy a Föld mélységeiben olyan erő lakozik, amely az egyik pillanatról a másikra megváltoztathatja a világot. A nagy állóvizekben – amelyek folyamatosan áramlanak- szunnyadó természeti erő a kulcs, amely elvezet minket a jang tulajdonságok megértéséhez. Az óceánok, tengerek és tavak hirtelen mozdulnak, ezáltal mutatkozik meg jang oldaluk, amely elsöprő és lendületes.

test

Az emberi cselekvéseket is le lehet írni a jin és jang jegyében, mert a testi vagy lelki megnyilvánulásainkat is a ezen energiák irányítják.


Ha gyakorlati feladatot csinálunk vagy két kézzel dolgozunk az sokkal inkább jang stílus. Az olvasás, az írás vagy az elmélkedés kifejezetten jin foglalatosság. Vezetve lenni sokkal inkább jin, mint jang, mert a jang a vezető. A csoportba való beilleszkedés vagy ha egyszerűen szeretünk csoportban dolgozni, az sokkal inkább jin cselekedet. 

test

Ha azok közé tartozunk, akik szeretnek egyedül tevékenykedni, illetve megoldani a problémákat, akkor sokkal inkább jang típushoz kapcsolódunk. Érdekes, hogy a távol- keleti filozófiák a szabadidős tevékenységet is jinre és jangra bontják, természetesen mindkét minőség létezik a másikban. Ebben az esetben kifejezetten jin tevékenység a tengerparton napozni, míg jang tevékenységnek tartják a hegymászás minden formáját.  

test

Az egyik passzív a másik aktív. Jin és Jang.

 0
Tovább

Hogyan figyeljünk egymásra?

A családon belüli kommunikáció egyik legfontosabb szabálya, hogy nem lehet nem kommunikálni. Még ha meg sem szólalunk, már megjelenésünkkel, testbeszédünkkel fontos információkat közlünk a környezetünkkel.

család

A kommunikáció verbális és non-verbális összetevőinek fejlesztése a magánéletben, elengedhetetlen, hiszen:

– így tudatossá válhatunk, milyen első benyomást alakítunk ki másokban

– a közlésre szánt információ nem csak a tartalomtól, hanem a csomagolástól is függ

– mások jelzéseinek megértése javítja a kapcsolataink minőségét, és még a manipuláció elkerülésében is segít

– kommunikációs stílusunk mélyen beépült  a személyiségünkbe, így annak fejlesztése személyiségfejlesztés is egyben

Kommunikálni nem egyszerű 

Bár az emberiség a beszédfejlődésnek köszönheti, hogy ennyire kiemelkedett a többi faj közül és elérte amit eddig elért, ettől függetlenül a kommunikáció és nyelv az, ami legtöbb problémát okozza emberi kapcsolataink során. Hála a nyelvnek képesek vagyunk előre tekinteni és olyan dolgokat elkerülni, melyek még be sem következtek (és ezáltal be sem fognak), vagy pont ellenkezőleg, a régmúlt történéseiben ismét részt venni. Mi ennek a hátránya? Egyrészt a nyelv sosem lesz olyan fejlett, hogy visszaadja pontosan a bennük lezajló eseményeket.

család

Történik bennünk valami, de mire megtaláljuk a megfelelő szavakat, hogy ezt leírjuk, számos fontos információ elveszik. Az elmondottakból pedig egyáltalán nem biztos, hogy a hallgatóság pontosan azt szűri le, amit mi mondani akarunk. Ennek oka, hogy mindenkinek más tapasztalatai, élettörténete és ezáltal kognitív szűrője van, amin keresztül értelmezi a hallottakat. Beszélni – jobb esetben – mindenki megtanul, kommunikálni viszont úgy tűnik, nem tudunk egymással. Kommunikáció során információcsere történik beszéd és meghallgatás által. A mai világban viszont két nagyon fontos tényezőben elvérzünk, ami miatt az egész kommunikációnk megbénul. Az egyik a beszéd, a másik pedig a meghallgatás…

Kommunikációs szűrők

család

Elmondani és teljességgel átadni, ami bennünk van nem csak azért és azoknak nehéz, akik képtelenek kifejezni önmagukat, hanem mindenkinek, mert azok a fránya, ún. kommunikációs szűrők megnehezítik a mindennapi társas érintkezéseinket mind a beszéd, mind a meghallgatás szintjén. Ezek a szűrők a következők:

Érzelmi állapot

Mivel tudatállapotunkat erősen elhomályosítja az aktuális érzelmi állapotunk, így nem meglepő, hogy ugyanaz a helyzet „rózsaszín ködös’” állapotunkban teljesen más képet fest, mint mikor pl. félünk.

Kultúra

Természetesen az általunk és a másik által beszélt nyelv és képviselt értékek is torzíthatják a kommunikációt. Sőt, nem elég az azonos beszélt nyelv, ha a mögötte lévő jelentés eltér a két embernél.

Egyéni tényezők

Életünk minden pillanatának megélését elhomályosíthatják a korábbi tapasztalatok vagy tanultak nyomain általunk felállított értékek (értékítéletek), hiedelmek, félelmek, attitűdök és persze szándékok. Ezek két féle módon csaphatnak be minket. Egyrészt ha az ember valamit nagyon hallani, látni akar, akkor azt fogja is, mert az agyunk, tudatunk könnyen megtéveszthető. 

Fizikai tényezők

Itt nem csak az egyén fizikai vagy mentális állapotára kell gondolni (bár sokszor hisszük hogy a másik ezért nem fogja fel, amit mondunk neki…), hanem olyan egyszerű tényezőkre is mint a zaj, a távolság, a technika malőrök és minden ami, nehezíti hogy az üzenet eljusson egyik személytől a másikig.

Hogyan beszéljünk, akkor egymással?

család

Számos kommunikációs tanácsot megfogadhatunk, melyek biztosan előbbre visznek minket a kifejezés útján, de ha betartunk pár alapszabályt MINDEN HELYZETBEN (tehát nem csak mikor fontos beszédet tartunk, hanem a postással, a gyerekünkkel vagy barátunkkal szemben is), akkor nagyon hamar a figyelem középpontjában fogjuk találni magunkat, mondandónk pedig kíváncsi fülekre talál majd – egyszerűen azért, mert hiteles közlőkké válunk a többi ember szemében.

család

  1. Óvakodjunk a hamis beszédtől!

Aki hazudik, pletykálkodik, rágalmaz, attól előbb-utóbb elfordulnak az emberek. Hogy miért? Mert senki nem szereti, ha hülyének nézik vagy komolytalan spekulációkra kell az idejét szánnia, ráadásul mindenki tisztában van vele, hogy bármelyik pillanatban ő is terítékre kerülhet.

család

  1. Óvakodjunk a haszontalan beszédtől!
     

Üres fecsegés, negativitás, állandó panaszkodás. Mind ismerünk ilyen embert, és általában a nagyon kedves „energiavámpír” kifejezéssel illetjük őket, mert öt perc alatt elszívják az ember életerejét. Ha mondanivalód tele van panasszal, sérelmekkel, szarkazmussal, ne csodáld, ha rád se hederítenek az emberek, mert semmi hasznuk nem fog származni abból, ha meghallgatnak.

család

  1. Óvakodjunk a durva beszédtől!
     

A káromkodás valamilyen szinten beépült a mindennapjainkba, ettől függetlenül biztos mindenki járt már úgy, hogy egy amúgy értelmes mondanivalóval rendelkező embert egyszerűen nem tudott végighallgatni a sok b+ és egyéb közbeszúrások miatt. A sértő megjegyzések, az állandó és nem megfelelő stílusú ítélkezés, ha nem is felénk irányul, ugyanolyan hatással bír, mint a pletyka, így jobb ezeket elkerülni közléseinkben!

A fent leírt jó tanácsok egyébként a Nyolc Rétű Nemes Ösvény egyikét, a helyes beszédet mutatják be. A helyes és hiteles kommunikáció alappillérjeit a történelmi Buddha már több mint két ezer évvel ezelőtt leírta, mégis valahogy hiába fedezi fel a tudomány is újra meg újra, képtelenek vagyunk alkalmazni. (Ami mellesleg szintén megérne egy elmélkedést, hogy miért vagyunk ennyire ellenállóak a hasznos tanításokkal szemben, míg gondolkodás nélkül befogadjuk a világraszóló marhaságokat…).

Hogyan hallgassunk meg egymást?

család

Tekintve, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ezért ha jó kommunikátorok akarunk lenni, a másikra való odafigyelést is el kell sajátítanunk. Arról nem is beszélve, hogy ha csak a saját gondolatainkat hangoztatjuk, és csak arra figyelünk egy beszélgetés során, hogy mit fogunk reagálni, akkor semmivel nem leszünk gazdagabbak a beszélgetés végén, mint ahogy belementünk. De ha odafigyelünk a másikra és a mondanivalójára, akkor számos ötlettel, nézőponttal gazdagodhatunk.

A tudatos odafigyelés növeli a megértést, ennek megtámogatására pedig Julian Treasure „hangszakértő” és előadó a következő 5 gyakorlatot javasolja:


Csend

család

A mai felgyorsult, zajos világban hajlamosak vagyunk átsiklani a csendesebb, visszafogottabb ingerek felett. Treasure javaslata, hogy naponta 3 percet próbáljunk meg csendben eltölteni, így szoktatva fülünket és agyunkat a kisebb ingerekhez.

Mixer

család

A következő gyakorlat, amit a szakember javasol voltaképp egyike a buddhista meditációs / éber figyelem gyakorlatoknak (amit a pszichológia Mindfulness néven vett át és alkalmaz sikeresen a szorongásos, depressziós vagy szomatikus panaszok enyhítésében). A gyakorlat lényege, hogy a szemünket behunyva próbáljuk meg a hangzavarban elkülöníteni a különböző hangokat: melyik honnét jön, mi mihez tartozik. Ha mindezt úgy csináljuk, hogy közben nem ragadunk le egy hangnál sem, és megpróbálunk nem ítélkezni felette, akkor nem csak hallásunkat, de lelkiállapotunkat is javíthatjuk ezzel a gyakorlattal.

Ízlelgetés

család

Ebben a gyakorlatban nem hogy nem ítélkezünk a mindennapi hangok felett, de még meg is kell találnunk bennük az élvezhető aspektusokat. Ha odafigyelünk a hétköznapi hangokra, és megtanuljuk értékelni őket, akkor idővel az élet apró örömeinek megtalálása sem fog nehézségekbe ütközni – amivel szintén nem csak hallásunk minősége javul majd drasztikusan, de a boldogságszintünk is.

Hallgatási pozíciók

család

Figyelmünket nem mindig tudjuk tudatosan irányítani, de testtartásunkat igen. Vegyünk fel aktív, figyelő, bátorító pozíciót, így partnerünk is könnyebben kommunikál felénk, illetve (mivel a testtartás hatással van a lelkiállapotunkra és a tudatunkra, ld. egy korábbi bejegyzést a témáról) mi is jobban tudunk koncentrálni.

RASA

Treasure akronímát alkotott egy szankszrit szóból, melynek több jelentése is van: keringés, nagyrabecsülés, lényeg, tartalom. Ez a 4 jelentés gyönyörűen tükrözi azt a 4 szót, amiből az akroním áll, és olyan kommunikációs szabályokra vonatkoznak, melyek mind az üzenet átadásában, mind a befogadásában segítségünkre lehetnek:

RECIEVE: Befogadni. Mert egy olyan körforgásban, mint a kommunikáció csak úgy tarthatod fenn a keringést, ha nem csak adsz, de el is fogadsz. Egyébként ez az élet minden területére, sőt az életre magára is igaz.

APPRECIATE: Értékelni. Apró jelzésekkel biztosíthatjuk nagyrabecsülésünkről a másik felet, pl. bólogatással, hümmögéssel, igenekkel.

SUMMARISE: Összefoglalni. Röviden mondjuk el a másik mondanivalójának lényegét. Ezzel nem csak figyelmünkről biztosítjuk, de ha valami félrecsúszás van, az azonnal kiderül. „A tehát szó nagyon fontos a kommunikációban” – mondja Treasure.

ASK: Kérdezni. Ne féljünk rákérdezni az elhangzottakra, főleg ha nem világos valami. Egy jól irányzott kérdés további gondolatokat ébreszt, és növeli a megértést. A buddhisták pl. mindig példát kérnek a viták során. Képekkel, analógiákkal, példákkal kell megvilágítani, hogy mit akarnak közölni. Ha a példa jó, akkor a másik elfogadja, ha nem segíti a megértést, akkor újat kér.

A mai világban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikáció egyik aspektusára, a közlésre. Fejlesztő tréningek, vitaórák, önkifejezést bátorító gyakorlatok tömkelege mutatja nekünk az utat, hogyan tanuljuk meg kifejezni önmagunknak és másoknak gondolatainkat, érzéseinket. Azonban mi a Benzaiten Tréningnél fontosnak tartjuk (és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki az emberi boldogulással foglalkozik így van ezzel) a másik oldalt is.

család
Meghallgatni, odafigyelni: ez mindennek az alapja. Másképp nem tudunk fejlődni, tanulni, sőt túlélni sem – próbáljunk csak elbambulni pl. vezetés közben. Az emberi kapcsolatok minőségét leginkább az befolyásolja, hogy mennyire figyelnek egymásra oda az emberek. A világot előrevivő nagy gondolatok mind a csendből, hallgatásból és a megfigyelésből születtek. Ne hanyagoljuk el ezt a roppant fontos aspektusát életünknek!

 0
Tovább

Mire figyeljünk mobbing esetén?

Családban élni a lehető legjobb dolog, mai történhet velünk. A szeretet, az odafigyelés és az egymás támogatása - feltétel nélkül - segít minket a külvilágban való boldogulásban. Viszont mi történik akkor, ha ez az harmonikus állapot felborul és nem értjük, hogy miért. A szüleink - bármelyikük bele kerülhet ilyen helyzetbe -  vagy gyermekünk árnyéka lesz önmagának és a személyiségétől teljesen eltérő módon kezd viselkedni. A rossz hangulat szépen lassan mindenkire  átragad, de miért is történik mindez?

család

Elképzelhető, hogy a munkahelyi vagy iskolai stressz az oka? Vagy talán valami súlyosabb?

család
Lehet elképzelhetetlennek tűnik, de az ilyen viselkedésnek a hátterében összefüggő probléma állhat. Mikor azt látjuk, hogy valaki konkrétan fáradékonnyá, betegessé ,visszahúzódóvá - vagy pont az ellenkezőjévé türelmetlenné és dühössé válik-  de még az is előfordulhat, hogy a szorongás tüneteit vesszük észre rajta, akkor a probléma igaz súlyos, de nem megoldhatatlan. Főleg, ha ezek a tünetek gyakran a  munka vagy a suli után jönnek elő - vagy affelé menet - el kéne gondolkodnunk rajta, hogy mi történik családtagjainkkal ott, ahova nem követhetjük őket. Stresszhelyzetbe bárhol, bármikor kerülhetünk. Az, hogy ezekben a szituációkban hogyan cselekszünk, függ attól is, hogyan tudunk megküzdeni az adott helyzettel, mennyire bízunk önmagunkban, saját erőnkben, saját döntéseink helyességében.

család

A munkahelyünkön vagy az  iskolánkban -minő véletlen- emberekkel dolgozunk, tanulunk együtt, és jobb esetben van annyira nyílt és kompromisszumra törekvő a csapat, hogy probléma esetén a megoldásra törekedjenek.  Abban a helyzetben, mikor nincs egy ilyen erős közösség - vagy jó és harmonikus viszony - a csoport úgy vezeti le az önmagával és a munkahellyel/iskolával kapcsolatos elégedetlenségét, hogy finoman szólva verbálisan és mentálisan is  egymásnak esnek. A lelki terror kihat a családunkra, barátainkra és az egész életünket megkeseríti. A szándékos és ismételt bántó viselkedés azt a célt szolgálja, hogy az adott személyt, akit kinéztek maguknak  kontroll alatt tartsák. A mobbing nem vállogat. Ha a megalázás és lelki terror legalább hat hónapon keresztül heti egy alkalommal minimum megtörténik, az már egy komoly ok, hogy segítséget kérjünk vagy bevonjunk egy külső személyt a probléma megoldására.

Ahhoz, hogy megértsük a mobbing  működését egy két dolgot tisztázni kell a hátterével kapcsolatban. Mint mindig, itt is az alapokkal van a legnagyobb probléma. Az ilyen hangulatú "közösségben" ahelyett, hogy átgondolnák, min tudnának változtatni, hogy helyzetük jobb legyen, pont az ellenkezőjét teszik.  Egyszerűen csak  tovább nehezítik ezt az állapotot  azzal, hogy egymást bántják, piszkálják és hozzák megalázó helyzetbe. 

család

Ez a negatív hangulat még jobban szétzilálja a csapatot... A mobbing alattomos és kész. Céltáblává szinte mindenki válhat, függetlenül, hogy nő vagy férfi, gyerek vagy - lehet meglepetésként hangzik - tanár. Az igaz, hogy nők és a gyerekek - főleg a vissazhúzódóak, bizonytalanok és gyenge fizikummal rendelkezők - ilyen szempontból veszélyeztettebb csoportja a társadalomnak, de egy férfi aki egyedül neveli a gyerekét vagy egzisztenciális problémával küzd, ugyanúgy válhat munkahelyi terror áldozatává , mint egy nő. Ennek a magatartásformának  szimpla és primitív célja van. Kiközösíteni, megalázni, tönkretenni, kikészíteni viselkedésükkel a másik embert. Nem is hinnénk milyen könnyű ezt megvalósítani. Előfordulhat, hogy gúnyos megjegyzéseket tesznek a ruhájára, megjelenésére csak félig suttogva és alaposan  végig mérik. Rosszindulatú pletykát terjesztenek róla - sajnos ez nem fog kimenni a divatból - és nem beszélnek vele,  csak alap dolgokról - esetleg hozzá se szólnak.

család

Az is problémát jelent, ha folyamatosan félbeszakítják, leüvöltik a fejét, fenyegetik és állandóan kritizálják. Viszont az is megtörténhet, hogy magában a munkában akadályozzák. Nem adnak át üzeneteket, eltüntetnek iratokat  vagy  megígérik, hogy segítenek, de hírtelen, amikor szükség lenne a támogatásra, amnéziások lesznek

család

A folyamatos zaklatás vagy munkahelyi terror fásultságot, közönyt és elfojtott dühöt eredményez. Fizikai szinten  is negatív változások keletkeznek, amiről először  nem is gondolnánk, hogy a mobbing az alapja. A mobbing miatt  sokszor lesznek betegek az emberek és nehezen gyógyulnak ki a különböző betegségekből. 

Mit tehetünk ?

Nincs mit szépíteni, léteznek olyan emberek, akiknek az a jó, ha a másiknak rossz vagy árt neki. Az ilyen emberek bármire képesek. Azt viszont tudnunk  kell, hogy ez csak akkor működik, ha ehhez a másik fél is aktív partner. Magyarán beszáll játszmába. A játszma viszont azonnal működésképtelenné válik, ha a szenvedőnek kipécézett fél nem a másik elképzeléseinek megfelelően reagál, hanem meg tudja védeni magát, ki tud állni önmagáért.

család

Nem sérül lelkileg ebben a folyamatban, mert a belső ereje - az önbizalma - egy tökéletes védelmi rendszert képez közte és a támadó fél között.  Ilyenkor gellert kap a provokátor törekvése, hiszen nem az történik, amit ő elképzelt. Nem sikerült  kiszolgáltatottá tenni és lealacsonyítani a másik embert, akit kinézett magána. Ugyanis áldozata képes volt megfordítani a játszma menetét. Az asszertivitás elsajátítása már hozzá segít a mobbing legyőzéséhez. A belső harmónia elérése érdekében figyelembe kell venni, hogy mi által jutunk közelebb céljainkhoz. Azonban célválasztásunk, valamint az ahhoz vezető úton tanúsított cselekedeteink (legyenek azok tettek, szavak vagy gondolatok) mindig minden esetben kihatnak a környezetünkre, embertársainkra, és a következmények által pedig visszahat ránk is. Mindegy, hogy hagyjuk magunkat eltiporni vagy mások jogait söpörjük félre, előbb-utóbb szenvedni fogunk helytelen viselkedésünk miatt.

család

Az asszertív viselkedés az arany középút a behódoló, alárendelt magatartásforma és a fenyegető agresszivitás között. Az asszertivitás által csökken a belső feszültség és az emberek közötti konfliktus, hiszen olyan közösség alakul ki általa, ahol értékesnek érzed magad, ahol megoszthatod érzéseidet, gondolataidat, vágyaidat, félelmeidet és nemtetszésedet, illetve ahol a felesleges játszmák helyett a célokra fordíthatod az energiádat.

család

Fontos, hogy különbséget tegyünk mobbing és a munkahelyi kritika vagy iskolai bírálat között.Minden munkahelyen lehetőség van alkotó vitára, teljesítményértékelésre, az elvégzett munka minősítésére. Ha év végén a főnök bírálja a teljesítményünket az kellemetlen ugyan, de még nem jelenti, hogy pszichoterror alá kerültünk. Viszont, ha mégis fennáll ez a veszély, hogy a  munkahelyi mobbing (zaklatás, terror)  teret nyer egy közösség fölött, akkor a feltárására és megoldására, valamint a kollégák közötti konfliktusok kezelésére kell helyezni a hangsúlyt.  Egy külső személy könnyebben és világosabban rálát a probléma gyökerére, pártatlanul tudja megoldani azt úgy, hogy mindegyik fél nyerjen vele. 

 0
Tovább

Bemutatkozik Hikari, az első virtuális feleség

Japán a világ harmadik leggazdagabb országa, az elmúlt években egy nagyon fontos társadalmi problémával kellett szembesülnie, amely egyaránt érint férfiakat és nőket is.
Ez pedig a társadalmi izoláció, amely depresszióhoz vagy öngyilkossághoz is vezethet.

csalad

Ez a tendencia a korai 20-as éveikben és a 30-as éveikben járó japánokra jellemző. Hogy miért? Egyszerűen annyit dolgoznak, hogy nincs idejük kapcsolatot építeni, nem is szólva a párkapcsolatokról. Tetőzi még a problémát, hogy a mai, új japán generáció nem akar, és nem is tud beilleszkedni egy olyan társadalomba, amely szigorú hierarchián, elvárások, kötelezettségek és normák tömkelegén alapszik, elnyomva egyéniségüket. Ebbe az is beletartozik, hogy a családi modell megváltozott. Több generáció már nem lakik együtt egy otthonban és a rövid együttélésből is hiányzik az érzelmi kötődés. A legtöbb fiatal japán egyedül él és a magányosság konkrétan hozzátartozik a mindennapjaikhoz.

A magány és az elszigetelődés hívta “életre” Hikarit. Az első virtuális “feleséget”. Hikari egy hologram, "aki" támogatja az egyedülálló japán férfiak mindennapjait. Hikari segít nekik, hogy társadalmilag ne zárkózzanak el még jobban. Azon belül ez kis virtuális robotlány az okos otthonunk úrnője ,irányítója is. Felügyeli az áramfogyasztást,  az otthonunk biztonságát, befizeti a számlákat, kaját rendel és még örül is neked,ha hazatérsz. Még ha túlóráznod is kell. Amellett beszélgethetsz vele Facebookon és egyéb más eszközön is, ha épp eszedbe jut valami vagy unatkozol az ebédszüneben. A programot nem csak a lakás fenntartására hozták létre, hanem a depresszió megelőzésére is.

Itt az a kérdés, hogy egy virtuális feleség-társ-barátnő ténylegesen tudja e helyettesíteni a hús- vér emberi kapcsolatokat.


 

 5
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Utolsó kommentek

Reblog