Az Erő benned van

A mai nap igazi különlegesség. A legjobb hír pedig az, hogy még nincsen vége ezért, aki elolvassa ezt a posztot 10 milliószorosan jobban fogja érezni magát. Nem csak a kitűnő stílus miatt, hanem a téma miatt is. Ma a buddhista hagyomány szerint 10 milliószoros napnak örülhetünk. A tibeti buddhizmus a mai napon tartja az úgynevezett “nagy” Buddha napot, más néven Dharmacsakra napot. A tibetiek szerint csak 4 ilyen nap van az évben. Ezeken a napokon minden, amit teszünk, gondolunk, mondunk 10 milliószoros erővel hatnak ránk. 
 

Az aktuális 10 milliószoros nap - amit pont most élünk- az utolsó az évben. A tibetiek a 4. Dharmacskara napnak nevezik, más néven a "mennybemenetel napjának. A régi történet szerint ezen a szent napon emelkedett Buddha az égi istenek közé és egyben átadta tanításait is nekik. Egyben ezen a napon adott hálát édesanyjának, amiért segített neki kiszabadulni az élet körforgásából. Összesen 3 hónapot töltött az istenek között, majd hívei kérésére visszatért a földre, hogy itt folytassa tanítói tevékenységét.

A teremtő gondolatA keletiek hisznek benne, hogy az életünket, kapcsolatainkat, sikereinket, boldogságunkat a gondolkodásunk határozza meg. Az emberiség történelme során minden egy gondolattal kezdődött, minden, amit magad körül látsz (jót és rosszat egyaránt) teremtő gondolataink eredménye. Éppen ezért mindig ügyelnünk kell mit gondolunk, hiszen az tetté válik, a sok ismétlődés által pedig szokássá – így a gyakran elképzelt mentális kép és gondolatok végül tényleg valóra válnak.

Pl. ha valaki állandóan picinek, gyengének, sikertelennek gondolja magát, az ne lepődjön meg, ha olyan döntéseket hoz, melyek végül egyre sikertelenebbé, boldogtalanabbá teszik.

 

(Ezen alapulnak a pszichológia azon ágai, melyek a negatív gondolati sémák és torzítások megváltoztatására irányulnak, illetve a legtöbb ezoterikus irányzat és a pszichoszomatika is is kihangsúlyozza a tudat megbetegítő illetve gyógyító erejét.)

Érdemes arra koncentrálni, tudatosan, hogy az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap és ezeket az érzéseket terjesszük ki családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre és a Földre is. Gondoljunk a szeretettre, az egészségre és a szerencsére is.
 

Csak pozitívan létezzünk!

Ezen a napon érdemes nagyon odafigyelni, min és hol jár az eszünk. Ha lehetséges, egész nap próbáljunk meg nyugodt környezetet teremteni magunknak. Gondoljunk csupa pozitív, céljainkat szolgáló képekre, érzésekre, tervekre. Tegyük meg azokat a
dolgokat, melyek fejlődésünket, növekedésünket szolgálja. Mozogjunk, nevessünk, legyünk kedvesek és türelmesek a körülöttünk lévőkkel. Mondjuk el a szeretteinknek, hogy mennyire fontosak nekünk. Gondoljunk együttérzéssel embertársainkra és a Föld lakóira, a legapróbbaktól a legnagyobbakig.Hogy teheted ezt meg a gyakorlatban?
 

Keress egy békés helyet, csukd be a szemed és vegyél 3 nagy levegőt. képzeld el, hogy belégzéssel energia, erő, boldogság és béke áramlik beléd. A kilégzéskor távozik belőled az összes feszültség, negativitás, betegség.  Miután kellően ráhangolódtál saját magadra és a 10 milliószoros napra, akkor  írd le, hogy mit szeretnél 10 milliószoros erővel megvalósulni az életedben, és mi az, amit nem.


Azután pedig maradj ezeknek a céloknak, értékeknek a tudatában egész nap, és ezek alapján válogasd meg gondolatidat, szavaidat, tetteidet..... vagy keress minket :).
 

http://benzaiten.hu/
 

 0
Tovább

Középső Út Választása

Az 1980-as években, Steven C. Hayes és kollégái kidolgoztak egy érdekes megközelítést az alátámasztott pszichológiai intervenciók és a mindfulness technikák egyesítésével. Ezen irányvonal - az ACT - mely évtizedben keresztül hatékonysága és rugalmassága miatt hatalmas népszerűségnek örvend mind a szakemberek, mind a kliensek körében. Magyarul az Elfogadás és Elköteleződés Terápia a Buddhizmus alapjaiból táplálkozik, így a a kognitív és viselkedés terápiák legújabb formációjának számít.


 

Miért érdekes ez?

A kutatók felismerték a Buddhizmusban rejlő támogatást.  Buddha az út keresése során megtapasztalta az önpusztító aszkézist, de felismerte,hogy az önsanyargató élettel nem éri el a megfelelő állapotot. Elvetette ezt az életformát a Középső Út kedvéért. A Középső Út a kompromisszumokat jelenti az anyagi szükségletek kielégítése és az önsanyargatás között. A Középső Úton haladva eggyé válhatunk az elfogadással, a megbocsátással és az korlátok nélküli elkötelezettséggel.

Az emberi pszichológiai események alapja a nyelv, ami alatt a különböző ingerek között eredeztetett kapcsolatokat értjük. Az ember különösen hajlamos különböző és néha nem összeegyeztethető ingerek összekapcsolására (ezt hívjuk relációs tanulásnak), egyedül mi fajunk képesek (a többi fajhoz képest) teret és időt meghaladva tanulni, gondolkodni, tervezni. Ennek képességnek köszönhetjük, hogy ilyen messzire jutott az emberi faj, másrészről számos probléma forrása is lehet.

Evolúciós értéke miatt a nyelv annyira dominánssá vált, hogy jobban hiszünk annak, mint a tapasztalatainknak. Amikor a nyelvi tényezők (gondolkodás, tervezés, emlékezés, érzelmek) eluralkodnak a viselkedés irányításán (ahelyett, hogy a tapasztalat formálná azokat), akkor kognitív fúzióról beszélünk. Az ember élete minden mozzanatát értékeli, és ezen a szűrőn át nézi a világot. Ha valamit ijesztőnek, veszélyesnek, kellemetlennek értékel, akkor elkerüli azt anélkül, hogy a viselkedés szintjén is megbizonyosodna az értékelés helyességéről. Az elkerülő viselkedés azonban nem oldja meg a problémákat, sőt megfoszt a tapasztalat által történő tanulástól és ezáltal a korrekt információk beszerzésétől.
 

A Tan kerekének első megforgatása

Akik már olvasták Buddha tanítását, azok némi hasonlóságot fedezhetnek fel a fent bemutatott módszer és a Négy Nemes Igazság között, melyek a következők.

 1. az élet szenvedés: „… a születés szenvedés, az öregség szenvedés, a betegség szenvedés, a halál szenvedés, az együttlét a nem-kedvessel szenvedés, a kedvestől különélni szenvedés, a vágyottat el nem érni szenvedés…”
 2. a szenvedésnek oka van, ez ok pedig a vágyakkal teli létszomj: „… a szomj, amely a továbblétesülésbe vezet, amely vággyal és ragaszkodással teli, amely ebben vagy abban örömét leli…”
 3. a szenvedés megszünetethető, ha sikerül megszabadulnunk ragaszkodásainktól: „… amely e szomj vágy és ragaszkodás nélküli elhagyása, kioltása, elvétése…”
 4. a szenvedés megszüntetésének az útja a nemes nyolcrétű ösvény: „… a helyes nézet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes életvitel, a helyes törekvés, a helyes tudatosság és a helyes összeszedettség”

Buddha  arra hívja fel a figyelmet, hogy amíg a samsara-ban vánszorgunk, addig szenvedést mindig fogunk tapasztalni, mert az az emberi létforma természetes velejárója. A szenvedés okát Buddha a vágyakban látja: amíg ragaszkodunk valamihez, addig újra leszületünk ebbe a világba: a világba, ami szenvedéssel jár. Ez eléggé sötétnek tűnhet, pedig csupán arról van szó, hogy az ember egy olyan világhoz ragaszkodik, amiben a dolgok állandóak, holott ez az állandó világ nem létezik, mert mindig minden megállás nélkül változik. Ragaszkodásunk odáig fajul, hogy folyamatosan a múlton és a jövőn rágódunk. Pedig a vágyak, ragaszkodás megszüntetésével a szenvedés is megszűnik – állítja Buddha.

Egy megoldást is kínál ehhez, mégpedig a Nemes Nyolcrétű Ösvényt:

 1. Helyes szemlélet

 2. Helyes szándék

 3. Helyes beszéd

 4. Helyes cselekedet

 5. Helyes életmód

 6. Helyes erőfeszítés

 7. Helyes éberség

 8. Helyes elmélyedés

Legyen az vallás, pszichoterápia vagy egy önsegítő könyv, mindegyik célja hogy hozzásegítse az egyént boldogság megtalálásához és a szenvedés elkerüléséhez. Mindegy melyik útra lépsz, a lényeg, hogy illeszkedjen Hozzád a módszer, valamint Te is tedd meg a megfelelő lépéseket, nem másért önmagadért.

 0
Tovább

Nézőpont

Ki van a bent?

https://www.facebook.com/ExaTVOficial/videos/874504622619110/

 0
Tovább

Empátia és 1 pár csirkeláb

Csirke lábas mancsos dolog 

 0
Tovább

Tao az út maga 

Kereső: Mi a Tao pontosan?
Vezető: Nem határozható meg.
Kereső: Akkor hát elképzelhető?
Vezető: Nem, mert meghaladja a képzeletet.
Kereső: Akkor hát mit lehet elmondani róla?
Vezető: Azt, hogy a kulcsok kulcsa, amely számos ajtót nyit.
Kereső: Miféle ajtókat?
Vezető: Mindenét, ami jó. A boldogság ajtaját. A megértés ajtaját. A kiteljesedés ajtaját. A derű ajtaját. És azt az ajtót, amely a világ jobbításához és nem megrontásához vezet.
Kereső: Kinél van a kulcsok kulcsa?
Vezető: Mindenkinél, csak többnyire nem tudnak róla.
Kereső: Tudsz segíteni, hogy megértsem?
Vezető: Megpróbálhatom. Talán abban segíthetek, hogy meglásd, meghalld vagy megérezd az Utat, de nem láthatom, hallhatom vagy érezhetem meg helyetted. Ahhoz, hogy jobban megértsd, ki kell nyitnod a belső szemedet, a belső füledet és a belső érzékeidet. Talán abban segíthetek, hogy kinyisd őket, de nem nyithatom ki helyetted. 
/L. Marinoff/

Azok a fránya kétséget szülő gondolatok...
Mennyivel egyszerűbb lenne ítéletmentesen részt venni az életünkben, és ezáltal a boldogsághoz szükséges erőre és rugalmasságra szert tenni! Szerencsére erre van lehetőséged, csak jelentkezned kell  novemberi tréningünkre.

http://benzaiten.hu/treningek/

 0
Tovább

Benzaiten Tréning

blogavatar

„A valódi tudáshoz nincs rövid út”

Legfrissebb bejegyzések

Utolsó kommentek

Reblog