Kód az érzelemmentességhez

Előfordulhat, hogy az embernek az érzelmi operációs rendszere vagy annak  a fele teljesen zárlat alatt van. Így a személy egyáltalán nem érez vagy csak alacsony szinten, minimálisan működik az érzelmi szektora. Ám az érzelmeket kiváltó tényezők az ő esetében is hatnak – még akkor is, ha ő maga ennek nincs tudatában.

 maganugy

Ez a jelenség az alexitímia nevet kapta.

A kifejezés jelentése: „az érzelmek megnevezésének képtelensége”.

Olyan esetekben használják, amikor valaki csupán nagyon kis mértékben képes arra, hogy érzelmeit azonosítsa – és beszéljen róluk. Az ilyen embereknek általában kötődési nehézségeik vannak és  az érzések szabályozása nem segíti az alkalmazkodást. Nem egyszerű észrevenni,ha valaki nem érez, hiszen az érintettek is megtanulták, hogyan kell adott helyzetben viselkedni, például kedves dolgokat mondani, virágot vinni, stb. Közeli kapcsolatban azonban hamar kiderül, hogy a begyakorolt módszerek mögött nincsen semmi.

maganugy

Az alexitímia lényegében az érzelmek kiértékelésének, szabályozásának és feldolgozásának a zavara. Az ilyen emberek viselkedési sajátosságai leginkább akkor figyelhetők meg, ha társas vagy intim helyzetbe kerülnek. Ezek a szituációk potenciális veszélyforrást jelentenek számukra, mivel a helyzettel való megküzdéshez nincsenek meg az alapvető eszközeik, kódjuk. Már a kapcsolat által kiváltott érzelem (öröm, bánat, csalódás, harag) megélése, felismerése és a másiknak való elmondása is komoly fizikai akadályokba ütközik. Ezért nehéz ilyen típusú emberekkel kapcsolatot létrehozni, mivel képtelenek a kapcsolódásra. Az átlagember a legingerszegényebb környezetben is érzelmeket közvetít. Az alexitímia képviselői másik fél számára semmiféle visszajelzést nem adnak érzéseikről, megéléseikről, vagy csak nagyon minimálisat. Ők úgy gondolják, ez elég.

maganugy

Ha kapcsolati konfliktusba kerülnek, jellemző rájuk az elhárító mechanizmus vagy a kimenekülés a problémából a megoldásra törekvés helyett. Verbális kommunikációjuk színvonala is igen alacsony, ha érzelmi kérdésekről van szó. Gondolkodásuk inkább konkrét, realisztikus és logikus.
Egy ilyen típusú ember simán elmagyarázza egy atom felépítését vagy a gazdasági körforgás törvényeit, de ha azt kérdeznénk tőle, hogy érezte magát a vacsora közben…. hát körülbelül ugyanolyan módon beszélne a sült hús elkészítési módjáról , mint az atomról, de érzelmeket nem tudna kimutatni. A léte a  külső eseményekre irányul, a konkrétumokra és a pillanatnyi jelenségekre korlátozódik, miközben lehetőség szerint kizárja a belső tapasztalatokat és az érzelmeket. Egy alexitímiás profi módon képes megszervezni- mondjuk-egy külföldi utazást, de a látnivalókat érzékelés és átélés helyett csak kipipálgatja.

Körülbelül így:

– ezt láttam

– azt is láttam

– meg ezt is

– oké, mehetünk

A kapcsolati problémákon túl az alexitímiás betegek számára a legnagyobb problémát az okozza, hogy nem képesek feldolgozni érzelmi megéléseiket. Az érzelmi szituációk őket jobban megterhelik , mint társaikat. A félreértés elkerülése végett, ők éreznek, de nem úgy mint mi.  Ha negatív érzésekkel találkoznak, azt nem tudják kifejezni szavakkal, gesztusokkal a képzelet és fantázia hiánya miatt, így nem is képesek semlegesíteni azt.  Mivel nem képesek a pszichés feszültségek tudattalan lelki feldolgozására, egyetlen mód marad számukra a konfliktus kezelésére: a testi-lelki megbetegedések.

maganugy

Az érzelmileg megterhelő vagy stresszel teli helyzetekkel ily módon próbálnak megküzdeni. Fokozottan ki vannak tehát téve számos pszichés megbetegedésnek, mint a pánikbetegség és a depresszió. Többször nyúlnak valamilyen pótló  anyaghoz , mint az alkohol vagy a drogok, de nem csak lelki hanem negatív testi tüneteket is produkálnak. Gyakran lép fel náluk evészavar,magas vérnyomás, asztma, gyulladásos bélbetegség és különböző allergiák. Míg az átlagos felnőtteket 8-10%-ban jellemzi alexitímiás vonás, addig a pszichés és szomatikus betegeknél 40-60% az alexitímia előfordulási aránya.

Mi volt a kezdő lökés?

Ha az anya figyelmen kívül hagyja vagy nem érti  gyermeke érzelmi megnyilatkozásait-  ami lehet  mosoly, testi kontaktus iránti vágy, gyengédség vagy dicséret-, akkor visszajelzés hiányában legátolja vagy érvényteleníti azokat. Amennyiben nem képes olvasni gyermeke emocionális jelzéseiből, és megkülönböztetni sem képes azokat – sértettségét, csalódottságát, megbántottságát a dühétől –  akkor arra sem lesz módja, hogy megnyugtassa őt, azaz kívülről szabályozza aktuális érzelmi állapotát.

maganugy

Egy gyermek lelke csak akkor tud egészségesen fejlődni, ha fizikailag és lelkileg is biztonságban érezheti magát. Az is meghatározó, hogy a gyerek érzelmeinek nyílt terepet biztosítsunk. Az elfojtások is blokkolják a lelki fejlődést. Mindezek hiányában a gyermekek az érzelmekkel együtt járó szituációkban mindig kellemetlenül fogják érezni magukat, miközben azt sem tanulják meg, miként lehet megküzdeni a különböző érzelmi szituációkat. Az érzelmi megrekedtség állapotába kerülnek, és ettől az állapottól szenvednek később felnőttként is. Az anyai gondoskodás alacsony színvonala tehát nagyban hozzájárul a gyermek alexitímiás viselkedésének kialakulásához.

Hogyan lehet rajtuk segíteni?

Az alexitímia megosztja szakmát. Egyes terapeuták szerint az alexitímiás páciensek sajátos személyiségszerkezetükből eredendően alkalmatlanok a klasszikus pszichoanalízisre vagy a pszichoterápiára. Az oka pedig a hozzáférhetetlenségnek az, hogy  a verbalizációjuk, a képzelőerejük és az átélési képességük  szegényesebb. Más szakemberek szerint azonban az alexitímiás betegek gyógyíthatók, amennyiben a terápia alapját az emóciók feldolgozásának és megtapasztalásának hiányosságára helyezik. Tehát a hiányra hívják fel a beteg figyelmét és arra, hogy ezt az „ürességet” tudatosan betöltsék. Ennek érdekében a terapeutának nyíltnak kell lennie, úgy kell kifejezni érzéseit, hogy a páciens tudomást szerezzen róla, és egy olyan konkrét személyt kell megjelenítenie, aki megközelíthető, látható, érthető és kiszámítható.

maganugy

A klasszikus pszichoanalízis szabályait felrúgva sokkal nyíltabban kell kommunikálni, a terápiás üléseket a megosztott fantáziák, érzések, vágyak felfedezésének kreatív játékának tekintve. A terápia legelső lépcsőfoka, hogy a páciens számára lehetővé kell tenni saját alexitímiás zavarának megfigyelését, ezt követően a cél a tolerancia kifejlesztése, illetve a másik cél , hogy a kliens képes legyen érzelmeit szavakkal, testbeszéddel kifejezni.

 0
Tovább

A testet és lelket mozgató energiák

Ez az ősi kínai szimbólum azt az energia-körforgást ábrázolja, amelyre minden élőlénynek szüksége van. A jin a befogadás, a belső nyugalom, a hűvös, a tél, a nőiség, a jang a kiáradó erő, a tettrekészség, a meleg, a férfi erő – a felsorolás a végtelenségig folytatható, az egész világot ennek a két energiának a mozgása tartja életben.

test

Egyik sincs meg a másik nélkül, ahogy a fény sem értelmezhető a sötétség nélkül. A kínai gyógyászat szerint a testi-lelki betegségeket csupán tünetként kell kezelnünk, melynek hátterében mindig az energiaáramlás, a jin és jang egyensúlyának felborulása áll. Ez a szemlélet mutat rá, hogy a testet a szellemtől vagy lélektől nem szabad elkülöníteni, mint ahogyan a nyugati orvoslás teszi. A nyugati hozzáállást az különbözteti meg igazán a keleti gyógyítástól, hogy egy darab szép húst látnak bennünk. Valamivel baj van esetleg fáj a gyomra? Csak a gyomorra koncentrálunk és arra, hogy mi rejtőzik a fájdalom mögött nem foglalkozik senki. Néha előkerül az a a fránya stressz …. és felajánlják, hogy egyél xanaxot ….. ami különösen, ha példánál maradunk, nem tesz jót az amúgy is gyenge szervnek és az idegrendszernek sem. 

Ha egy szervünk nem tud tökéletesen teljesíteni, érdemes körül nézni nem csak az adott probléma háza táján, hanem magával a kiinduló problémával, illetve a környezettel is foglalkozni érdemes. Ha a lélek beteg, megbetegedhet a test is és fordítva. Ilyenkor szükséges az egyensúlyt újra létrehozni és ezt az állapotot minél hosszabb ideig, tudatosan megtartani. Persze ez is kölcsönös, a gyógyulás is két félen múlik.

test

A XX. század egyik legkiemelkedőbb elméje, Albert Einstein figyelte meg és igazolta tudományosan, hogy az anyag és az energia alapjában véve egységet alkot, csak megjelenési formájuk változik. Ez a jin és jang. A jin és a jang minőség ugyan azon az elméleten és gyakorlaton alapszik. Az erőt hegyhez hasonlítják, melynek egyik fele árnyékban, másik fele napfényben fekszik.  A napos oldal meleg, száraz és világos, ez a janghoz tartozik. Azok, akik gyakran fáznak, s nagy a meleg igényük, energia szempontjából jin állapotban vannak. Ők melegebb és szárazabb éghajlatú vidéken érzik jól magukat. A lobbanékony természetűek esetében viszont épp ellenkezőleg, a jang van túlsúlyban, ők az árnyas, nedves helyeken szeretnek felfrissülni. A jang típusú emberek betegségei általában magas lázzal járnak, a hideg izzadás viszont inkább a jin többletűekre jellemző. A jin és jang erők évszakonként is váltakoznak. Az ősz (száraz) és a nyár (meleg) jang, a tavasz (szeles), a tél (hideg): jin.

test

Ezen erők kiegyensúlyozásával harmóniában élhetünk, de ha  kibillen a helyéről ez az erő, akkor lelkileg és testileg is diszkomfortosnak élhetjük meg  a létet.  A jin-jang energiaforrás a természet alapját képezi. Fontos, hogy holisztikusan tekintsünk erre a rendszerre és nézzünk mélyen a természet áramlásába. A keleti gondolkodásmód nem 4 elemet  hanem 5 elemet különbözetet meg egymástól. Az elemeknek vannak jang és jin részei is, és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással. Így érvényesül az univerzum ereje. Az elemek energetikája minőségében változik, majd visszatér a kiinduló pontba.

Az 5 elem kapcsolata a jin és jang energiával

Fa

test

A könnyű és üreges, hajlékony fából készült szerkezetek légies benyomást keltenek, de híján vannak a stabilitásnak. A bambusz hajlékony és könnyű szerkezetű. Pár hétre van csupán szüksége  méretének teljes eléréséhez, hogy magasra jusson. A bambusz minden légiességével és lágy természetével együtt  a jin oldalt testesíti meg.  A bambusz fesztelenségével szemben egy erős és szilárd szövetű tölgy, amelynek hatalmas kiterjed lombkoronája messziről feltűnik az úton lévő vándornak, a jangot ábrázolja.

Fém

test

A természetben minden ásványi anyagnak rengeteg időre van szüksége a kiteljesedésre. Óriási nyomás és hő szükséges a kialakulásukhoz.  A Fém elemhez tartozó kőzetek, ásványok ezért a sűrűségért és forróságért kerülnek a jang oldalára.  

Az egyik legerősebb jang erőt a kőzetek közül a gránit testesíti meg. A távol-keleti kultúrák úgy tartják, hogy a gránit kialakulásához rengeteg időre (millió évek), forróságra és a legnagyobb nyomásra van szükség. Ez az energia nagyon besűrűsödik, így lesz jang. A kőzetek csak keménységük révén maradhatnak fent az elemek küzdelmében. A fiatalabb üledékes kőzetek jóval kevesebb janggal rendelkeznek, de jin nem elég nagymértékben van jelen ebben az elemben. A gránit igazi példája az erős jang oldalnak, így kevés teret enged meg a jin energiának. Ilyen jin energiahiány tapasztalható a növényzet ritkulásánál.  A homokos és száraz talajon sétálva érezhető a növények ritkulása.

Föld

test

A jang minőségének igaz megtestesítője a súlyos, ragadós, termékeny, ásványokban gazdag, a vizet szerkezetileg megszűrő bőséges fekete föld. A jang típusú agyag még ennél is inkább jang, mert a tűz segítségével kiégethetjük és edényeket készíthetünk belőle, amit akár újra is melegíthetünk. Az agyag megőrzi minőséget és a hőmérsékletet. A termőföldek közül is léteznek lazább,könnyedebb felépítésűek. Az ilyen jellegű talajok a jin minőséget erősítik.

Tűz

test

A tűz elem szintén birtokolja a jang és a jin oldalt is. Azt hinnénk, hogy a tűz amolyan a „jang maga”, de a jin is megtalálható benne, méghozzá egyensúlyban. Nincs olyan, mint a fémnél, ahol a jang van túlsúlyban. Itt a folyamatot kell követni. A tűz, mely hirtelen fellobban és a fa vagy gallyak táplálják, erős fényű és perzselő lehet. Viszont nincsen benne elég kitartás, elég jang. A faágak gyorsan elporladnak a pillanat hevében és a jin minőséga fénnyel együtt eltűnik. A tűz jang sugárzása megmutatkozik, ha a faszenet használunk melegedés céljából.
A faszén hosszú ideig, egyenletesen képes biztosítani a tűz fennmaradását és a meleg áldást.

Víz

test

A víz összesíti a jin és jang erőforrásait. A friss és tiszta, üde patak, amely aktivitása miatt első pillanatban jangnak tekinthető, valójában a legfinomabb jin. Frissessége és rugalmassága mutat rá erre a minőségre, ahogy a helyét keresi magának kőzetek és a föld között, a gyökereken át.A fürge patak a jin felfelé szökkenő jellegéről tanúskodik. A patak gyorsaságával és üdeségével szemben az óceánok, tengerek és tavak esetében tapasztalt nyugalom a mélység és a mozdulatlanság jin energiát tükrözi. Nem szabad elfelejteni, hogy a Föld mélységeiben olyan erő lakozik, amely az egyik pillanatról a másikra megváltoztathatja a világot. A nagy állóvizekben – amelyek folyamatosan áramlanak- szunnyadó természeti erő a kulcs, amely elvezet minket a jang tulajdonságok megértéséhez. Az óceánok, tengerek és tavak hirtelen mozdulnak, ezáltal mutatkozik meg jang oldaluk, amely elsöprő és lendületes.

test

Az emberi cselekvéseket is le lehet írni a jin és jang jegyében, mert a testi vagy lelki megnyilvánulásainkat is a ezen energiák irányítják.


Ha gyakorlati feladatot csinálunk vagy két kézzel dolgozunk az sokkal inkább jang stílus. Az olvasás, az írás vagy az elmélkedés kifejezetten jin foglalatosság. Vezetve lenni sokkal inkább jin, mint jang, mert a jang a vezető. A csoportba való beilleszkedés vagy ha egyszerűen szeretünk csoportban dolgozni, az sokkal inkább jin cselekedet. 

test

Ha azok közé tartozunk, akik szeretnek egyedül tevékenykedni, illetve megoldani a problémákat, akkor sokkal inkább jang típushoz kapcsolódunk. Érdekes, hogy a távol- keleti filozófiák a szabadidős tevékenységet is jinre és jangra bontják, természetesen mindkét minőség létezik a másikban. Ebben az esetben kifejezetten jin tevékenység a tengerparton napozni, míg jang tevékenységnek tartják a hegymászás minden formáját.  

test

Az egyik passzív a másik aktív. Jin és Jang.

 0
Tovább

Hogyan figyeljünk egymásra?

A családon belüli kommunikáció egyik legfontosabb szabálya, hogy nem lehet nem kommunikálni. Még ha meg sem szólalunk, már megjelenésünkkel, testbeszédünkkel fontos információkat közlünk a környezetünkkel.

család

A kommunikáció verbális és non-verbális összetevőinek fejlesztése a magánéletben, elengedhetetlen, hiszen:

– így tudatossá válhatunk, milyen első benyomást alakítunk ki másokban

– a közlésre szánt információ nem csak a tartalomtól, hanem a csomagolástól is függ

– mások jelzéseinek megértése javítja a kapcsolataink minőségét, és még a manipuláció elkerülésében is segít

– kommunikációs stílusunk mélyen beépült  a személyiségünkbe, így annak fejlesztése személyiségfejlesztés is egyben

Kommunikálni nem egyszerű 

Bár az emberiség a beszédfejlődésnek köszönheti, hogy ennyire kiemelkedett a többi faj közül és elérte amit eddig elért, ettől függetlenül a kommunikáció és nyelv az, ami legtöbb problémát okozza emberi kapcsolataink során. Hála a nyelvnek képesek vagyunk előre tekinteni és olyan dolgokat elkerülni, melyek még be sem következtek (és ezáltal be sem fognak), vagy pont ellenkezőleg, a régmúlt történéseiben ismét részt venni. Mi ennek a hátránya? Egyrészt a nyelv sosem lesz olyan fejlett, hogy visszaadja pontosan a bennük lezajló eseményeket.

család

Történik bennünk valami, de mire megtaláljuk a megfelelő szavakat, hogy ezt leírjuk, számos fontos információ elveszik. Az elmondottakból pedig egyáltalán nem biztos, hogy a hallgatóság pontosan azt szűri le, amit mi mondani akarunk. Ennek oka, hogy mindenkinek más tapasztalatai, élettörténete és ezáltal kognitív szűrője van, amin keresztül értelmezi a hallottakat. Beszélni – jobb esetben – mindenki megtanul, kommunikálni viszont úgy tűnik, nem tudunk egymással. Kommunikáció során információcsere történik beszéd és meghallgatás által. A mai világban viszont két nagyon fontos tényezőben elvérzünk, ami miatt az egész kommunikációnk megbénul. Az egyik a beszéd, a másik pedig a meghallgatás…

Kommunikációs szűrők

család

Elmondani és teljességgel átadni, ami bennünk van nem csak azért és azoknak nehéz, akik képtelenek kifejezni önmagukat, hanem mindenkinek, mert azok a fránya, ún. kommunikációs szűrők megnehezítik a mindennapi társas érintkezéseinket mind a beszéd, mind a meghallgatás szintjén. Ezek a szűrők a következők:

Érzelmi állapot

Mivel tudatállapotunkat erősen elhomályosítja az aktuális érzelmi állapotunk, így nem meglepő, hogy ugyanaz a helyzet „rózsaszín ködös’” állapotunkban teljesen más képet fest, mint mikor pl. félünk.

Kultúra

Természetesen az általunk és a másik által beszélt nyelv és képviselt értékek is torzíthatják a kommunikációt. Sőt, nem elég az azonos beszélt nyelv, ha a mögötte lévő jelentés eltér a két embernél.

Egyéni tényezők

Életünk minden pillanatának megélését elhomályosíthatják a korábbi tapasztalatok vagy tanultak nyomain általunk felállított értékek (értékítéletek), hiedelmek, félelmek, attitűdök és persze szándékok. Ezek két féle módon csaphatnak be minket. Egyrészt ha az ember valamit nagyon hallani, látni akar, akkor azt fogja is, mert az agyunk, tudatunk könnyen megtéveszthető. 

Fizikai tényezők

Itt nem csak az egyén fizikai vagy mentális állapotára kell gondolni (bár sokszor hisszük hogy a másik ezért nem fogja fel, amit mondunk neki…), hanem olyan egyszerű tényezőkre is mint a zaj, a távolság, a technika malőrök és minden ami, nehezíti hogy az üzenet eljusson egyik személytől a másikig.

Hogyan beszéljünk, akkor egymással?

család

Számos kommunikációs tanácsot megfogadhatunk, melyek biztosan előbbre visznek minket a kifejezés útján, de ha betartunk pár alapszabályt MINDEN HELYZETBEN (tehát nem csak mikor fontos beszédet tartunk, hanem a postással, a gyerekünkkel vagy barátunkkal szemben is), akkor nagyon hamar a figyelem középpontjában fogjuk találni magunkat, mondandónk pedig kíváncsi fülekre talál majd – egyszerűen azért, mert hiteles közlőkké válunk a többi ember szemében.

család

 1. Óvakodjunk a hamis beszédtől!

Aki hazudik, pletykálkodik, rágalmaz, attól előbb-utóbb elfordulnak az emberek. Hogy miért? Mert senki nem szereti, ha hülyének nézik vagy komolytalan spekulációkra kell az idejét szánnia, ráadásul mindenki tisztában van vele, hogy bármelyik pillanatban ő is terítékre kerülhet.

család

 1. Óvakodjunk a haszontalan beszédtől!
   

Üres fecsegés, negativitás, állandó panaszkodás. Mind ismerünk ilyen embert, és általában a nagyon kedves „energiavámpír” kifejezéssel illetjük őket, mert öt perc alatt elszívják az ember életerejét. Ha mondanivalód tele van panasszal, sérelmekkel, szarkazmussal, ne csodáld, ha rád se hederítenek az emberek, mert semmi hasznuk nem fog származni abból, ha meghallgatnak.

család

 1. Óvakodjunk a durva beszédtől!
   

A káromkodás valamilyen szinten beépült a mindennapjainkba, ettől függetlenül biztos mindenki járt már úgy, hogy egy amúgy értelmes mondanivalóval rendelkező embert egyszerűen nem tudott végighallgatni a sok b+ és egyéb közbeszúrások miatt. A sértő megjegyzések, az állandó és nem megfelelő stílusú ítélkezés, ha nem is felénk irányul, ugyanolyan hatással bír, mint a pletyka, így jobb ezeket elkerülni közléseinkben!

A fent leírt jó tanácsok egyébként a Nyolc Rétű Nemes Ösvény egyikét, a helyes beszédet mutatják be. A helyes és hiteles kommunikáció alappillérjeit a történelmi Buddha már több mint két ezer évvel ezelőtt leírta, mégis valahogy hiába fedezi fel a tudomány is újra meg újra, képtelenek vagyunk alkalmazni. (Ami mellesleg szintén megérne egy elmélkedést, hogy miért vagyunk ennyire ellenállóak a hasznos tanításokkal szemben, míg gondolkodás nélkül befogadjuk a világraszóló marhaságokat…).

Hogyan hallgassunk meg egymást?

család

Tekintve, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ezért ha jó kommunikátorok akarunk lenni, a másikra való odafigyelést is el kell sajátítanunk. Arról nem is beszélve, hogy ha csak a saját gondolatainkat hangoztatjuk, és csak arra figyelünk egy beszélgetés során, hogy mit fogunk reagálni, akkor semmivel nem leszünk gazdagabbak a beszélgetés végén, mint ahogy belementünk. De ha odafigyelünk a másikra és a mondanivalójára, akkor számos ötlettel, nézőponttal gazdagodhatunk.

A tudatos odafigyelés növeli a megértést, ennek megtámogatására pedig Julian Treasure „hangszakértő” és előadó a következő 5 gyakorlatot javasolja:


Csend

család

A mai felgyorsult, zajos világban hajlamosak vagyunk átsiklani a csendesebb, visszafogottabb ingerek felett. Treasure javaslata, hogy naponta 3 percet próbáljunk meg csendben eltölteni, így szoktatva fülünket és agyunkat a kisebb ingerekhez.

Mixer

család

A következő gyakorlat, amit a szakember javasol voltaképp egyike a buddhista meditációs / éber figyelem gyakorlatoknak (amit a pszichológia Mindfulness néven vett át és alkalmaz sikeresen a szorongásos, depressziós vagy szomatikus panaszok enyhítésében). A gyakorlat lényege, hogy a szemünket behunyva próbáljuk meg a hangzavarban elkülöníteni a különböző hangokat: melyik honnét jön, mi mihez tartozik. Ha mindezt úgy csináljuk, hogy közben nem ragadunk le egy hangnál sem, és megpróbálunk nem ítélkezni felette, akkor nem csak hallásunkat, de lelkiállapotunkat is javíthatjuk ezzel a gyakorlattal.

Ízlelgetés

család

Ebben a gyakorlatban nem hogy nem ítélkezünk a mindennapi hangok felett, de még meg is kell találnunk bennük az élvezhető aspektusokat. Ha odafigyelünk a hétköznapi hangokra, és megtanuljuk értékelni őket, akkor idővel az élet apró örömeinek megtalálása sem fog nehézségekbe ütközni – amivel szintén nem csak hallásunk minősége javul majd drasztikusan, de a boldogságszintünk is.

Hallgatási pozíciók

család

Figyelmünket nem mindig tudjuk tudatosan irányítani, de testtartásunkat igen. Vegyünk fel aktív, figyelő, bátorító pozíciót, így partnerünk is könnyebben kommunikál felénk, illetve (mivel a testtartás hatással van a lelkiállapotunkra és a tudatunkra, ld. egy korábbi bejegyzést a témáról) mi is jobban tudunk koncentrálni.

RASA

Treasure akronímát alkotott egy szankszrit szóból, melynek több jelentése is van: keringés, nagyrabecsülés, lényeg, tartalom. Ez a 4 jelentés gyönyörűen tükrözi azt a 4 szót, amiből az akroním áll, és olyan kommunikációs szabályokra vonatkoznak, melyek mind az üzenet átadásában, mind a befogadásában segítségünkre lehetnek:

RECIEVE: Befogadni. Mert egy olyan körforgásban, mint a kommunikáció csak úgy tarthatod fenn a keringést, ha nem csak adsz, de el is fogadsz. Egyébként ez az élet minden területére, sőt az életre magára is igaz.

APPRECIATE: Értékelni. Apró jelzésekkel biztosíthatjuk nagyrabecsülésünkről a másik felet, pl. bólogatással, hümmögéssel, igenekkel.

SUMMARISE: Összefoglalni. Röviden mondjuk el a másik mondanivalójának lényegét. Ezzel nem csak figyelmünkről biztosítjuk, de ha valami félrecsúszás van, az azonnal kiderül. „A tehát szó nagyon fontos a kommunikációban” – mondja Treasure.

ASK: Kérdezni. Ne féljünk rákérdezni az elhangzottakra, főleg ha nem világos valami. Egy jól irányzott kérdés további gondolatokat ébreszt, és növeli a megértést. A buddhisták pl. mindig példát kérnek a viták során. Képekkel, analógiákkal, példákkal kell megvilágítani, hogy mit akarnak közölni. Ha a példa jó, akkor a másik elfogadja, ha nem segíti a megértést, akkor újat kér.

A mai világban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikáció egyik aspektusára, a közlésre. Fejlesztő tréningek, vitaórák, önkifejezést bátorító gyakorlatok tömkelege mutatja nekünk az utat, hogyan tanuljuk meg kifejezni önmagunknak és másoknak gondolatainkat, érzéseinket. Azonban mi a Benzaiten Tréningnél fontosnak tartjuk (és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki az emberi boldogulással foglalkozik így van ezzel) a másik oldalt is.

család
Meghallgatni, odafigyelni: ez mindennek az alapja. Másképp nem tudunk fejlődni, tanulni, sőt túlélni sem – próbáljunk csak elbambulni pl. vezetés közben. Az emberi kapcsolatok minőségét leginkább az befolyásolja, hogy mennyire figyelnek egymásra oda az emberek. A világot előrevivő nagy gondolatok mind a csendből, hallgatásból és a megfigyelésből születtek. Ne hanyagoljuk el ezt a roppant fontos aspektusát életünknek!

 0
Tovább

Bemutatkozik Hikari, az első virtuális feleség

Japán a világ harmadik leggazdagabb országa, az elmúlt években egy nagyon fontos társadalmi problémával kellett szembesülnie, amely egyaránt érint férfiakat és nőket is.
Ez pedig a társadalmi izoláció, amely depresszióhoz vagy öngyilkossághoz is vezethet.

csalad

Ez a tendencia a korai 20-as éveikben és a 30-as éveikben járó japánokra jellemző. Hogy miért? Egyszerűen annyit dolgoznak, hogy nincs idejük kapcsolatot építeni, nem is szólva a párkapcsolatokról. Tetőzi még a problémát, hogy a mai, új japán generáció nem akar, és nem is tud beilleszkedni egy olyan társadalomba, amely szigorú hierarchián, elvárások, kötelezettségek és normák tömkelegén alapszik, elnyomva egyéniségüket. Ebbe az is beletartozik, hogy a családi modell megváltozott. Több generáció már nem lakik együtt egy otthonban és a rövid együttélésből is hiányzik az érzelmi kötődés. A legtöbb fiatal japán egyedül él és a magányosság konkrétan hozzátartozik a mindennapjaikhoz.

A magány és az elszigetelődés hívta “életre” Hikarit. Az első virtuális “feleséget”. Hikari egy hologram, "aki" támogatja az egyedülálló japán férfiak mindennapjait. Hikari segít nekik, hogy társadalmilag ne zárkózzanak el még jobban. Azon belül ez kis virtuális robotlány az okos otthonunk úrnője ,irányítója is. Felügyeli az áramfogyasztást,  az otthonunk biztonságát, befizeti a számlákat, kaját rendel és még örül is neked,ha hazatérsz. Még ha túlóráznod is kell. Amellett beszélgethetsz vele Facebookon és egyéb más eszközön is, ha épp eszedbe jut valami vagy unatkozol az ebédszüneben. A programot nem csak a lakás fenntartására hozták létre, hanem a depresszió megelőzésére is.

Itt az a kérdés, hogy egy virtuális feleség-társ-barátnő ténylegesen tudja e helyettesíteni a hús- vér emberi kapcsolatokat.


 

 5
Tovább

A dzsungel törvénye

Általában a konfliktusokat nem vesszük eléggé komolyan, pedig egy egyszerű vitahelyzet vagy érdekkülönbség is odáig fajulhat, ha nem oldják meg időben, hogy nagyon hamar nem csak a résztvevő felekre, hanem a környezetre is negatív hatással lehet.

eroszak

Az így keletkező feszültség szép lassan lerombolhatja a munkahelyi morált és légkört, családokat tehet tönkre, baráti kapcsolatokat zúzhat szét. Ezért nagyon fontos, hogy konfliktusokat időben, megfelelő módszerekkel kezeljük. A konfliktusok forrása általában az a hozzáállás, hogy igaza csak egy valakinek lehet, a többi mind téved és hülye. Pont. A tévedést, hibázást nagyobb félelem övezi, mint bármi mást az életünkben, mert úgy érezzük, hogy akkor sebezhetővé, közröhej tárgyává válunk.

eroszak

A másik téves megközelítés, mellyel a mindennapjainkat éljük, hogy ha valamire szükségem van, akkor azt másokon keresztül érhetem csak el. 

Kezeljük a konfliktust!

Egy kialakult helyzet megoldásának első lépcsője, ha tárgyilagosan felmérjük, hogy miként alakult ki a konfliktus. Célszerű egy kívülálló segítségét kérni, mert, különösen egy elharapózott konfliktus esetén, a résztvevőket az érzelmeik, saját érdekeik és egyéni konfliktuskezelési módszereik nagyon rossz irányba vihetik a megoldási kísérletet.
eroszak

A második lépcsőfok a résztvevők felmérése. A legtöbb esetben nem is vagyunk tudatában annak, hogy mit teszünk konfliktushelyzetben, és csak ösztöneinket és érzelmeinket követve reagálunk és hozunk döntéseket. Sokszor nem vesszük figyelembe, hogy a különböző emberek különböző megoldásokat alkalmaznak konfliktusaik során, és már ez az eltérés okozhat súrlódásokat. Közhelyes példa, mikor egy párkapcsolatban az egyik fél beszélgetéssel, a másik magánnyal oldaná meg a helyzetet. Az egyiket a hallgatás, a másikat a téma állandó felhozatal fog az őrületbe kergetni.
 

eroszak

A harmadik szint a megoldási módszerek megvizsgálása. Mindenkinek van személyes, egyéni konfliktuskezelési stílusa, mely bizonyos helyzetekben sikerrel jár, máskor viszont csak tovább ront a felek kapcsolatán. Szerencsére a stílus tanulható, finomítható, és át is alakítható új és hatékonyabb módszerek elsajátításával. A konfliktus így is létezni fog , amíg világ a világ, de megtanulhatjuk megoldani.

Nagyon általános probléma, hiszen teljesen mindegy, hogy állásinterjúról, családi ebédről, orvosi vizságlatról, iskolai versmondásról vagy új emberek megsimeréséről van szó, minden társas helyzetben érdekek, igények, elvárások és vágyak, szükségletek találkoznak – és sokszor – ütköznek egymással, ezek között kiigazodni, megfelelően reagálni, ne adj Isten jól kijönni kész kihívás.

eroszak

Ez a fajta megmérettetés pedig lehet egyeseknek maga a Paradicsom, de a „kishitűeknek” kész rémálom: lefagy az agy, furcsa nyelven kezdenek el beszélni, és úgy érzik, hogy bármelyik pillanatban ájulás-stroke-epilepszia kombó törhet rájuk.

No és mi a helyzet a „másik oldallal”?

eroszak

A dominancia nonverbális jelei (ahogy az alárendelődésé is), az állatvilágban is megfigyelhetők, és ellentétei a megadás jeleinek. Ide tartozik a testméret megnagyobbítása,a fogak megmutatása, kiszélesítése valamilyen technikával: felfújják magukat, kitárják a szárnyukat, két lábra állnak, felborzolják a szőrüket. Teljesen mindegy hogyan, a lényeg, hogy uralják a teret.

Az ember ugyanezt teszi: szabaddá teszi mellkasát, lazán minél nagyobb területet foglal el, még a győztes pillanatban is kitárják felemelt karjukat. A domináns emberek nyugodtságot, határozottságot és méltóságot sugároznak, míg szorongó társaik és egyszerűbben állnak hozzá az agresszióhoz is, mert egy domináns ember nem lesz áldozat.

eroszak

Míg akik inkább kerülik vagy nem bírják az agressziót, lesznek a konfliktusok szenvedő alanyai. A nem domináns személyek - szemben a domináns nyugodtságával -   azt mutatják a világ felé , hogy "nyami fincsi kaja vagyok".

eroszak

Ráadásul, ha alávetőként kifogunk egy domináns társat, akkor még inkább megmutatkoznak a nonverbális jelek. Azért reagálunk így, mert hatalmi helyzetben hajlamosak vagyunk a másik nonverbális jeleit kiegészíteni (nem pedig tükrözni), tehát pont az ellenkezőjét fogjuk mutatni annak, amit a másik mutat.

Ezt a fajta viselkedést két okból is célszerű lenne lecserélnünk valami jobbra:

 1.  Egyrészt testbeszédünkkel embertársaink felé üzenünk, a nonverbális jelzéseinken KERESZTÜL fog eljutni a másikhoz, azon át szűri meg és értelmezi a hallgató a mondanivalónkat: ha pedig a testbeszéd ellentétes a hallott információval, akkor az előbbire fog támaszkodni.
   
 2.  Másrészt saját magunk felé is üzenünk. Köztudott, hogy ha boldogok vagyunk, nevetünk, és
  ha nevetünk, attól jobb lesz a kedvünk. Ahogy kint, úgy bent – ahogy bent, úgy kint. Ez igaz a dominanciánál is. A magabiztos emberek magas tesztoszteron és alacsony kortizol szintje segíti őket, hogy határozottan és nyugodtan viselkedjenek egy stresszel terhelt helyzetben. Ugyanakkor, ha kihívást jelentő szituációban határozottnak és nyugodtnak tettetjük magunkat, akkor csökken a kortizol szint és megnő a tesztoszteron szint.

Ezen felül érdemes 1-2 trükköt is lesajátítani, ha úgy érezzük ebben a dzsungelben mi leszünk a főfogás.


1.

eroszak
Pózolj!Mielőtt bemész állásinterjúra, előadni, vagy hasonló, előrelátható helyzetbe, két percre vonulj félre ahol senki sem lát, és vegyed fel valamelyik dominanciára utaló testhelyzetet. 120 mp, de utána kevesebb kortizollal és több tesztoszeronnal állsz neki a feladatnak, ami hidd el, sokat fog segíteni! 

2.

eroszak

Éljen a paradoxon! Sokszor azért fagyunk le pl. előadás közben, mert a gondolataink nem a mondandónk körül forog, hanem azon pörgünk, mikor fogunk hibázni, hányan veszik észre, hogy szorongunk, vajon megint kiszárad e a szánk beszéd közben, stb. Megpróbáljuk titkolni esendő mivoltunkat, és ez viszi el az értékes energiánk 90%-át. Például : szóljunk, hogy izgulunk, emiatt gyakran hadarunk. Nyugodtan hadarjunk, hebegjünk-habogjunk, álljunk meg inni, ha kiszáradt a szánk – bármit megtehetünk, hiszen szóltunk előre, hogy ez lesz, így a mi dolgunk már csak a célra való koncentrálás.

3.

eroszak
Figyelő pózt fel! Saját belső reakcióink (gondolataink, érzéseink, érzelmeink) annyira leköthetnek minket egy társas helyzetben, hogy a beszélgetés végén arra sem emlékszünk, hogy nézett ki az, akit 3 órán át bámultunk. A jelen pillanat átélése helyett elsodródunk a múlt („Amit mondtam jó volt?”) és a jövő („Amit mondani akarok jó lesz?”) félelmei által. Próbáljuk meg elterelni figyelmünket idegesítő és haszontalan gondolatainkról, és irányítsuk a másik félre. Ebben segítenek az olyan egyszerű technikák, mint a jegyzetelés (pályám kezdetén sok kellemetlen pillanattól mentett meg), vagy a másik ruházatának, kinézetének precíz leírása és memorizálása gondolatban. Ezáltal nem csak TÉNYLEG meghallgatjuk a másikat és rákoncentrálunk, de az erőfeszítés hatására ezt a testtartásunk is automatikusan tükrözni fogja – ami sokkal pozitívabb képet fog festeni rólunk, mint egy félelemtől összement test látványa.
 

4.

eroszak
Mosolyogj! Az első ponthoz hasonlóan, nem csak a többi embert deríti jobb kedvre (és jobb véleményre rólunk), ha sokat mosolygunk, de mi is jobb kedvűek, magabiztosabbak és nyugodtabbak leszünk általa. Más részt ezt hoztuk a közös főemlős ősöktől: a mosoly egyben a fogaink kimutatása is, ami ha belső nyugalommal társul, az az  abszolult a magabiztosságot fogja tükrözni.

5.

eroszak
Gesztikulálj! A sikeres emberek sokat gesztikulálnak, és a hallgatóság is  jobban tud figyelni a gesztikuláló embertársaikra, mint a nyugodtan  ülőre. A kutatások alapján sokkal jobban megértjük az üzenetet,  ha a nyomatékot egy-két kalimpáló kéz adja.

5.

eroszak
Beszélj színesen!Bátran térj el az előre megírt szövegtől - ha előadást tartasz - , mert az emberek szeretik a lazaságot, a rugalmasságot és az ezt megtestesítő improvizációkat. A saját szavaiddal elmondva amit akarsz, azt a képet sugárzod, hogy elmélyedtél a témában és értesz hozzá.
Ha mindezt változatos hangszínben teszed, akkor még élvezetéssé is válik maga az egész lényed és győztesként tekintenek rád.
 

Amint látható, a fent leírt praktikák egyszerűek, semmibe nem kerülnek, viszont annál hatásosabbak. De fontos rájönnünk, hogy az emberi szokások (legyen szó dohányzásról, kocogásról, vagy lámpalázról) mindig egy apró viselkedéssel kezdődnek, amit sokszor elvégzünk és a végén belsővé válik.

eroszak

Itt sincs másképp: a módszereknek hála előbb-utóbb elmúlik a szorongásunk, és őszinte határozottsággal tudunk kiállni az emberek elé bármilyen helyzetben és az élet dzsungele nem jelent többé veszélyt ránk. 

 0
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Legfrissebb bejegyzések

Utolsó kommentek

Reblog