Csicseregj,csacsogj, de csak okosan!


Beszélni- jobb esetben- mindenki megtanul, 
kommunikálni viszont úgy tűnik, nem tudunk egymással.

BEJUTAS bejutas

Kommunikáció során információcsere történik beszéd és meghallgatás által.

A mai világban viszont két nagyon fontos tényezőben elvérzünk, ami miatt az egész kommunikációnk megbénul. Az egyik a beszéd, a másik pedig a meghallgatás…
 

Azok a szűrők!

BEJUTAS bejutas

Elmondani és teljességgel átadni, ami bennünk van nem csak azért és azoknak nehéz, akik képtelenek kifejezni önmagukat, hanem mindenkinek, mert azok a fránya, ún. kommunikációs szűrők megnehezítik a mindennapi társas érintkezéseinket mind a beszéd, mind a meghallgatás szintjén.

Ezek a szűrők a következők:

Érzelmi állapot
 

BEJUTAS bejutas

Mivel tudatállapotunkat erősen elhomályosítja az aktuális érzelmi állapotunk, így nem meglepő, hogy ugyanaz a helyzet „rózsaszín ködös’” állapotunkban teljesen más képet fest, mint mikor pl. félünk.

Kultúra

BEJUTAS bejutas

Természetesen az általunk és a másik által beszélt nyelv és képviselt értékek is torzíthatják a kommunikációt. Sőt, nem elég az azonos beszélt nyelv, ha a mögötte lévő jelentés eltér a két embernél.

Egyéni tényezők

BEJUTAS bejutas

Életünk minden pillanatának megélését elhomályosíthatják a korábbi tapasztalatok vagy tanultak nyomain általunk felállított értékek (értékítéletek), hiedelmek, félelmek, attitűdök és persze szándékok. Ezek két féle módon csaphatnak be minket. Egyrészt ha az ember valamit nagyon hallani, látni akar, akkor azt fogja is, mert az agyunk, tudatunk könnyen megtéveszthető.


Ennek eredménye:

BEJUTAS bejutas

Másrészt, ha nem teljesülnek elvárásaink annyira bezárhatunk, hogy meg sem halljuk, amit a másik mondani akar.

Fizikai tényezők


 

BEJUTAS bejutas

Itt nem csak az egyén fizikai vagy mentális állapotára kell gondolni (bár sokszor hisszük hogy a másik ezért nem fogja fel, amit mondunk neki…), hanem olyan egyszerű tényezőkre is mint a zaj, a távolság, a technika malőrök és minden ami, nehezíti hogy az üzenet eljusson egyik személytől a másikig.

Hogyan beszéljünk?

Számos kommunikációs tanácsot megfogadhatunk, melyek biztosan előbbre visznek minket a kifejezés útján, de ha betartunk pár alapszabályt MINDEN HELYZETBEN (tehát nem csak mikor fontos beszédet tartunk, hanem a postással, a gyerekünkkel vagy barátunkkal szemben is), akkor nagyon hamar a figyelem középpontjában fogjuk találni magunkat, mondandónk pedig kíváncsi fülekre talál majd – egyszerűen azért, mert hiteles közlőkké válunk a többi ember szemében.

Óvakodjunk a hamis beszédtől!

BEJUTAS bejutas

Aki hazudik, pletykálkodik, rágalmaz, attól előbb-utóbb elfordulnak az emberek. Hogy miért? Mert senki nem szereti, ha hülyének nézik vagy komolytalan spekulációkra kell az idejét szánnia, ráadásul mindenki tisztában van vele, hogy bármelyik pillanatban ő is terítékre kerülhet.

Óvakodjunk a haszontalan beszédtől!

BEJUTAS bejutas


Üres fecsegés, negativitás, állandó panaszkodás. Mind ismerünk ilyen embert, és általában a nagyon kedves „energiavámpír” kifejezéssel illetjük őket, mert öt perc alatt elszívják az ember életerejét. Ha mondanivalód tele van panasszal, sérelmekkel, szarkazmussal, ne csodáld, ha rád se hederítenek az emberek, mert semmi hasznuk nem fog származni abból, ha meghallgatnak.

Óvakodjunk a durva beszédtől!

BEJUTAS bejutas


A káromkodás valamilyen szinten beépült a mindennapjainkba, ettől függetlenül biztos mindenki járt már úgy, hogy egy amúgy értelmes mondanivalóval rendelkező embert egyszerűen nem tudott végighallgatni a sok b+ és egyéb közbeszúrások miatt. A sértő megjegyzések, az állandó és nem megfelelő stílusú ítélkezés, ha nem is felénk irányul, ugyanolyan hatással bír, mint a pletyka, így jobb ezeket elkerülni közléseinkben!

BEJUTAS bejutas

A helyes és hiteles kommunikáció alappillérjeit a történelmi Buddha már több mint két ezer évvel ezelőtt leírta, mégis valahogy hiába fedezi fel a tudomány is újra meg újra, képtelenek vagyunk alkalmazni. (Ami mellesleg szintén megérne egy elmélkedést, hogy miért vagyunk ennyire ellenállóak a hasznos tanításokkal szemben, míg gondolkodás nélkül befogadjuk a világraszóló marhaságokat…).

Hogyan hallgassunk meg másokat?


Tekintve, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ezért ha jó kommunikátorok akarunk lenni, a másikra való odafigyelést is el kell sajátítanunk. Arról nem is beszélve, hogy ha csak a saját gondolatainkat hangoztatjuk, és csak arra figyelünk egy beszélgetés során, hogy mit fogunk reagálni, akkor semmivel nem leszünk gazdagabbak a beszélgetés végén, mint ahogy belementünk. De ha odafigyelünk a másikra és a mondanivalójára, akkor számos ötlettel, nézőponttal gazdagodhatunk.

A tudatos odafigyelés növeli a megértést, ennek megtámogatására pedig Julian Treasure „hangszakértő” és előadó a következő 5 gyakorlatot javasolja:

Csend

BEJUTAS bejutas


A mai felgyorsult, zajos világban hajlamosak vagyunk átsiklani a csendesebb, visszafogottabb ingerek felett. Treasure javaslata, hogy naponta 3 percet próbáljunk meg csendben eltölteni, így szoktatva fülünket és agyunkat a kisebb ingerekhez.

Mixer

BEJUTAS bejutas

A következő gyakorlat, amit a szakember javasol voltaképp egyike a buddhista meditációs / éber figyelem gyakorlatoknak (amit a pszichológia Mindfulness néven vett át és alkalmaz sikeresen a szorongásos, depressziós vagy szomatikus panaszok enyhítésében). A gyakorlat lényege, hogy a szemünket behunyva próbáljuk meg a hangzavarban elkülöníteni a különböző hangokat: melyik honnét jön, mi mihez tartozik. Ha mindezt úgy csináljuk, hogy közben nem ragadunk le egy hangnál sem, és megpróbálunk nem ítélkezni felette, akkor nem csak hallásunkat, de lelkiállapotunkat is javíthatjuk ezzel a gyakorlattal.
 

Ízlelgetés

BEJUTAS bejutas

Ebben a gyakorlatban nem hogy nem ítélkezünk a mindennapi hangok felett, de még meg is kell találnunk bennük az élvezhető aspektusokat. Ha odafigyelünk a hétköznapi hangokra, és megtanuljuk értékelni őket, akkor idővel az élet apró örömeinek megtalálása sem fog nehézségekbe ütközni – amivel szintén nem csak hallásunk minősége javul majd drasztikusan, de a boldogságszintünk is.

Hallgatási pozíciók

BEJUTAS bejutas

Figyelmünket nem mindig tudjuk tudatosan irányítani, de testtartásunkat igen. Vegyünk fel aktív, figyelő, bátorító pozíciót, így partnerünk is könnyebben kommunikál felénk, illetve (mivel a testtartás hatással van a lelkiállapotunkra és a tudatunkra, ld. egy korábbi bejegyzést a témáról) mi is jobban tudunk koncentrálni.
 

RASA

Treasure akronímát alkotott egy szankszrit szóból, melynek több jelentése is van: keringés, nagyrabecsülés, lényeg, tartalom. Ez a 4 jelentés gyönyörűen tükrözi azt a 4 szót, amiből az akroním áll, és olyan kommunikációs szabályokra vonatkoznak, melyek mind az üzenet átadásában, mind a befogadásában segítségünkre lehetnek:

BEJUTAS bejutas
RECIEVE: Befogadni. Mert egy olyan körforgásban, mint a kommunikáció csak úgy tarthatod fenn a keringést, ha nem csak adsz, de el is fogadsz. Egyébként ez az élet minden területére, sőt az életre magára is igaz.

BEJUTAS bejutas
APPRECIATE: Értékelni. Apró jelzésekkel biztosíthatjuk nagyrabecsülésünkről a másik felet, pl. bólogatással, hümmögéssel, igenekkel.


BEJUTAS bejutas
SUMMARISE: Összefoglalni. Röviden mondjuk el a másik mondanivalójának lényegét. Ezzel nem csak figyelmünkről biztosítjuk, de ha valami félrecsúszás van, az azonnal kiderül. „A tehát szó nagyon fontos a kommunikációban” – mondja Treasure.

BEJUTAS bejutas

ASK: Kérdezni. Ne féljünk rákérdezni az elhangzottakra, főleg ha nem világos valami. Egy jól irányzott kérdés további gondolatokat ébreszt, és növeli a megértést.

A buddhisták pl. mindig példát kérnek a viták során. Képekkel, analógiákkal, példákkal kell megvilágítani, hogy mit akarnak közölni. Ha a példa jó, akkor a másik elfogadja, ha nem segíti a megértést, akkor újat kér.

A mai világban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a kommunikáció egyik aspektusára, a közlésre. Fejlesztő tréningek, vitaórák, önkifejezést bátorító gyakorlatok tömkelege mutatja nekünk az utat, hogyan tanuljuk meg kifejezni önmagunknak és másoknak gondolatainkat, érzéseinket. Azonban mi fontosnak tartjuk (és biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki az emberi boldogulással foglalkozik így van ezzel) a másik oldalt is. Meghallgatni, odafigyelni: ez mindennek az alapja.

BEJUTAS bejutas

Másképp nem tudunk fejlődni, tanulni, sőt túlélni sem – próbáljunk csak elbambulni pl. vezetés közben. Az emberi kapcsolatok minőségét leginkább az befolyásolja, hogy mennyire figyelnek egymásra oda az emberek.

BEJUTAS bejutas

A világot előrevivő nagy gondolatok mind a csendből, hallgatásból és a megfigyelésből születtek.
Ne hanyagoljuk el ezt a roppant fontos aspektusát életünknek!

 0
Tovább

Dr.Buddha  - a szenvedés enyhíthető, megszüntethető 

Létezik egy pszichológiai irányvonal, mely az években, évtizedben hatékonysága és rugalmassága miatt hatalmas népszerűségnek örvend mind a szakemberek, mind a kliensek körében.

enesazegeszsegugy

Ez az ACT (Acceptance & Commitment Therapy – Elfogadás és Elköteleződés Terápia), mely a kognitív és viselkedés terápiák legújabb hullámának számít. Tudományosan alátámasztott pszichológiai intervenciók és a mindfulness technikák összeboronálásából létrejött módszert Steven C. Hayes és kollégái dolgozták ki az 1980-as években. Nézzük meg, milyen elvek alapján működik ez a fajta a terápia, miért hatékony és miért a történelmi Buddha volt az első, aki alkalmazta!

enesazegeszsegugy

Gondolkodom, tehát…


Az emberi pszichológiai események alapja a nyelv, ami alatt a különböző ingerek között eredeztetett kapcsolatokat értjük.


Az ember különösen hajlamos formailag irreleváns ingerek összekapcsolására (ezt hívjuk relációs tanulásnak), egyedül mivagyunk képesek (a többi fajhoz képest) teret és időt meghaladva tanulni, gondolkodni, tervezni – ami egyrészről jó, mert ennek köszönhetjük, hogy ilyen messzire jutott az emberi faj, másrészről számos probléma forrása is lehet.

enesazegeszsegugy

Pl. képzeljük el, hogy van egy ember, aki még soha életében nem repült.
Fogalma, képe, gondolatai természetesen vannak a repülésről, hiszen számos filmet látott, és barátai elmeséléséből is leszűrt pár dolgot. Aztán egyszer megnéz egy repülőkatasztrófákról szóló műsort, mely olyan heves érzelmeket vált ki belőle, hogy onnantól kezdve fél a repüléstől.

Tapasztalata nincs róla, nem ismer senkit, akinek gondja lett volna egy repülőút során és puszta tények is azt mutatják, hogy nem kell a repüléstől félni, ettől függetlenül ő az agyában már létrehozott olyan kapcsolatokat, melyek végeredménye a szenvedés.
 

Evolúciós értéke miatt a nyelv annyira dominánssá vált, hogy jobban hiszünk annak, mint a tapasztalatainknak. Amikor a nyelvi tényezők (gondolkodás, tervezés, emlékezés, érzelmek) eluralkodnak a viselkedés irányításán (ahelyett, hogy a tapasztalat formálná azokat), akkor kognitív fúzióról beszélünk.

enesazegeszsegugy

Az ember élete minden mozzanatát értékeli, és ezen a szűrőn át nézi a világot. Ha valamit ijesztőnek, veszélyesnek, kellemetlennek értékel, akkor elkerüli azt anélkül, hogy a viselkedés szintjén is megbizonyosodna az értékelés helyességéről.
 

enesazegeszsegugy

Az elkerülő viselkedés azonban nem oldja meg a problémákat, sőt megfoszt a tapasztalat által történő tanulástól (és ezáltal a korrekt információk beszerzésétől), hiszen sohasem kap visszajelzést gondolatainak igazságtartamáról az, aki elkerüli az adott helyzetet.

Az ember mindig is kereste viselkedésének okait, állandóan elméleteket gyárt.

enesazegeszsegugy

Ez különösen igaz a lelki gyógyítás terén:

Azért vagyok depressziós, mert…., Azért szorongok, mert…, stb.  Emiatt úgy hisszük, hogy ha nincs egy lelki eseménynek oka, az egyrészt nem jogos, másrészt őrültek vagyunk, hogy úgy érzünk, gondolkodunk, ahogy.  Nem vagyunk képesek elfogadni, hogy az élet igenis jár negatívumokkal, szenvedéssel, melynek okai nem feltétlenül a külvilágban keresendők.
 

Az ACT szerint a szenvedés enyhíthető, megszüntethető, ha sikerül a páciensben csökkenteni a nyelv uralmát a cselekvés felett, valamint, ha a páciens elfogadja a szenvedés és egyéb negatív tényezők létét és létjogosultságát.

enesazegeszsegugy

A boldogság megtalálható, ha az ember az életét nem a múlton rágódva vagy a jövőtől rettegve éli, hanem kialakítja a gondolkodó ént háttérbe szorító, jelenben élő megfigyelő ént, valamint eldönti, hogy mik az őt és életét meghatározó, számára fontos értékek, és viselkedését ezen elkötelezett tettek alapján irányítja.

A Tan kerekének első megforgatása

enesazegeszsegugy

Akik már olvasták Buddha tanítását, azok némi hasonlóságot fedezhetnek fel a fent bemutatott módszer és a Négy Nemes Igazság között.

A Négy Nemes Igazság kimondja, hogy:

enesazegeszsegugy


az élet szenvedés: „… a születés szenvedés, az öregség szenvedés, a betegség szenvedés, a halál szenvedés, az együttlét a nem-kedvessel szenvedés, a kedvestől különélni szenvedés, a vágyottat el nem érni szenvedés…”a szenvedésnek oka van, ez ok pedig a vágyakkal teli létszomj: „… a szomj, amely a továbblétesülésbe vezet, amely vággyal és ragaszkodással teli, amely ebben vagy abban örömét leli…”a szenvedés megszünetethető, ha sikerül megszabadulnunk ragaszkodásainktól: „… amely e szomj vágy és ragaszkodás nélküli elhagyása, kioltása, elvétése…”a szenvedés megszüntetésének az útja a nemes nyolcrétű ösvény: „… a helyes nézet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes életvitel, a helyes törekvés, a helyes tudatosság és a helyes összeszedettség”


enesazegeszsegugyTehát ahogy az ACT, úgy Buddha is arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg a samsara-ban döcögünk, addig szenvedést mindig fogunk tapasztalni, mert az az emberi létforma természetes velejárója.

A szenvedés okát Buddha a vágyakban látja:  amíg ragaszkodunk valamihez, addig újra leszületünk ebbe a világba.

A  világba, ami szenvedéssel jár. Ez eléggé sötétnek tűnhet, pedig csupán arról van szó, hogy az ember egy olyan világhoz ragaszkodik, amiben a dolgok állandóak (a párunk ugyanúgy szeret minket most, mint a kapcsolatunk elején, az egészségünk ugyanolyan jó, mint 20 éve, kemény küzdelmet folytatunk az öregedés ellen, és így tovább), holott ez az állandó világ nem létezik, mert mindig minden megállás nélkül változik.

enesazegeszsegugy

Nyelvi szinten, gondolati szinten permanens dolgokról beszélünk (örökké, soha), hiszünk és ragaszkodunk az állandóhoz és közben nem vesszük a figyelembe a tapasztalatot, hogy minden örökké a múlté, és minden soha már megtörtént velünk.

Ragaszkodásunk odáig fajul, hogy folyamatosan a múlton és a jövőn rágódunk, miközben nem vesszük észre a jelen történéseit, vagy szándékosan elzárjuk magunkat a tapasztalástól. Pedig a vágyak, ragaszkodás megszüntetésével a szenvedés is megszűnik – állítja Buddha.

enesazegeszsegugy

Egy megoldást is kínál ehhez, mégpedig a
Nemes Nyolcrétű Ösvényt:

Helyes szemlélet
Helyes szándék
Helyes beszéd
Helyes cselekedet
Helyes életmód
Helyes erőfeszítés
Helyes éberség
Helyes elmélyedés

Hosszú lenne kifejteni, hogy melyik tagja mit jelent, a lényege talán ennyi: ha meg akarunk szabadulni a szenvedéstől, akkor el kell köteleznünk magunkat az ösvény iránt. Minden az ösvényen tett helyes lépés a célunk felé fog vinni, minden attól eltérő pedig letérít minket az útról és a szenvedéshez visz közelebb. Az ACT-ben az ösvényen tett lépéseket elkötelezett (értékvezérelt) tetteknek nevezték el.

enesazegeszsegugy

Remélem ebből is látod, hogy ha segítség kell a boldogulásodhoz, elakadtál, kérdéseid vannak, szerencsére rengeteg alternatíva között választhatsz, hiszen sokszor mindegyiknek egy a gyökere. Legyen az vallás, pszichoterápia vagy egy önsegítő könyv, mindegyik célja hogy hozzásegítse az egyént boldogság megtalálásához és a szenvedés elkerüléséhez.

Mindegy melyik útra lépsz, a lényeg, hogy illeszkedjen Hozzád a módszer, valamint Te is tedd bele apait-anyait! Az általad belefektetett munka és gyakorlás nélkül nincs az a módszer, ami használna, ezt sose felejtsd!

enesazegeszsegugy

Nem véletlen a Benzaiten Tréning mottója sem: „Az igazi tudáshoz nincs rövid út!”

A jól bevált pszichológiai módszerek mellett keleti szemléletmód alkalmazása igazi kuriózum, mert a kettő együtt olyan változást idéz elő az emberben, melynek áldásos hatásai leírhatatlanok.

 0
Tovább

Boldogság és a Tao : avagy mit tanítanak nekem a betegeim? 

Egy bölcs tanított engemet erre…

enesazegeszsegugy

Amikor 8 évesen elhatároztam, hogy pszichológus leszek, akkor úgy képzeltem, hogy az emberek azért fognak nekem fizetni, hogy jártassam a számat, ami akkoriban a legkedveltebb hobbim volt, és hát ismerjük a mondást, miszerint válassz olyan munkát amit szeretsz és egy napot sem kell majd dolgoznod. Persze azóta rájöttem, hogy több sebből vérzett ez az elképzelés, mert itt bizony (meg)hallgatni kell, mélyen, őszintén és alázattal kell inni a betegek szavát, mert számtalanszor előfordult, hogy álruhás bölcsekbe futottam bele a pszichiátrián, akik akár egyetlen mondatukkal pördítettek egyet a világnézetemen, alázatra, együttérzésre és változásra sarkallva ezzel.
 

enesazegeszsegugy

„Rájöttem, hogy boldogság mint olyan nem létezik, boldog pillanatok vannak, és igyekszem azokat észrevenni.”
 

A 40-es mániás depresszióval küzdő hölgybeteg saját bőrén tapasztalja mindennap, hogy vannak jó napok, és vannak rossz napok. 

enesazegeszsegugy

Ahogy azt is átéli és átérzi, hogy sokáig benne maradni egy túlzott érzelmi állapotban – érezze ő a mániát bármilyen jónak, építőnek és boldogítónak – kimeríti és felzabálja az embert. Állandóan boldognak lenni nem lehet, nem erre lettünk kitalálva. Bár már sejtjük ezt,nagy része az embereknek még mindig hajkurássza az elérhetetlent, miközben nem veszi észre, hogy nem a boldogságot – derűt, örömöt, ahogy pl. a taoisták hívják – hanem a vágyaik kielégítését érhetik maximum el.

Nézzük ezt meg egy olyan példán keresztül,aminek alaptétele a következő:
A felnőttek nem különböznek a gyerekektől.

enesazegeszsegugy


Ha egy gyereknek mindig megadnánk, amire vágyik, valószínűleg igen hamar belehalna. Édességen élne, nem venné be a gyógyszert, nem öltözne fel rendesen,és folyton veszélybe sodorná magát.Akinek van gyereke, az tudja, hogy milyen nehéz megküzdeni velük, mert ők azt akarják, amire vágynak, a szülő meg azt adja nekik, amire szükségük van – a kettő pedig ritkán találkozik

enesazegeszsegugy

Felnőttként saját magunkkal is így kéne bánni: azt adni és azért küzdeni, amire szükségünk van, és igyekezni megszabadulni a felesleges vágyaktól, mert azok őrült hajszába kergetnek minket,amit sose nyerhetünk meg. Nem állandó eufóriára törni, hanem csak észrevenni a boldog pillanatokat, kiegyensúlyozott derűben élni meg minden pillanatot.

enesazegeszsegugy„Rájöttem, hogy elszúrtam, először a családomnak kéne adni és ha
az működik, utána az idegeneknek vagy magammal foglalkozni.”

Rajzterápia után mondta ezt a sokadik pszichotikus epizódjából kievickélő szkizofrén beteg, miközben a foglalkozáson rajzolt művét próbálta elmagyarázni nekem. De ennél sokkal többet tett: egy nagyon fontos és bölcs gondolat született meg benne.

A keleti kultúrában, különösen Konfuciusz és Lao-ce társadalomfilozófiájában a család a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége. Ha az működik, akkor minden működik. Ha ott képesek az együttműködésre, akkor az egész társadalom képes a konstruktív együttélésre.

enesazegeszsegugy

Ezzel szemben a nyugati társadalmakban az EGYÉN a legfontosabb egység. Nekem, belém, hozzám, értem, és ha ez maximálisan és többszörösen kielégült, akkor kifelé is tekintgetünk. De nem a családra, hanem a haverokra, kollégákra, tök vadidegenkre: mit gondolnak rólam? Elkápráztattam őket? Sikerült megfelelnem nekik? Lehet boldogabbak lennénk, ha hallgatnánk P-re, és először mi is a saját házunk táján sepregetnénk.

enesazegeszsegugy

 „Már túl idős vagyok ahhoz, hogy ne lássam be: az a sok rossz, ami most velem történik, ez is csak egy állapot, ami előbb-vagy utóbb elmúlik, felesleges pörögni rajta.”
 

A legtöbb szenvedésünk oka, hogy képtelenek vagyunk elfogadni, hogy mindig minden változik. Legyen szó egy kapcsolatról, a testünkről, a lelkünkről, az ízlésünkről, teljesen mindegy. Mikor valaki – okkal, vagy külső ok nélkül – rosszul kezdi érezni magát, akkor hajlamos ezt az énképe és élete állandó jellemzőjévé átkonvertálni a beszéd és a gondolkodás által. Ahogy a fent idézett 63 éves depressziós férfibeteg nagyon bölcsen megfogalmazta, nem szabad ragaszkodni és belepörgetni magunkat egy negatív hangulati állapotba, és akkor természetesen megtörténik az, ami minden hangulattal megtörténik: elmúlik.

enesazegeszsegugy

„Nincsenek jó vagy rossz döntések, csak döntések vannak. Bármelyik irányba lépek, valamit nyerek vele, de valamit elvesztek.”
 

A 14 éves fiú kliensem tökéletesen megragadta a döntéshozatallal kapcsolatban azt az evidenciát, ami miatt mi halogatók sokszor képtelenek vagyunk dönteni: mindig minden döntés jár jó és rossz következményekkel, de mi nem látjuk előre, hogy melyek azok és mennyire fognak számítani a későbbi életünkben, de közben azt gondoljuk, hogy ezt igenis lehet előrelátni, csak mi vagyunk túl hülyék hozzá. Ezért nem döntünk, hanem agyalunk és rágódunk a dolgon, titokban azt remélve, hogy egyik reggel arra ébredünk, a helyzet megoldódott magától. Görcsölünk, ostorozzuk magunkat, ahelyett hogy elfogadnánk: nem tudunk minden helyzetben 100%-osan biztos döntést hozni, mert egyáltalán nem biztos, hogy az egyik opció TÉNYLEG jobb a másiknál.

enesazegeszsegugy

Néha egyszerű, mert annyira egyértelmű (Egyek e egy hatalmas fagyi kelyhet 41 fokban, vagy inkább ne?…), de néha annyira hasonló a két lehetőség (Maradjak a régi munkahelyemen, vagy menjek el X céghez melózni?) hogy fejre állhatunk, akkor sem fogjuk megfejteni, melyiket kéne választani. De mindegy is, mert ahogy a „kisfiam” mondta: bármelyik mellett is teszed le a voksod, lesz előnye és lesz hátránya a másikkal szemben.
 

Ezt meg kell tanulni elfogadni.

enesazegeszsegugy

„Nem akarok pszichológussal beszélgetni mert az csak elmélyíti a problémákat.”

Amikor viziten elsütötte ezt a mondatot a betegünk, olyan őszintén tört fel belőlem, hogy „Ebben mennyi igazság van!”, hogy szegény kezelőorvos nem tudta hogy korrigálja a helyzetet…  

enesazegeszsegugy

Ne értsetek félre, nem a szakmám iránt akarok tiszteletlen lenni vagy a pszichológusokat bántani, de néha igenis azt érzem hogy olyankor is beavatkozunk vagy a segítségünket kérik, amikor nem kéne, és ezzel többet ártunk mint használunk.

Tapasztalatom szerint az emberek nem képesek elviselni az élettel természetesen együtt járó negatív élményeket, és azoktól azonnal meg akarnak szabadulni.(Most nem beszélünk a másik végletről, aki meg juszt sem akar segítséget kérni vagy elfogadni, hogy valami problémája van)

enesazegeszsegugy

Nem hagyunk magunknak időt, nem éljük meg az érzéseinket, hanem elmegyünk terápiába (vagy bekapdosunk bogyókat, iszunk, munkába menekülünk, stb.), ahol találnak a múltban okot, hogy miért történik ez most velünk, meg adnak technikát a negatív érzések leküzdésére, és: nem történik semmi.

enesazegeszsegugy

Ez persze egy olyan visszajelzést ad, hogy “menthetetlen vagyok”, ami plusz negatív érzésekkel jár, ráadásul az eredeti probléma tovább halmozódott, mert sikerült mindenféle módszerrel elfojtani. A kínaiak évszázados bölcsességének hála ismert a megoldás, amit „vu-vej”-nek hívnak, azaz „nem cselekvésnek”.

A lényege, hogy hagyod alakulni a dolgokat, nem avatkozol bele, nem próbálod meg kontrollálni, csak hagyod történni, hiszen most ennek van itt az ideje. A betegségbe betegszel bele – mondja a Tao – nem pedig a betegséggel való küzdelembe vagy a rossz érzések kétségbeesett elfojtásába. Nem beszélgetsz szakemberrel, nem próbálod megoldani, hanem szorongsz.

enesazegeszsegugy

Gyászolsz. Szomorkodsz. Átéled.
Mert most ennek jött el az ideje.
 

 0
Tovább

Buddha- hónap 

A tibeti hagyomány szerint május 7-től június 5-ig tart a Saka Dawa, a negyedik hold hónap. Ez azért kiemelt jelentőségű a tibetiek körében, mert ezt a hónapot Buddha életének megünneplésére szánják, szigorú önmegfigyelést tartva, hiszen a hagyományok szerint ebben a hónapban minden gondolat vagy cselekedet sokszoros karmikus erővel hat. 

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Ezen időszakcsúcspontja a holdhónap 15. napjára ( idén ez május 21.) eső Dharmacsakra (ismertebb nevén 10 milliószoros) nap, a Saka Dawa Düchen,
mely nem csupán Buddha születésének, de megvilágosodásának és halálának is az évfordulója.

Íme néhány jó cselekedet, melyet a tibetiek javasolnak gyakorolni ebben a hónapban, főleg május 21-én:

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Kolostoroknak felajánlás tétel, adakozás szegényeknek, koldusoknak

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Tartózkodás a húsevéstől, valamint, élő, levágásra szánt állatok
megvásárlása és szabadon engedése
 

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Sztúpák körbejárása (óramutató járásával megegyezően,
miközben mantrákat recitálunk)
 

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Imádkozás, gyakorlás, mantrák recitálása (főleg Shakjamuni Buddha, Csenrézi)

Persze aki ennél is komolyabban akarja ünnepelni a hónapot, az betarthatja a nyolc mahajána fogadalmat, melyek a következők:

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

 1. Ölés elkerülése (direkt és indirekt módon egyaránt, tehát nincs húsevés)
   
 2. Mások tulajdonának engedély nélküli elvételének kerülése
   
 3. Szexuális érintkezés elkerülése
   
 4. Hazugság és mások becsapásának elkerülése
   
 5. Mérgező, bódító szerek kerülése (alkohol, drog, cigaretta)
   
 6. Napi egyszeri étkezés betartása, melyet még délelőtt kell megejteni és 30 percnél tovább nem szabad enni. A menü nem tartalmazhat húst, tojást, retket és fokhagymát.
   
 7. Magas, drága ülő- és fekvőhelyek elkerülése, valamint tilos állatbőrre ülni.
   
 8. Ékszer, smink és illatszerek viselésének elkerülése. Ezen kívül tilos táncolni, énekelni és zenét hallgatni.

 

vallás meditáció itt és most Buddha Buddha hónap

Bár ezekre a fogadalmakra talán egy napig is nehéz odafigyelni, főleg a mi kultúránkban, azért vallástól és ünneptől függetlenül célszerű valami építő szokást felvenni (pl. minden nap meditáljunk vagy figyeljük meg a légzésünket 10 percig), vagy káros szokást letenni (pl. nem panaszkodunk ebben a hónapban), mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ha valamit 30 napig végzünk egy adott módon, az szokássá válik – amit aztán tudunk folytatni az év többi napján is! 

 0
Tovább

Az "élet egy dzsungel" - vagy még sem?

Itt nem arra szeretnénk a hangsúlyt helyezni, hogy az "élet egy dzsungel" és ha kilépsz az ajtón legalább 10 állatfaj feni rád a fogát,csáprágóját és sző hálót elemésztésedre.

csapat megoldás összetartás

Ha nem arra- mint ahogy a kisfilm is mutatja - mennyire fontos, hogy egy csapaton belül,hogy működik a kommunikáció, a probléma megoldás és az összetartás.

 0
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Utolsó kommentek

Reblog