Házi feladat : az asszertivitás

Az iskola vagy óvoda kezdés sokszor, olyan helyzeteket hoz , amely meglepetésként éri a szülőket. Mint minden közösségben a gyerekeket - így a szülőket is- érhetik negatív hatások vagy történések, amiknek olyan következményei lehetnek, mint a szorongás vagy az agresszív viselkedés a gyerekek részéről. A felnőttek - szülők, pedagógusok - az esetek nagy többségében nem megfelelően reagálják le ezeket a történéseket. Pedig az egészséges együttműködéshez csak egy kis asszertivitás kellene, pontosabban: ezt a képességet megtanítani a gyerekeknek. 

feladat

Hogy mire jó az asszertív viselkedés?

Elsőnek nézzük meg azokat a viselkedés  típusukat, amik nem az asszertivitást testesítik meg.

Tehát:  az agresszív és félénk viselkedés negatív illetve pozitív hatásait.

feladat


Bár a kétfajta viselkedés ránézésre pont ellentéte egymásnak, számos – főleg negatív – tényező azonos. A szociálisan inkompetens gyerekek alacsony önértékeléssel bírnak, és mások részéről szinte állandóan  ellenséges szándékot feltételeznek. A szociális helyzetük és környezetük miatt teljesítményük képességeikhez viszonyítva alacsony.  Kevés társas kapcsolattal rendelkeznek, hiszen szociálisan nem elfogadható viselkedésük miatt a többi gyermek általában kiközösíti őket. Hiányzik belőlük a barátság kialakítására vonatkozó tudás: az agresszív gyerekek nem megfelelő módon közelítenek társaikhoz, a félénk gyerekek pedig elkerülik a társas interakciókat. Mindkét csoportban a későbbiekben komoly pszichés zavarok alakulhatnak ki.

feladat

A negatívumokon túl mindkét viselkedés járhat előnyökkel is – ezért erősödik meg az adott megküzdési mód. Az agresszív gyerekek saját céljaikat általában mindig elérik, és képesek kiállni saját érdekeiért, tudnak küzdeni  még ha nem is elfogadható módon. A gátlásos gyerekek a környezet számára szimpatikusak lehetnek, hiszen jól alkalmazkodnak, simulékonyak és mindig mások érdekeit tartják szem előtt – sajnos a saját érdekeiket elnyomva.  A fent említett két véglet gyakori jelenség, de az agressziót és a szorongást fel lehet oldani, ha asszertivítást megtanítjuk nekik. Ez a két viselkedés közti aranymetszés, ami sokkal “sikeresebbé” teheti a gyerekeket a környezetükben.
 

feladat

Az asszertivitás

Az asszertivitás, másnéven önérvényesítés egy olyan tudatos viselkedésforma, amely során az ember az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában. Olyan működési mód a világban, mely megerősíti az egyén saját értékét, jogait és méltóságát, miközben tiszteletben tartja és segíti mások értékét és jogait is. Bár személyenként eltérő, hogy kiben mennyire van meg a magabiztosság és önérvényesítésre való képesség, az asszertivitás nem veleszületett, hanem tanult készség.

feladat

Ezért megtanulható és tanítható bármelyik korban. Ahhoz, hogy kifejlesszük magunkban az asszertivitás képességét, tisztában kell lennünk az asszertív ember viselkedésével, gondolkodás módjával.

Viselkedés:
 

 1. Az önérvényesítő ember őszinte, egyenes és közvetlen.
   

 2. Beszéd közben testtartása egyenes, nyitott, magabiztosságot és nem agressziót sugall.
   

 3. A szemkontaktust határozottan tartja a kommunikáció alatt, de nem bámulja                           fenyegetően a másikat.
   

 4. Tekintettel van mások és saját jogaira, ügyel mind a saját, mind a másikkal való kapcsolat     érdekeire.
   

 5. Nehéz, konfliktusos helyzetben is maga és mások pozitív tulajdonságait tartja szem előtt       és megoldásra törekszik
   

 6. Értékeléstől mentesen viselkedik, nem ítélkezik.
   

 7. Képes a kompromisszumra, amikor lehet arra törekszik, hogy mindenkinek (beleértve           saját magát is) jól érezze magát a bőrében.

Ez viszont nem minden. A kommunikációhoz hozzátartozik a beszéd is. Ahhoz, hogy tökéletesítsük a gyerekek -felnőttek- önérévnyesítését a beszédre is figyelni kell , nem csak a metakommunikációra. Az asszertív ember beszéde  egyértelmű, rövid, direkt, világos érthető közlésekben, címkézéstől, támadástól, fenyegetéstől mentes. Önkifejező és énközlésekkel él, nem a másikról alkot véleményből.  Hangja nyugodt, higgadt és  magabiztos. 

feladat

Az új dolgok, új tanulási folyamatok  megváltoztatják hozzáállásunkat és a gondolkodásunkat is. Az asszertivitás gyakorlásával belénk ivódnak jogaink és felelősségeink, melyek határozott irányt adnak viselkedésünknek, valamint egy stabil énképet, önbizalmat hoznak létre, amit a jövőben - így ha kisgyermek korban elsajátítják az kifejezetten előny- kamatoztathatunk.

Milyen változásokról van szó?


A nemet mondás művészetéről.

feladat
Ami egy jog és egy kötelesség is egyben. Bármikor nemet mondhatunk vagy nekünk mondhatnak nemet. Bűntudat nélkül megtehetik velünk és mi is megtehetjük másokkal, mert ebben semmi rossz nincsen. Úgy tegyük ezt, hogy tisztában vagyunk a kötelességeinkkel és a következményekkel is.


Ha hibáztam kijavítom

feladat

Fontos - ami manapság igen luxusnak számít -  ha hibát követtünk el , akkor vállaljuk érte a következményeket és a felelősséget is , ha a helyzet úgy alakul.


Meghallgatás

feladat

Minden vitában, szülői értekezleten vagy a gyerekek közti konfliktusban,  hogy meghallgassanak és mi is meghallgassuk a másik felet,hogy felismerjük és jelezzük saját vagy a másik hibáit, igényeit, szükségleteit, illetve tanuljuk meg, hogy kérjünk és ugyan így fordítva.

A kritika, mint csodaszer

feladat

A kritika hasznos, de meg kell tanulni használni és elfogadni. Viszont ez, nem egy bonyolult folyamat. Az asszertív készségek fejlesztésével megtanulható a kritika megfogalmazása és fogadása is. Az előbb leírtak  alkalmazásával, a  nemet mondással, kompromisszum kötéssel a testbeszéd helyes alkalmazásával, konstruktív, egyenrangú kritikát és  erőszakmentes társas kapcsolatok építhetünk ki. Ezek a tényezők már kora gyermekkorban fontosak, a kutatások alapján az önérvényesítő magatartás már ekkor csökkenti a szorongást és az agresszív viselkedést, növeli az önbecsülést és segítségével a gyermek megtanulja elkerülni a bullyingot. Ráadásul a későbbiekben is csökkenti a hangulati és viselkedéses zavarok vagy a szerfogyasztás kialakulásának lehetőségét.


Hogyan segíthetjük a gyerekeket?

feladat

A gyerekek az élet minden területén belefuthatnak olyan helyzetekben, amikor az önérvényesítés létfontosságúvá válhat, akár társas helyzetek kezeléséről, óvodai feladathelyzetről vagy a családi életről van szó. Nem minden gyermek képes ösztönösen megfelelően kiállni magáért, de pár apró „trükkel” segíthetjük őket, hogy gyakorolják az asszertív készségeket.

Önbizalom növelés

feladat

A gyerekek énképét megerősíti, ha úgy tapasztalják, hogy számít a véleményük. Ezért nagyon fontos, hogy akár lényegtelennek tűnő dolgokban is dönthessenek (természetesen életkorának megfelelő helyzetben). Pl. megkérdezhetjük tőle, hogy szerinte melyik ruha áll rajtunk jobban, vagy mi legyen a köret az ebéd mellé. Meseolvasás után megkérdezhetjük, hogy ki volt neki a legszimpatikusabb szereplő. Nem kell mindig egyetérteni velük, de hangsúlyozzuk ki, hogy érdekes amit mondanak, és értjük az álláspontját.

feladat

Az önbizalom növelésének másik biztos módja, ha támogatjuk a gyermek ötleteit – természetesen a biztonsági tényezők betartása mellett. Néha a felnőttek túl sok mindentől óvják a gyerekeket, és nem hagyják kipróbálni magukat különböző helyzetekben, amitől egy gyermek egy idő után szorongóvá, önállótlanná válhat. Ez elkerülhető, ha a reális ötleteket támogatjuk, biztatjuk a gyermeket, hogy minél több helyzetben próbálja ki magát, legyen szó fára mászásról, sportról, takarításról, főzésről vagy bármilyen egyéb tevékenységről.

Kudarc, visszautasítás kezelése

feladat

Előfordulhat – főleg a kreatívabb gyerekeknél – hogy a nap folyamán ezer ötlettel és kéréssel állnak elő, melyekre természetesen nem lehet mindre igennel válaszolni. Viszont próbáljuk meg elkerülni az azonnali, indoklási nélküli nem választ, mert az alacsonyabb önbizalommal rendelkező gyerekek úgy fogják értelmezni, hogy ötleteik, mondanivalójuk nem eléggé fontos. Egy rövid magyarázattal, hogy miért utasítjuk el, illetve némi dicsérettel, amiért megfogalmazta az igényeit, könnyen elérjük, hogy a gyermek megtanulja kezelni az elutasítást, valamint úgy fogja érezni, hogy biztonsággal kifejezheti szükségleteit.

feladat

A gyerekek sokszor azért visszahúzódóak vagy agresszívek, mert a kudarcot nehezen viselik. Fontos kihangsúlyozni nekik, hogy mindenki követ el hibát, akár saját példát is mondhatunk nekik. Ne ítélkezzünk felettük és ne a problémát hangsúlyozzuk ki, hanem keressünk megoldást a helyzetre, hogy legközelebb egy hasonló esetben már tudja a gyermek, mit kell tennie. A kudarchoz való hozzáállást és a gyermek kudarc kezelését is megváltoztathatjuk azáltal, hogy ha pl. nem hagyjuk mindig nyerni játék során, és kitalálunk valami „rituálét”, hogy miként gratuláljon a vesztes győztesnek (taps, kézfogás, győzedelmi dalocska, stb.). Ne csak akkor dicsérjük, ha eléri a célját vagy jól teljesít, hanem a szándékot, erőfeszítést is jutalmazzuk. És történjék bármi, kerüljük az összehasonlítást, mert csak rombolja a gyermek önbizalmát, ha folyton „Bezzeg kalandjaival” hozakodunk elő (Bezzeg a szomszéd kisfiú nem hisztizik, Bezzeg az ovis társad szépen mond verset…).


Tanulás, pozitív modell

feladat

A gyerekek könnyen tanulnak, főleg a vizuális ingerek maradnak meg bennük. Ezt kihasználva célszerű pár asszertív jogot és kötelességet összeszedni, és jelek, szimbólumok, egyszerű képek segítségével ábrázolni és kitenni egy jól látható helyre. Az a legjobb, ha ezt a gyermekkel együtt találjuk ki és kivitelezzük. Pl. elmagyarázhatjuk neki, hogy mindenki követhet el hibát, és rajzoljunk egy törött vázát. Vagy tanítsuk meg arra, hogy ne hagyja magát bántani, és bátran mondjon nemet ha agresszíven viselkednek vele, és rajzoljunk egy STOP táblát.

feladat

Szerepjátékokon, meséken vagy megtörtént szituációkon keresztül bemutathatjuk a gyerekeknek, hogy hogyan álljanak ki magukért, hogyan viselkedjenek határozottan, de ugyanakkor ne legyenek agresszívek. Saját példán keresztül is taníthatjuk, pl. hogy mi mit csináltunk vagy csinálnánk, ha valaki csúfolna minket. A gyerekek főleg modell-tanulás útján szocializálódnak, ezért nagyon fontos, hogy a szülők és óvódapedagógusok is asszertív módon oldják meg a problémáikat, így mutatva példát a gyerekeknek.

Összességében elmondható, hogy az asszertív gyerekek kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak, magabiztosabbak és a társaik is jobban szeretik őket. Mivel tanulható készségről van szó, ezért a legtöbb gyermekben (és felnőttkorban is) kifejleszthető egy kis tudatos odafigyeléssel. Fontos kiemelni, hogy a gyermek azt a viselkedést illetve megküzdési módot fogja választani, amit a környezetétől lát, így a legbiztosabb módja a szociális inkompetencia kiküszöbölésének, ha a gyermekkel foglalkozó felnőttek (szülők és óvodapedagógusok egyaránt) pozitív példát mutatva ők maguk is asszertívan járnak el a társas helyzetekben. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a „megrögzötten” agresszív vagy szorongó gyerekek esetében évekbe telhet, mire tökéletesítik az önérvényesítést, ezért ne ez legyen az egyetlen fókuszunk, mert akkor a gyermek elvárásként, teljesítményként fogja megélni az egész folyamatot, ami növelheti szorongását.

feladat

Ha végképp nem boldogul egy helyzettel, és segítséget kér tőlünk, akkor intézkedjünk – de csak asszertívan és úgy, hogy a gyermek is megfigyelhesse, hogyan kezeljük a helyzetet.

 0
Tovább

Miért fikázzunk a munkahelyünkön?

Van egy céged.

feladat

Azon belül egy új projekted. A projekt alapötlete jó, Te a legkiválóbb embereket alkalmazod, akik emberfeletti módon dolgoznak, hogy a projekt maximálisan sikerüljön. Mégis a helyzet egyre katasztrofálisabb. Miért? Mit csinálsz rosszul? Mi hiányzik? – kérded.

Most eláruljuk a titkot: bizony-bizony egy jó kis “fika” kell a sikerhez!

feladat

A “fika” svéd szó, jelentése: kávé, kávészünet. Manapság a cégeknél a szünetre értik, ott a kollégákkal töltött időt, szünetet jelenti. Amikor egy kis kávé és nasi mellett összegyűlnek az emberek pihenni két munkafolyamat között, és beszélgetnek minden féléről. Ez nem az a bizonyos egymás melletti kussolás miközben mindenki a saját telefonját/gépét nyüstöli, hanem minőségi, tartalmas, (viszonylag) szabad időtöltésről van szó. Amellett, hogy igen csak kellemes módja a munkahelyi légkör fejlesztésének valamint a társas tőke (emberi kapcsolatokban megbúvó erőforrás) kiépítésének, még profit szempontjából is hasznos.

A kollektív intelligencia
 

feladat


Régóta ismert az az elképzelés, hogy a problémamegoldáshoz szükséges készségek vagy tudás minőségét az ember általános intelligenciája adja. De a Gestalt-pszichológia alaptézise, miszerint az egész több, mint a részek összessége, szintén sokszor bebizonyosodott. 2010-es „Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups” cikkükben Anita Woolley és munkatársai érdekes eredményeket osztanak meg.

Vizsgálatukban (mely kb. 700 embert ölelt fel), arra voltak kíváncsiak, hogy vajon létezik e egy közös intelligencia, mely megmagyarázza, hogy az egyes csoportok teljesítménye miért különbözik a kreatív problémamegoldó készséget igénylő feladatok során. Végül arra következtetésre jutottak, hogy egy csoport teljesítményének semmi köze a csoporttagok intelligenciájához vagy készségeihez!

feladat

Ami számít, azt ők kollektív intelligenciának nevezték el, melynek értéke az alábbi jellemzőktől függ:

 1. csoporttagok társas érzékenysége
 2. mennyire nyitott a csoport összes tagját végig hallgatni
 3. mennyi nő van a csoportban

feladat

A csoporttagok társas érzékenysége, avagy empátiája azért vitte sikerre a csoportokat, mert ezek a tagok nyitottak voltak a változásra és képesek voltak a többi csoporttag fejével gondolkodni. Tehát nem az motiválta őket, hogy ők legyenek a nap hősei és az ő ötletükkel nyerjen a csoport, hanem megszűntek egyéneknek lenni, és a csoport szemszögén keresztül látták a helyzetet. Ez a nagyon dinamikus egymásra figyelés és egymás igényeire, változásaira, mondandójára való koncentrálás erős bizalmat épített a csoporttagok között, felturbózta a csoport iránti elkötelezettséget, ezáltal nőtt a motiváció, ráadásul az egyéni készségek is javultak, illetve abban a helyzetben többet értek, többet hoztak ki belőle, mint amit az egyén egyedül tudott volna produkálni.

Talán ebből is következik a második pont. A nyertes csoportoknál nem voltak csendben lapítók illetve irányítók. Mindenki kivétel nélkül egyenlő arányban oszthatta meg a véleményét, gondolatait. Ez nem volt kísérletvezető által kontrollálva: a jó kollektív intelligenciával rendelkező csoportoknál automatikusan kialakult. Mivel a kollektív intelligencia egyik alappillére az empátia és a társas érzékenység, ezért nem véletlen, hogy az a csoport oldotta meg a legjobban a feladatokat, ahol több nő volt. Ennek nagyon egyszerű, kettő darab oka van: a nők általában empatikusabbak és érzékenyebbek a másikra, mint a férfiak. A másik magyarázat pedig az, hogy minél színesebb egy csoport, minél nagyobb eltérések vannak a tagok között, annál színesebb lesz a brain-strorming és annál valószínűbb, hogy sikerül a csoportnak a kereteken kívül gondolkodnia.


Lehet fejleszteni?


A kollektív intelligencia inkább kialakul, de a feltételeket, melyben megjelenik (empátia, mindenki egyenlő esélyekkel nyilvánulhasson meg, valamint változatos csoport) természetesen fejleszthetjük, befolyásolhatjuk. És itt jön a képbe a munkahelyen együtt töltött idő rendkívüli szerepe.

feladat

Ha a munkahelyen van lehetőség és idő megismerni egymást, az növelni fogja a tagok közötti együttérzést, és a sok egyén helyett az egész cég, a kollégák lesznek a fontosak. Vegyünk példának okáért  egy embert, akinek havi jelentést kell írnia, és azt a reportot utána egy kollégája kapja meg, akinek az alapján kell elvégeznie egy feladatot. A két ember teljesen más területen dolgozik a cégen belül, közvetlenül nincs hatással az egyik a másik munkájára. De a második emberünkre igen csak hatással lehet a jelentés használhatósága, pontossága és hogy ne az utolsó pillanatban kapja kézhez. De ez miért érdekelje a reportot író dolgozót? Lehet nem csak arcot, de még hangot sem tud kötni a névhez és email címhez, amire elküldi a jelentést…
 

feladat

Ugyanakkor ha ismerik egymást, tudják mivel jár a másik munkája, mi kell neki a jó teljesítményhez és a másik sikerét a sajátjukként élik meg, akkor nagyobb valószínűséggel fog a második emberke egy jól átlátható, használható, pöpec jelentést kapni, mindezt időben, hogy ő is nyugodtan dolgozhasson a saját munkáján.

feladat
Amint azt a kutatások is mutatják, érdemes kitalálni valamit, ami „fika”-t eredményez, ugyanis ez növeli leginkább az együtt levés és összetartozás érzését. Pl. van olyan cég, ahol tilos az asztalnál enni és inni. Nem a számítógépeket féltik ennyire, hanem így akarják elérni, hogy legalább evésnél, rövidebb szünetben összefussanak az emberek egy kicsit szabadabb közegben, ismerkedjenek, beszélgessenek. Olvastam olyan cégről is, mely a kávé- és ebédidőt megszabta, hogy mikor van, így tuti nem csúszott le róla senki.

feladat


Szóval lehet empátiát és érzelmi intelligenciát fejleszteni, mert megéri a befektetést, de az egyszerű ötletek is, hatalmas változásokat idézve elő, lendíthetnek a cég teljesítményén. 
 

 0
Tovább

Bukás után ...

bukás

Mivel emberek vagyunk ezért előfordulnak kudarcok az életünkben, amik megoldásra várnak. Nem mindegy, hogy a kudarc idején, hogyan viszonyulunk magunkhoz és a környezetünkhöz.

A tovább lépéshez minden esetben szükséges magadnak időt adnod,mert nem szabad ilyenkor kapkodni. Viszont az emberek sokféle módon reagálnak a stresszre. Valaki inkább rögtön tenni szeretne valamit az ügy érdekében, de a bukás utáni pszichológiai állapot miatt hosszútávon nem lesz sikere ennek az akciónak. Lényeg az idő és a pihenés, hogy feltérképezd a problémád valódi gyökerét és nem utolsósorban : a Te szerepedet.

bukás

Az önvizsgálat nagyon fontos,ebben a szituációban,mert kudarcaink és bukásaink, nem csak a külső körülményektől függenek,hanem  tőlünk is. Mit csináltál előtte vagy utána? Mit mulasztottál el? Mennyire voltál könnyelmű? Mennyire vetted figyelembe a külső körülményeket? Hazudtál magadnak?

Felelős vagyok ezért?  Biztosan az én hibám?
 

A probléma - bukás, kudarc- megoldásához ezenkívül szükség van még olyan tulajdonságokra, amelyek  segítenek abban, ha újra találkozol és beleesel hasonló helyzetbe, akkor tud mit kell tenned, hogy minél gyorsabban kikecmeregj a gödörből.  Mi kell ehhez? 
 

bukás

Miután ezekre a válaszoltál ,természetesen őszintén -  függetlenül attól, hogy ez most  pozitív vagy negatív eredményt produkált - utána kell tettek mezejére lépni, mert az önvizsgálat által tisztába lettél saját motivációddal,így önmagaddal is.

1 .  SZENVEDÉLY


Persze a taktikai érzék, kitartó tanulás, szorgalom, alázat is szükséges - és még sorolhatnám - a visszatéréshez. Ez mind fontos, de nem ez a legfontosabb. Ha meg akarod oldani a problémát és ezt minél előbb szeretnéd megcsinálni, akkor legelőször is szeretni - megszelídíteni - kell a problémát.

Minden más jönni fog magától.

bukás

A szenvedély a legfontosabb elem. Nem meglepő: ha utáljuk a munkánkat, akkor nem fogunk kellő energiát belefektetni, nem fogunk fejlődni, sőt elsorvadunk benne, kiégünk, és leépülünk. Konkrétan zöld utat kap a bukás és a kudarc. A szenvedély segít túl lendülnöd a rossz élethelyzeten, legyen  akár szó munkáról, párkapcsolatról, tanulmányokról, bármiről: ha nem szenvedéllyel csináljuk, akkor ne várjuk, hogy megoldódik magától!

2.  MUNKA
 

Szép dolog a szenvedély, de kemény munkára is szükségünk a siker érdekében. Eredményt csak azon a területen érünk el, amibe energiát feccölünkés energia alatt most pénzt, időt, áldozatot értek. Ha a  sport analógiájánál maradunk: Szenvedélyes pancsoló vagyok, de ettől nem lesz belőlem Hosszú Katinka vagy Cseh Laci. Ők minden nap (ünnepnap és hétvégén is!) több órát hajtottak és edzettek azért, hogy a csúcsra jussanak. Sikereik alapja, nem csak a kitartó munka, hanem a hibákból való tanulás is volt.

bukás

Felismerik, dolgoznak rajta és megoldják. Nincs önsajnálatnak helye. A sikerben rengeteg munka van, ezért ha találkozol egy sikeres emberrel, akkor ne irigyeld, hanem csodáld: talán el sem tudod képzelni, mi mindent áldozott fel azért, hogy ott legyen ahol épp tart.

Persze így már érthetővé válik, miért kell szenvedéllyel csinálni valamit. El tudod képzelni, hogy tényleg minden nap 12 órát foglalkozol valamivel amit utálsz? Na ugye hogy nem?  Ezért kell úgy mond a kudarcból származó negatív érzéseket “szenvedéllyel megszelídíteni” és sokat dolgozni rajta, hogy megtaláld a megoldást.


3.  SZAKÉRTELEM

Bármi is legyen, amiben sikeres akarsz lenni, ahhoz, hogy ez megtörténjen, jónak kell lenned. Ezért ásd bele magad a témába, és fejleszd magad folyamatosan! Olvass, járj képzésekre, beszélgess szakmabeliekkel! Nincs semmi varázslat, a siker kulcsa a gyakorlás, gyakorlás és a még több gyakorlás! A szakértelmeddel kivédheted az újabb kudarcot.

bukás

Sőt minél jobban értesz valamihez, annál jobban tudsz tervezni a jövőre nézve, így a bukásod is megelőzheted.


4.  ÖSSZPONTOSÍTÁS

Az összpontosítás szerintem van olyan fontos, mint a szenvedély, hiszen ugyanúgy irányt ad. A koncentráció által célorientálttá válhatunk, és sokkal hamarabb eljutunk A-ból B-be. Ahol a figyelmem, ott a tudatom – amin a tudatom, azzal haladok, azzal foglalkozom, az létezik számomra. Ha nehéz helyzetből szeretnéd minél előbb kivezetni magad, akkor  érdemes a következő gondolatot  követned:
 

bukás
Soha ne a problémára koncentrálj, mert akkor arra fogsz haladni. Koncentrálj a megoldásra, amerre a lehetőségeid vannak, amerre a nagyobb mozgástered van, és akkor automatikusan arra fogod vinni az életedet.

Bölcs tanítás, amit igyekszem hasznosítani. Egyszerre egy dologra fókuszálni, a megoldást szem előtt tartani – ez a siker egyik alappillére.


5. RUGDALÁS

A bukás utáni állapothoz, a sikerhez, a boldogsághoz számos saját magad vagy a körülményeid által állított korlátokat le kell küzdened. Rugdalnod kell magad, amíg célba nem érsz. Fizikailag, mentálisan, és lelkileg túl kell lépned önmagadon. Aki halogat, az sohasem jut el a célig, sosem old meg problémákat, nem fejlődik. Egyik sikeres ember története sem kezdődik úgy, hogy és „ akkor hátradőltem és vártam, hogy majd történik valami, majd valahogy megoldódik”.

bukás

Ez a pont nem teljesen ugyanarról szól, mint a kemény munka. Itt főleg saját magadon kell keményen dolgoznod. Ha szerény vagy és kishitű, akkor pofátlanná kell válnod. Ha félsz, akkor meg kell tanulnod bátran fellépni. Ha úgy csinálod a dolgaidat, ahogy eddig, akkor azt az eredményt fogod elérni, amit eddig. Ha mást akarsz kapni az élettől, akkor csináld másképp. Változtass magadon, a szokásaidon, a környezeteden, bármin, ami kibillent a holtpontról és túl jutsz a gyászon - igen mikor kudarc ér bennünket, gyászolunk, magunkat, az életünket, az elhalasztott lehetőségeinket -  és ez tett a  siker felé visz!

6.  SZOLGÁLAT
 

bukás

Ha túl akarsz jutni a  sikertelenségen és sikeres  akarsz lenni, olyan szolgáltatást kell nyújtanod, mely a Te és mások szemében is érték. Ha csak magadat szolgálod, elbuksz, de ha másokra is együttérzéssel figyelsz, akkor olyan támogatást szerzel, ami előrébb visz a siker útján. Nem hiszed? Akkor tegyünk egy kísérletet!

Hallgass meg egy olyan zeneszámot, videóklipet, ami arról szól, hogy az előadó a legnagyobb májer a világon, sok pénze van, amit luxusvillákra, jachtra, ékszerekre és egyéb felesleges dolgokra költ. Minden nő döglik érte, a pénzt a valami luxusépület tetejéről szórja szét a levegőben. Megvan? Mit indított el benned?

És most nézz meg egy olyan videót, ami önkéntes orvosokról, állatmentőkről, az emberek életét megkönnyítő találmányokról, önzetlen jócselekedetről szól. Ez mit indít el benned? 

7.  ÖTLETEK

A jó ötletek nem csak a kezdetek kezdetén kellenek, hogy pl. hogy lábaljak ki ebből vagy hogyan álljak újra talpra, esetleg milyen vállalkozást indítsunk el közösen valakivel.. A sikeres ember élete minden területén kreatívan gondolkodik, mert ez az egyik alapja a problémamegoldó gondolkodásnak: hogy átkeretezzük amit eddig tudtunk, láttunk és merünk újítani.

A jó ötletekhez nem kell nagy csodákra várni, csak alkalmazzuk az alábbi egyszerű trükköket:


bukás

 1. Hallgassunk meg másokat! Ahogy G.B. Shaw mondta: „… ha neked van egy ötleted és nekem van egy ötletem, és kicseréljük, akkor mindkettőnknek két ötlete lesz.”

 2. Figyeljünk meg! Ha csak magunkra koncentrálunk és elsuhanunk az élet mellett, akkor hiába kínál az remek lehetőségeket és ötleteket, nem fogjuk észrevenni. Ezért járjunk nyitott szemmel és...

 3. Legyünk kíváncsiak! Minél több téma iránt érdeklődünk és minél több mindenbe beleássuk magunkat, annál árnyaltabb lesz a gondolkodásmódunk. Nekünk egyetemen úgy tanították, hogy a jó pszichológus utolsó polihisztor szindrómában szenved, hiszen nem tudni, milyen érdeklődésű ügyfelet vet elénk a sors.

 4. Tegyünk fel kérdéseket! Ne csak szakmailag legyünk kíváncsiak, hanem érdeklődjünk embertársaink iránt is! És felejtsük el, hogy szerintem, meg valószínűleg, konkretizáljunk mindent minél több és jobb kérdéssel!

 5. Építsünk kapcsolatokat! Minden ember különböző, ezért minél többet ismerünk, annál jobban színesedik a világlátásunk. Megismerünk rengeteg kultúrát, szokást, véleményt, igényt, megoldást. A brain stormingnak sem akkor van értelme, ha 10 ugyanolyan ember ül össze, hanem ha különböző területről érkező és eltérő tapasztalatokkal bíró emberek osztják meg a nézeteiket.


8. KITARTÁS
 

Végül de nem utolsó sorban. Kitartás nélkül nincs eredmény. Még semmi nem született abból, hogy félúton feladták. Jól ismert andekdota Edisonról, hogy mielőtt feltalálta a villanykörtét, előtte 900 darab olyat készített, ami nem működött. 900 alkalommal nézte végig, hogy bedugja, felkapcsolja, és nem történik semmi. Ő állítólag úgy fogta ezt fel, hogy talált 900 módot, ahogy nem szabad villanykörtét csinálni. Kitartásának hála ezzel a kizárásos módszerrel végül megszületett a működő villanykörte, és Edison világhírű feltaláló lett.
bukás

De nem kell történelmi példákkal élni, elég ha magadra tekintesz. Te is értél már meg kudarcot és sok szép dolgot az életedben (még ha ezt nem is így gondolod, Te kis szerény ). Legyen szó egy sportról, képességről, bármilyen teljesítményről, nem elsőre érted el. Kitartóan gyakoroltad, újrapróbáltad, nekifutottál sok százszor.

bukás

A sikerhez nem kell más: csak ezt a hozzáállást alkalmazd mindennél,
ami fontos az életedbe és soha, de soha ne add fel!

 0
Tovább

Célok születése

bukás

"Tőlünk függ minden, csak akarjunk."

Széchenyi István

Az előbbi idézet tökéletesen tükrözi, hogy a bukás elkerülhető, ha nagyon akarunk valamit. Fontos a kitartás a szenvedély és a cél felé haladva az apró sikerek feletti öröm, mert ezek visznek igazán előre. A merev akarat, amely nem veszi figyelembe a változást vagy a pillanatnyi kitérőket, nagyobb eséllyel van bukásra ítélve, mint a rugalmas hozzáállás, amely átsegít a nehéz részeken.


Miért fontos a rugalmasság?
 

bukás


Ahhoz, hogy elérjünk valamit rengeteged kell dolgoznunk - a legtöbb esetben - és lesznek pillanatok, mikor kétségbe vonjunk saját hitünket vagy külső körülmények miatt fel kell hagynunk azzal, amivel szorgoskodunk, hogy erőt gyűjtsünk a következő lépéshez.

Ez a pillanatnyi nehézségek és szünetek  nyitják a meg a bukás felé vezető utat. A kérdés itt az, hogy mennyire vagyunk kitartóak? Vagy milyen módszert kell követni, hogy lendület megmaradjon ?


Célok, álmok, tervek. Rengetegszer futottunk már neki sok mindennek , aztán egyszer csak abba hagytuk. Biztosan mindenkinek az életében volt olyan szakasz, amely kudarccal végződött. Lehetett az tanulás, sport, fogyókúra vagy valamilyen rossz szokástól való megszabadulás. Bármi.
 

bukás

Sőt! Valamikor el se tudtuk kezdeni, megakadt a gondolat és a tett között folyamat. Azért ilyenkor rossz szájízzel gondolunk ezekre a pillanatokra, mert : ez sem sikerült végig csinálnom, meg azt sem.  

Viszont gondoltál már arra, hogy a nem is Benned van a hiba?

Hanem a kivitelezés hibádzik ?

Esetleg rosszul tervezted meg a tervezést?

bukás

A tervezés tervezése, avagy: a tudatos megvalósítások  11 lépése

 1. Semmi pipa!

  bukás

  Tényleg ne tedd. Elveszik a szenvedély a folyamatos perfekcionista hozzáállástól.
  Az agyunk bármire képes egy kis jutalomért, és kezdetben a pozitív megerősítés újból és újból előhívhatja a kívánt viselkedést. Egy darabig biztos, de aztán beköszön a monotonitás - meg az unalom és az emberi agy nagyon nincs jó viszonyba ezzel  - és hiába pipáltad ki, hogy “egy héten keresztül minden reggel levittem a szemetet”, mert az egész motivációd konkrétan mehet a kukába.
   
 2. Olyan célokat tűz ki, ami reális és véghez vihető!

  bukás

  Jó ha ismered saját képességeidet és hogy mit akarsz az új céllal elérni. Jelen cikk írója nagyon szeretne énekelni, de fizikai és lelki terrorként élné meg  a hallgatóság ezt a performanszt, ezért nem jelentkezik tehetségkutató műsorokba. Mindenki érdekében. Ezért fontos eldönteni, hogy mit szeretnél megtenni. Minőségi változást szeretnél ( fogyókúra, testi - lelki egészség) , versenyszerűen szeretnél csinálni valamit vagy csak hobbi szinten saját magad szórakoztatására.
   
 3. Szeresd amit teszel!

  bukás

  Lehet elcsépelten hangzik, de olyan célok kitűzésére van szükség ami szívünk mélyéből jön, egy olyan mélyen gyökerező vágyból ered, mely eltökéltté tesz minket. Ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a célt, ezt a vágyat, ahhoz azonban mélyebbre kell ásni magunkban. Az előbb említett önismeret sarkalatos pont a célok elérésében és a kudarc elkerülésében.
   
 4. Alkalmazzuk a 3 kérdéses technikát!

  bukás

  Vegyük pl., hogy el akarsz kezdeni egészségesebben táplálkozni. Miért? – Mert fogyni akarok.
  Miért akarsz fogyni? – Hogy jobb fizikai erőben legyek. Miért akarsz erősebb, fittebb lenni?
  Mert épp testben épp lélek, könnyebben megoldom a feladataimat és a problémákat,
  magabiztosabb leszek.
   
 5. Ne csak az eredményre - a végére - koncentrálj!


  bukás
  Fontos a megtett út is, maga a folyamat, ami közben történik. Ha az ember elveszti a fonalat és a lelkesedést, az általában azért van, mert a végső célt látja, ahhoz méri jelenlegi helyzetét, ami által az egész terv túl soknak, megvalósíthatatlannak, míg az aktuális állapot édes kevésnek fog tűnni. Éppen ezért nem szabad egyszerre akarni mindent, mert az csak frusztrálttá tesz, aminek a vége mindig a feladás.
   
 6. Kis lépések megtétele!

  bukás

  Kérdezd meg magadtól: mi az a legkisebb (de konzisztens!!) lépés, amit megtehetsz?
  Pl. ha szeretnéd növelni az önbizalmad és magabiztosan kiállni az emberek elé, akkor kezdheted azzal, hogy nem vágod magad alatt fát azzal, hogy mikor bókolnak, elkezdesz tiltakozni. Helyette mondj ennyit: Köszönöm! Lehetőleg utána húzd ki magad és ez a köszönöm, tényleg az legyen, nem csak egy orrod alatt elrebegett köszi. Ha minden nap találsz valami aprócska lépést, ami a célod felé visz, akkor előbb-utóbb eléred azt!
   
 7. Pozitív gondolatok és megfogalmazások!

  bukás

  Lehetőleg ne úgy kezd neki mindennek, hogy ” ez nem fog sikerülni, csak közepesen kezdjünk neki, próbálgatom “ stb. Nem próbálkozni kell, hanem megtenni. Ennyire egyszerű. 

  A negatív gondolatoknak - ugyanúgy mint a pozitív gondolatoknak- formáló erejük van. A beszéd nagyon erősen hat az emberre, így nem meglepő, hogy belső beszédünk, azaz gondolkodásunk milyen erősen befolyásolja a szervezetet magát is. Megfigyelték, hogy a negatív megfogalmazások (Nem akarok rágyújtani többet, Nem akarok kövér lenni, Nem akarok idegeskedni) a gátlórendszer működését indítják be, míg a pozitív megfogalmazások (Le akarok szokni, Le akarok fogyni, Boldog akarok lenni) motiválnak és eltökéltebbé teszik az embert.
   
 8. Egyszerűen legyünk kedvesek magunkhoz!

  bukás
  A megfogalmazások negatívból pozitívvá való átkeretezésének másik előnye, hogy másfajta „gondolati láncot” indítanak be.

  A „Nem akarok kövér lenni” gondolatra esetleg automatikusan beindulhatnak olyan önsértő, önakadályoztató gondolatok, mint  „Mert most ocsmány vagyok és dagadt, egy disznó, állandóan zabálok…” vagy szeretnék megtanulni táncolni, “ De esetlen vagyok, nulla ritmus érzékkel  és engem úgy sem kér föl senki” – és az agyunk máris olyan képeket generál, hogy muszáj letolni egy tábla csokit vagy bőgve megnézni a Flashdance-t és tovább ábrándozni,mert abban ugye nem sérülünk. Ugyanakkor a pozitív hozzáállás pozitív, motiváló képeket, gondolatokat hívnak elő, melytől jól érezzük magunkat – boldogan meg könnyebb szenvedni valamiért. Például: lehet nem vagyok egy versenytáncos, de szeretem a zenét és egyszerűen jól érzem magam, ha belemerülhetek a ritmusba és nem érdekel ki mit mond.
   
 9. Ne félj a kudarctól!

  bukás

  Jönni fognak, egyszerűen nem kerülhetőek el. A sikeres emberek, abban mások, hogy megtanultak felkészülni és megoldani a kudarcokból fakadó problémákat. Ami a legfontosabb, nem ragadnak bele.
   
 10. Ne fogadj lehetetlen dolgokra!

  bukás
  Meg ne fogadd, hogy most majd mindig rendíthetetlen maradsz, mert kizárt! Tekintve, hogy mindig minden változik, bármikor adódhat egy olyan helyzet, hogy igenis rágyújtasz, vagy inkább otthon maradsz „punnyadni” az esti aerobic edzés helyett. A legtöbb ember az első ilyen bakinál ellöki a célt magától, mert nem bírja elviselni, hogy kudarcot vallott, és egyszerűbb a célt lebecsmérelni, mint belátni, hogy halandó emberek vagyunk.
   
 11. A bukási helyzetek felismerése

  bukás

  A  döccenők, bár elkerülhetetlenek, mégis előreláthatóak. Ülj le és gondold át, milyen helyzetekben a legvalószínűbb, hogy elgyengülsz. Pl. ha tudod, hogy hazaérkezés után már nehezen mozdulsz ki újra, akkor az edzéseket iktasd be közvetlen meló után. A Ha – Akkor tervek segítenek Neked felkészülni bármilyen eshetőségre: pl. Ha elmarad az óra, akkor elmegyek futni.

A lényeg, hogy találd meg mi a legbensőbb motivációd, ami miatt el akarod élni az álmodat, és ha bármi zökkenő közbejön, ne add fel, hanem erre a legbelső álmodra gondolj – és tégy meg apró lépést felé. Függetlenül, attól  hogy az elején felbuksz vagy eltérítenek, mert mindig fel lehet állni.

A legjobb mottó erre az:
Két dolog történhet, vagy sikerül, vagy újra kezdem.


 

 3
Tovább

Barátunk a stressz 

A minket érő mindennapi nyomást tekinthetjük vérpezsdítő, motiváló feszültségnek, vagy megbetegítő, kibírhatatlan stressznek. Ebben az írásban pár újszerű, megfontolandó gondolatot olvashatsz a stresszről.

idegen

Csoportjainknak három célja van: pszichoedukáció a burn out és a súlyos stressz tüneteinek felismeréséről; stresszekezelő technikák (relaxáció, meditáció, életmódváltoztatás) megtanítása; illetve magáról a stresszről kialakult kép átkeretezése.

Szevasz Stressz!

idegen

Milyen szavak jutnak eszedbe ha meghallod?

Elkezded felsorolni a vegetatív tüneteit, sőt, már produkálod is őket?

Látod lelki szemeid előtt azokat a stresszkeltő helyzeteket melyek megnyomorítják az életedet?

Vagy csak legyintesz egyet, mondván, nem lehet mit kezdeni vele, ilyen világban élünk?


A stressz a nyugati kultúra természetes velejárója, ezért elfojtani vagy nem venni róla tudomást ugyanolyan zsákutca, mint démonizálni.

idegen

Mindnyájan tisztában vagyunk a stressz negatív következményeivel és életünkre való hatásával, de biztos hogy helyén kezeljük azt?

Nem lehet, hogy néha a stressz hatásaitól való félelmünk nagyobb kárt okoz, mint maga a stressz?

Tisztában vagy a stressz pozitív hatásaival?

Tudod mikor válik károssá?

Ha nem tudsz válaszolni a feltett kérdésekre, akkor gyere el tréningjeinkre, és nézd meg, mi hogyan bánunk a stresszel!

idegen

Természetesen nem akarjuk elbagatellizálni a stresszt, hiszen ha krónikussá válik és az általa okozott tüneteket nem tudjuk kezelni, akkor olyan spirálba kerülhetünk, melynek alján ott vár ránk a rettegett burn-out.

A kiégés folyamatos érzelmi megterhelések és stressz nyomán kialakuló testi, lelki és mentális kimerülés. Bár korábban úgy gondolták, hogy ez csak a segítő szakmában dolgozókat érinti, a mi teljesítményorientált, felgyorsult és folyamatos elvárásokat támasztó világunkban kiégés bármilyen területen tevékenykedő embert érinthet.

idegen

A burn-outnak súlyos egészségromboló hatása van, nemcsak testi, de lelki/mentális betegségek kialakulásához is vezethet, melyek kezelése komoly harcot jelent, hiszen egy krónikussá vált depresszióból, pánikbetegségből, vagy szerfüggőségből nem kis idő kilábalni. Éppen ezért fontos a megelőzés és az időben történő megfelelő stresszkezelés!

idegen

Hogyan kezeljük a stresszt?


A stresszel való megküzdésnek, copingnak két aspektusát különítették el a szakemberek: az érzelem-orientált és a probléma-orientált megküzdést. A sikeres stresszkezelés érinti mindkét oldalt, tehát foglalkozik a stresszt kiváltó tényezőkkel, problémával, illetve kezeli az azok által kialakult érzelmi tüneteket (félelem, csalódottság, nyomott hangulat, szorongás).

idegen

A Benzaiten Tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse a sikeres alkalmazkodásra. Tréningjeink során így nem csak relaxációs technikákat, feszültséglevezetést és szorongáscsökkentő trükköket tanítunk Neked (mely a coping érzelmi részét kezeli), hanem fejlesztjük problémamegoldó készségedet, kreativitásodat, rugalmasságodat, valamint segítségünkkel kialakíthatsz egy teljesen más, megnyugtatóbb hozzáállást a stresszel kapcsolatban.

idegen

Mi a stresszt nem elfojtandó problémaként vagy gonosz Isten csapásaként mutatjuk be Neked, hanem olyan lehetőségként, mely jelenlegi helyzetedről, viselkedésedről ad visszajelzést, melyre építve számos területen fejlődhetsz. Fontos, hogy tudd azt az alapvető igazságot, mely nem csak a stresszre értendő: nem a helyzet, hanem annak értelmezése és az arról alkotott elképzelésünk és hozzáállásunk fogja eldönteni, hogy meddig jutunk és mit érünk el!

idegen

A stresszel kapcsolatos elképzelések és hozzáállások folyamatosan változtak az elmúlt évtizedekben, és ahány szakember foglalkozott vele nagyjából annyi elmélet és megoldás született rá.

Szükséges vagy nem? Káros vagy nem? Megszabadulhatunk tőle végleg, vagy örökké ott liheg majd a nyakunkba?

A "stressz mint barát " avagy hogyan kezeljük jól a stresszt!

idegen

Mit is jelent ez pontosan?

Korábban azt gondolták, hogy aki jól kezeli a stresszt, az egy megpróbáltatásokkal teli helyzetben is Buddha-türelemmel viseli magát. Ezzel viszont egy olyan elvárhatatlan teljesítményt támasztanak az ember elé, mely plusz teherként nyomja a vállát az amúgy is nehéz szituációban. Ugyanis jól kezelni a stresszt nem ezt jelenti.

Fejlődni.

Tanulni.

Változni.

Növekedni.

A stressztől, a problémáktól.

idegen

Ezt jelenti kezelni a stresszt. Ha történik valami, kiborulunk, felpörög a testünk, küzdünk, és - talán elbukunk. Nem ez számít. Hanem az, hogy amikor vége van, vagy akár közben (az már haladó szint!) akkor leülünk és átgondoljuk, mi történt, miért, mit tanulhatunk belőle.

És tényleg tanulunk belőle.

idegen

Ez az elgondolás annyira nem újdonság, talán csak a tudománynak. Hiszen nézzük meg a nyelvet, ami régebbi, mint bármilyen tudomány. A nyelvnek hála olyan okosságokat hangoztatunk (csak nem gondolunk bele hogy mennyire bölcs igazságok ezek!), mint "Ami nem öl meg, az megerősít", vagy "Teher alatt nő a pálma".

A pozitív gondolkodás neurológiája

idegen
Mielőtt azt gondolnánk, hogy könnyű ezt mondani, felhívnám a figyelmet Természet Anyára és arra, ahogy az evolúció vagy a Jóisten összerakta az embert. Ugyanis a kutatások kimutatták, hogy nem csak negatív vegetatív válaszok indulnak be a kortizol (stressz hormon) hatására, hanem az ún. DHEA hormon is, mely csökkenti az esélyét a szorongás, depresszió, szívbetegségek és egyéb stresszhez köthető kórságok megjelenésének.

Emellett kiemelném, hogy a DHEA neuroszteroid, tehát pontosan ugyanúgy működik az agyban, mint a normál szteroid a testben: igénybevétel esetén erősít, izmosít. Azaz ennek a hormonnak köszönhetően stressz hatására (és mindegy, hogy akut, krónikus vagy poszttraumás stresszről van szó) az agyban új pályák és idegkapcsolatok alakulnak ki, elősegítve, hogy tanulni tudjunk a helyzetből és fejlődhessünk a stressznek hála.

idegen

Persze ez csak akkor működik, ha a DHEA szint magasabb, mint a negatív következményekkel járó kortizol szint. De hogy tudjuk befolyásolni, hogy egy problémás helyzetben ne a kortizol termelődjön, hanem a DHEA?

 0
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Legfrissebb bejegyzések

Utolsó kommentek

Reblog